Kategórie
Prístupnosť

Prístupná štruktúra dokumentu a webu – nadpisy, odkazy, zoznamy

V predchádzajúcich článkoch sme si vysvetlili, čo je to prístupnosť, aké má princípy a pozreli sme sa na grafiku a jej alternatívny popis. V tomto článku budeme pokračovať vhodnou štruktúrou dokumentov a webov, a to nadpisov, odkazov a zoznamov.

Kategórie
Prístupnosť

Alternatívny text (Alt) – čo to je a ako ho používať?

Alternatívny text, ako už z názvu vyplýva, je text, ktorý niečo nahrádza, alternuje či dopĺňa. Využíva sa najmä pri popise grafických prvkov pre používateľov s úplnou alebo takmer úplnou stratou zraku.

Kategórie
Prístupnosť

Prístupnosť a jej 4 princípy (POUR)

Prístupnosť informačných technológií sa konkrétne vzťahuje na navrhovanie softvéru a hardvéru tak, aby bol čitateľný, zrozumiteľný a ľahko ovládateľný pre každého bez ohľadu na postihnutie, jazykovú vybavenosť či lokalitu, skúsenosti alebo používanú technológiu.

Kategórie
Prístupnosť Software

Prístupnosť z hľadiska človeka so zrakovým postihnutím

V júni 2021 som absolvovala školenie zamerané na prístupnosť jednak fyzického prostredia, ale z môjho pohľadu hlavne informácií. Rozhodla som sa laicky priblížiť, ako by to malo ideálne vyzerať, aby boli dokumenty, webové stránky či aplikácie nielen dostupné, ale aj prístupné.