Médiá

Podzimní Agora 2022

Názov: V hlavnej role e-knihy

Anotácia: Aplikácií na čítanie kníh v elektronickej forme je mnoho. V prednáške sa však zameriame na tie, ktoré sú prístupné používateľom čítačov obrazovky či už v systéme Windows (Adobe Digital Editions, BookWorm, ePub Reader), alebo Android (Legere Reader, @Voice Aloud Reader) a iOS (Voice Dream Reader).
Záznam môjho príspevku nájdete v čase 1 hod 12 min 54 s.

Múzeá a galérie bez bariér 4

Názov: Aplikácia QR kódov pri sprístupňovaní expozícií múzeí a galérií

Anotácia: QR kódy nie sú v dnešnej dobe už žiadnou výnimočnou alebo exotickou záležitosťou. Nájdeme ich na faktúrach, produktoch, vizitkách, v reklamách, na billboardoch, v knihách. Hoci pôvodne vznikli na urýchlenie procesov v automobilovej výrobe, dnes môžu pomôcť v múzeách a galériách pri sprístupňovaní expozícií ľuďom so zrakovým znevýhodnením.
Vysvetlíme, čo to je QR kód, prečo je to prístupný spôsob informovania návštevníkov aj so zrakovým postihnutím a predstavíme praktické návody, ako QR kódy pri sprístupňovaní expozícií využívať.
Môj príspevok nájdete v čase približne 2 hod a 40 min.