O Technológiách

Technológie bez zraku vznikli vo februári 2021. Je to blog zameraný na publikovanie článkov z oblasti hardwaru, softwaru a prístupnosti.

Ja sama mám zrakové postihnutie, a preto recenzie, ktoré tu nájdete, budú zohľadňovať aj skúsenosť používateľa asistenčných technológií. Mojím cieľom je uverejňovať na blogu články, ktoré budú hodnotné pre používateľov so zrakovým postihnutím, ale aj odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o prístupnosť webov, dokumentov a aplikácií.

Väčšina článkov je a aj bude nekomerčná. Na to, aby sa moja námaha aspoň sčasti zaplatila, však budem využívať affiliate programy s Alzou a Heurekou. Vždy to v článku bude ale korektne uvedené.

Zaoberám sa testovaním webov a aplikácií z hľadiska prístupnosti pre používateľov so zdravotným postihnutím. Ak sa chcete dozvedieť o mne viac, odporúčam navštíviť web michaeladlha.sk.

Ak potrebujete audit webu, aplikácie alebo dokumentu, prípadne máte záujem o školenie z oblasti prístupnosti, kompletnú ponuku služieb nájdete tiež na mojom webe v časti služby