Kategórie
Prístupnosť

Prístupnosť a jej 4 princípy (POUR)

Prístupnosť informačných technológií sa konkrétne vzťahuje na navrhovanie softvéru a hardvéru tak, aby bol čitateľný, zrozumiteľný a ľahko ovládateľný pre každého bez ohľadu na postihnutie, jazykovú vybavenosť či lokalitu, skúsenosti alebo používanú technológiu.

V rámci technológií a dizajnu sa zdravotné postihnutie v súčasnosti vníma nielen ako osobný alebo zdravotný problém, ale aj ako problém, ktorý závisí od kontextu. Človek môže čeliť trvalému, dočasnému alebo situačnému postihnutiu, ktoré by mohlo brániť prístupu na web.

Napríklad ak si človek zlomí ruku, môžeme to označiť za dočasné postihnutie. Alebo svieti slnko a aj dobre vidiaci ľudia nevidia na displej mobilu – situačné postihnutie. Viac o „dočasnom postihnutí“ píše Ondřej Ilinčev.

POUR je skratka, ktorá označuje 4 princípy prístupnosti vychádzajúce z normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG):

 • P – vnímateľnosť,
 • O – ovládateľnosť,
 • U – zrozumiteľnosť
 • a R – robustnosť.

Podrobnejšie sa o WCAG 2.1  dočítate tu.

 

P  (Perceivability) – vnímateľnosť

 

Vnímateľnosť znamená, že používateľ môže identifikovať obsah a prvky rozhrania pomocou zmyslov. Pre mnohých používateľov to znamená vnímať predovšetkým zrakom, zatiaľ čo pre iných je vnímateľnosť záležitosťou sluchu alebo hmatu. Nové a vznikajúce technológie, ktoré by zahŕňali  senzorické podnety pre vôňu a chuť, by sme tiež mohli považovať za príklady „vnímateľnej“ technológie.

Predstavuje pokyny, ako môžu byť webové stránky, aplikácie a miniaplikácie navrhnuté tak, aby boli ľahko vnímateľné pre používateľov so zrakovým či sluchovým znevýhodnením, prípadne ľudí s poruchami učenia, dyslexiou a podobne. Napríklad farby pozadia a kontrast obrazovky, aby bol obsah ľahko čitateľný, prevod textu na reč atď. Ďalšou kľúčovou myšlienkou je prenosnosť, čo znamená, že informácie by sa mali previesť (v krajnom prípade pozn. autorky) do formátu, ktorý uľahčuje ich vnímanie, ako je napríklad zvuk alebo Braillovo písmo.

 

Príklady

 

 • Online formulár obsahuje množstvo vstupných polí. Ak štítky polí nie sú čitateľné, používateľ čítača obrazovky ho nemôže úspešne vyplniť.
 • Ak sú kontaktné informácie v päte stránky zobrazené s príliš nízkym kontrastom, slabozraký používateľ nemá možnosť kontaktovať vlastníka stránky.
 • Pokiaľ je nepočujúci človek závislý na informáciách z videa bez titulkov alebo ešte horšie zvukovej nahrávky, bez pre neho vhodnej alternatívy sa k nim nedostane.

 

Princípy vychádzajúce z WCAG

 

Je potrebné:

 • Netextovému obsahu (grafika, grafy, diagramy) zabezpečiť textovú alternatívu. V prípade obrázkov to môže byť alternatívny text, v prípade grafov a diagramov informácie zoradené v textovej a prístupnej tabuľke.
 • K audio a video obsahu zabezpečiť titulky alebo iné alternatívy (tlmočenie do posunkového jazyka či doslovný prepis).
 • Vytvoriť prispôsobiteľný obsah a umožniť jeho spracovanie asistenčnými technológiami. Ide napríklad o slabozrakých používateľov, ktorí si potrebujú zväčšiť text, alebo použiť inverzné farby. Aj pre nich musí ostať obsah stále čitateľný.
 • Zabezpečiť dostatočný kontrast medzi popredím a pozadím, aby bol obsah dobre viditeľný, ale aj počuteľný.

 

O (operability) – ovládateľnosť

 

Schopnosť používateľa používať ovládacie prvky, tlačidlá, navigáciu a ďalšie potrebné interaktívne prvky sa označuje ako ovládateľnosť. Cieľom implementácie princípu ovládateľnosti je zabezpečiť, aby používatelia mali úplnú kontrolu nad platformou.

Možnosť ovládania z klávesnice je jedným z dôležitých aspektov prístupnosti webu, pretože často predstavuje problém pre ľudí s rôznym druhom postihnutia. Webový obsah, ktorý je závislý na ovládaní myšou, môže byť ťažko dostupný najmä pre tých, ktorí používajú tyčinky do úst, alebo majú problémy s využívaním jemnej motoriky. No a samozrejme, týka sa to aj používateľov so zrakovým postihnutím.

Tento princíp okrem metód zadávania údajov sleduje aj metódy interakcie a používateľskú kontrolu nad načasovaním.

 

Príklady

 

 • Navigačná ponuka zobrazí podponuku odkazov, keď na ňu používateľ prejde myšou, ale nie po zameraní z klávesnice.
 • Odkazy na sociálne médiá webovej lokality možno aktivovať kliknutím myši. Používateľ klávesnice tak nemá možnosť aktivovať takéto odkazy.
 • Aplikácia nemá označené tlačidlá. Používateľ čítača obrazovky na mobilnom telefóne tak nevie, na čo a kde má poklepať.

 

Princípy vychádzajúce z WCAG

 

Je potrebné:

 • zabezpečiť ovládateľnosť z klávesnice a iných zariadení (hlasové ovládanie, rôzne tyčinky do úst a iné),
 • poskytnúť používateľovi dostatok času na prečítanie a prácu s obsahom,
 • nepoužívať obsah, ktorý môže vyvolať záchvat,
 • pomôcť používateľom s navigáciou a nájdením obsahu.

 

U (understandability) – zrozumiteľnosť

 

Zrozumiteľná technológia je konzistentná vo svojej prezentácii a formáte, predvídateľná vo svojom dizajne a modeloch používania, stručná a multimodálna. Mala by tiež zohľadňovať spôsob prezentácie informácií vzhľadom na cieľovú skupinu používateľov.

Tento princíp tak poskytuje návod, ako obsah urobiť pochopiteľným pre všetkých návštevníkov webu či používateľov aplikácie. Odporúča napríklad poskytovať alternatívne alebo doplnkové vyjadrenia informácií. Tiež naznačuje, že text môže byť doplnený ilustráciami, videom a zvukom. Webová stránka či aplikácia by mala byť jasná aj vo svojej funkcionalite a zachovávať také rozloženie prvkov, aké návštevník očakáva. Používatelia by mali byť schopní pochopiť, ako sa na nej pohybovať. Ak je to potrebné, mala by obsahovať doplňujúce pokyny a usmernenia.

 

Príklady

 

 • Navigácia na webovej lokalite pozostáva z množstva odkazov, ktoré sa na jednotlivých stránkach zobrazujú v rôznom poradí. Používateľ sa preto musí znova naučiť základnú navigáciu pre každú stránku, čo mu znemožní efektívny pohyb na webe.
 • Technická webová stránka využíva množstvo skratiek, akronymov a žargónu. Ak tieto nie sú nikde definované, používateľ so zdravotným postihnutím, ale aj iní návštevníci nemusia pochopiť obsah.

 

Princípy vyplývajúce zo WCAG

 

Je potrebné:

 • písať zrozumiteľné a pochopiteľné texty,
 • tvoriť obsah tak, aby sa zobrazil tak, ako používateľ predpokladá,
 • pomôcť používateľom vyvarovať sa chýb a poskytnúť možnosť opraviť ich.

 

R (robustness) – robustnosť

 

Tento princíp sa zameriava na dizajn, ktorý je funkčný naprieč súčasnými a budúcimi technológiami. Ľudia používajú rôzne prehliadače, obrazovky a operačné systémy. Niektorí môžu mať na svojich telefónoch povolené alebo deaktivované pokročilé funkcie. Keď zistia, že k niečomu nemajú prístup, môžu byť frustrovaní a viac sa na webovú stránku či do aplikácie nevrátia.

Robustné informačné technológie v súlade s normami sú teda navrhnuté tak, aby fungovali na všetkých bežne používaných technológiách (vrátane asistenčných). Používatelia by mali mať možnosť vybrať si technológiu, ktorú použijú na interakciu s webovými stránkami, online dokumentmi, multimédiami a inými informačnými zdrojmi.

 

Príklady

 

 • Webová lokalita vyžaduje špecifickú verziu webového prehliadača, aby mohla využívať jej funkcie. Ak používateľ nepoužíva alebo nemôže používať tento prehliadač, na webstránku sa nedostane.
 • Formát dokumentu je neprístupný pre čítač obrazovky v konkrétnom operačnom systéme. Ak používateľ bežne používa tento operačný systém, nemá prístup k informáciám z dokumentu.
 • Aplikácia je dostupná pre jeden operačný systém, ale pre druhý už nie, prípadne s obmedzenou funkčnosťou.

 

Princípy vyplývajúce zo WCAG

 

 • Je potrebné zabezpečiť maximálnu kompatibilitu so súčasnými aj budúcimi technológiami, a to vrátane asistenčných technológií.

 

Záver

 

Princípy prístupnosti nepomáhajú len používateľom so zdravotným postihnutím. Sú užitočné aj pre bežnú populáciu v prípade, že sa človek dostane do situácie, keď je dočasne či situačne obmedzený, „postihnutý“.

Vývojári a tvorcovia obsahu by si preto mali uvedomiť, že prístupnosť pomôže čas od času všetkým a nie len úzkej skupine ľudí. Či už sú to starší ľudia, ľudia s hrubšími prstami, pre ktorých je problematické ťuknúť na príliš malé tlačidlo, ľudia pracujúci v noci, ktorí si potrebujú prepnúť počítač do tmavého režimu a podobne.

Ak sa chcete niečo spýtať, píšte do komentárov pod článkom alebo e-mailom. Spojiť sa so mnou môžete aj cez sociálne siete FacebookTwitter. No a, samozrejme, odoberajte newsletter.

 

Zdroje

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.