Kategórie
Nezaradené Prístupnosť Software

Aplikácia QR kódov pri sprístupňovaní expozícií múzeí a galérií

QR kódy nie sú v dnešnej dobe už žiadnou výnimočnou alebo exotickou záležitosťou. Nájdeme ich na faktúrach, produktoch, vizitkách, v reklamách, na billboardoch, v knihách. Hoci pôvodne vznikli na urýchlenie procesov v automobilovej výrobe, dnes môžu pomôcť v múzeách a galériách pri sprístupňovaní expozícií ľuďom so zrakovým znevýhodnením.

V článku si vysvetlíme, čo to je QR kód, prečo je to prístupný spôsob informovania návštevníkov aj so zrakovým postihnutím a predstavíme praktické návody, ako QR kódy pri sprístupňovaní expozícií využívať.
Príspevok do veľkej miery vychádza z môjho staršieho článku QR kód a jeho význam pre ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Čo je QR kód?

QR kód vznikol v roku 1994 v Japonsku. Jeho autorom je Masahiro Hara. Pôvodne slúžil ako náhrada čiarových kódov v obchodných reťazcoch, neskôr ho prevzali v jednej divízii automobilky Toyota na sledovanie výroby. Je to štvorcový čierno-biely obrázok zložený z ďalších malých štvorčekov. Niekedy sa mu hovorí aj 2d čiarový kód, pričom 3 väčšie štvorce v rohoch a menší v štvrtom rohu slúžia priamo pre čítačku kódu. Ostatné – na prvý pohľad chaoticky usporiadané – štvorčeky kódujú samotnú informáciu.
Kód môže mať rôzne rozmery v závislosti od množstva údajov, ktoré doň vkladáme. Od malých, keď sú údaje usporiadané v matici 21 x 21 štvorcov, až po veľké s rozmermi 171 x 171 štvorcov.
Označenie QR vzniklo zo slov quick response. Je to skratka pre rýchlu odpoveď. Kódy sa tak hlavne využívajú na jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, ktoré síce nie sú v tejto podobe čitateľné pre človeka, ale s aplikáciou v mobilnom telefóne sa k nim ľahko dostaneme. V dnešnej dobe to nerobí problém ani zrakovo znevýhodneným používateľom.

Koľko dát sa zmestí do QR kódu?

Zatiaľ čo do čiarového kódu sa dajú ukladať len číselné údaje (kód tovaru napríklad), do QR kódu uložíme údaje až vo veľkosti 3000 bajtov – písmená, samotné čísla (7000 znakov), alebo kombinácie čísel a písmen (4300 znakov), prípadne všeobecné osembitové dáta (necelých 3000). To prakticky znamená, že do QR kódu je možné uložiť niekoľko normostrán čistého textu, približne 2,5 normostrany kombinovaných písmen a čísel, a to všetko v prístupnej forme. Dbajme však na to, že čím výstižnejšie informácie, tým lepšie jednak na porozumenie, jednak kvôli tomu, že staršie zariadenia môžu mať so snímaním zložitých QR kódov problém. Podľa niektorých zdrojov je najvhodnejšia dĺžka 300 znakov.
Po nasnímaní QR kódu sa informácie v ňom uložené zobrazia na mobilnom telefóne v textovej forme. Keďže nevidiaci a slabozrakí používatelia dotykových mobilných telefónov majú svoje asistenčné technológie, ktoré im pomáhajú so zväčšením alebo prevodom textu na reč, k takýmto informáciám sa ľahko dostanú.

Niekoľko zásad pri tvorbe

Ešte skôr, než budeme vytvárať QR, je potrebné si premyslieť niekoľko vecí:

 1. Typ kódu – budeme informácie sprostredkúvať vo forme čistého textu, ktorý sa zobrazí návštevníkovi ihneď po nasnímaní kódu? Alebo využijeme webovú adresu, kde zhromaždíme všetky popisy k dielam a umožníme návštevníkovi nasnímať vždy príslušnú podstránku webu s daným dielom?
 2. Kontrast – ak budeme kód farebne upravovať, mali by sme zabezpečiť, že kód bude dobre viditeľný a v kontraste s pozadím, na ktorom bude umiestnený.
 3. Jasné informovanie nevidiacich návštevníkov o tom, kde je QR umiestnený. Ak návštevník môže pristupovať blízko k dielu, môžeme okolo QR kódu umiestniť tenký rámček, aby používateľ vedel, kam má s telefónom mieriť. Prípadne dobre poslúži aj nálepka vystupujúca nad povrch. Ak to nie je možné, návštevníka podrobne inštruujeme o tom, kde sa QR nachádza. Odporúčame ho pri každom diele umiestniť na približne rovnaké miesto, ak to priestor dovoľuje.

Vytvárame QR kód

Webové služby

Na vytvorenie QR kódu potrebujeme softvér alebo online službu, ktoré textové informácie prevedú na obrázok v podobe QR. QR kód môžeme vytvárať tak cez počítač, ako na mobilnom telefóne.
Z webových služieb vyšla z nášho krátkeho testovania najprístupnejšia tá s názvom Kód QR. Najprístupnejšia z toho dôvodu, že na tejto stránke si QR kód vytvorí aj nevidiaci používateľ bez pomoci a postup je veľmi jednoduchý a priamočiary. S podobným postupom sa však stretneme aj na iných weboch.

 1. Zo zoznamu si vyberieme typ kódu, ktorý chceme vytvoriť: URL adresa alebo obyčajný text.
 2. Do editačného poľa zapíšeme text, ktorý potrebujeme previesť. Dáme pozor na to, že táto stránka ponúka QR kódy len do veľkosti 350 znakov. Za znak sa počíta aj prázdny riadok.
 3. Klikneme na Vytvoriť kód.
 4. Vyberieme akciu, ktorá nám vyhovuje – vytvoriť nový, vytlačiť alebo stiahnuť.
 5. V poslednom kroku nastavíme veľkosť v prípade tlače v cm, v prípade ukladania v digitálnej forme v pixeloch a klikneme na Stiahnuť / Vytlačiť.

Ďalšie služby na tvorbu QR

Pokiaľ nemáme problém s angličtinou, máme na výber ďalšie služby, ako je napríklad goqr.me. Postup vytvárania QR je veľmi podobný, ako sme popísali vyššie.
Oveľa širšie možnosti v oblasti vytvárania QR kódu ponúka napríklad webová stránka Qrstuff.com. Tu si môžeme vybrať dokonca aj to, že do QR kódu chceme zakódovať audio nahrávku.
Taktiež prístupnou službou na tvorbu QR je český GENERÁTOR QR KÓDŮ.
Je potrebné zdôrazniť, že služby pribúdajú a zanikajú a nie všetky sú bezpečné z hľadiska typu údajov, ktoré do nich vkladáme.

Tvorba QR v mobilnom telefóne

V mobilnom telefóne okrem čítania môžeme QR kódy aj vytvárať. Takto vytvorené kódy sú však vhodnejšie na zdieľanie v digitálnej podobe, pretože hoci sa z mobilného telefónu tlačiť dá, nie vždy je to natoľko komfortné ako v počítači.
Samozrejme, v aplikačných obchodoch dvoch najrozšírenejších platforiem nájdeme takisto mnoho aplikácií. Uvedieme teda len niekoľko použiteľných príkladov.

Seeing Assistant Home

Je aplikácia určená primárne pre nevidiacich používateľov a okrem vytvárania QR kódov má iné užitočné funkcie, ktoré ale pre nás nie sú relevantné. Postup tvorby QR kódu je však veľmi jednoduchý.

 1. Klepneme na My QR Codes a následne Create New QR Code.
 2. Vyplníme požadovaný text a klepneme na Save.
 3. Pridržaním prsta text vyberieme a cez tlačidlo Actions ho môžeme vizualizovať ako QR, uložiť ho do PDF súboru, alebo klepnutím na Share With zdieľať.

Aplikácia však neponúka žiadnu grafickú ani inú úpravu kódu alebo iné formáty na uloženie QR kódov. Využijeme ju teda v prípade, že kód už nebudeme nijako upravovať a stačí nám v podobe, v akej ho vygeneruje.

QR Code Generator & QR Maker

Táto aplikácia už umožňuje vytváranie QR kódov rôznych druhov. Nainštalujeme ju z Obchodu Play pre telefóny s operačným systémom Android. Je zdarma, no daňou za to sú reklamy.
Hneď na úvodnej obrazovke vidíme rôzne typy QR kódov. Pre nás sú relevantné 2:

 • Website – do kódu môžeme zakomponovať webovú adresu a tá návštevníka presmeruje na web, kde teoreticky môže byť zverejnený ľubovoľne dlhý popis k vystavovanému dielu či exponátu.
 • Text – sem vložíme čistý text (čím výstižnejší, tým lepší), ktorý sa návštevníkom zobrazí ihneď po naskenovaní QR kódu.

Postup tvorby je veľmi podobný ako na webe:

 1. Ťukneme na typ kódu, ktorý chceme vytvoriť.
 2. Zadáme typ požadovaných údajov – v prípade textu čistý text s popisom diela, v prípade webovej adresy odkaz.
 3. Vo verzii zdarma nemáme možnosť kódy nijako prispôsobovať, takže ťukneme na Save. Aplikácia si ešte vypýta povolenie na prístup k súborom a médiám. Je potrebné ho udeliť.

Ako čítať QR kódy?

To v prvom rade záleží na ich type. Ak je to QR s platobnými údajmi, budeme na zaplatenie potrebovať bankovú aplikáciu svojej banky. Pokiaľ je to QR s bežnými informáciami, to zasa záleží na tom, aký telefón používateľ má. Pri mnohých značkách totiž už dnes nepotrebujeme žiadnu doplnkovú aplikáciu.
Medzi ne patria napríklad mobilné telefóny od Samsungu alebo Applu. Tu si stačí otvoriť fotoaparát a namieriť ho na QR. Zariadenie ho rozpozná automaticky. Ak je v QR uložená webová adresa, nepresmerujú nás priamo na web, ale ukážu ju. Je to z toho dôvodu, aby sme mohli overiť jej pravosť a bezpečnosť. Ak je v poriadku, klepnutím ju načítame v mobilnom webovom prehliadači.
Xiaomi telefóny sú na tom podobne, tu však treba funkciu Skenovanie QR kódov ručne zapnúť v nastaveniach fotoaparátu. Ďalším menším rozdielom je, že informácie z QR neukážu automaticky, treba klepnúť na tlačidlo Zobraziť informácie z QR kódu.
Ak návštevníkovi práca s fotoaparátom nevyhovuje, môžeme mu odporučiť už spomínanú aplikáciu Seeing Assistant Home. Taktiež je možné stiahnuť si aplikáciu Google Lens, ktorá touto funkciou disponuje tiež. Obidve sú úplne prístupné.
Seeing Assistant Home má veľkú výhodu v tom, že s načítaným textom môže používateľ ďalej pracovať – čítať si ho po riadkoch, prečítať ho niekoľkokrát, skopírovať, zdieľať bez toho, aby mu text zmizol.

Kde QR využiť a hrozí nejaké riziko?

Kde môžeme QR kódy využívať? Napríklad na popisy vecí v domácnosti – či už na potraviny v kuchyni, zaváraniny, na šanóny s papiermi. Dajú sa nalepiť na lieky, kde si môžeme napríklad uložiť ich užívanie a dátum exspirácie. Keďže je možné do nich uložiť väčšie množstvo informácií, dajú sa využiť na výstavách ako popisy k vystaveným exponátom.
Dokonca nám môžu spríjemniť aj to platenie faktúr, ak vieme, kde sa väčšinou QR kód nachádza. Tu je ale potrebné dať pozor a snímať QR len z oficiálnej faktúry a z oficiálnych zdrojov. Do QR kódu sa totiž dá veľmi ľahko ukryť aj informácia s falošnými platobnými údajmi.
Pri webových adresách hrozí ďalšie riziko. Ak si pravosť URL neoveríme, môžeme sa nasnímaním kódu dostať na web, ktorý môže byť falošný. Hrozí tak riziko phishingu, teda že sa webová stránka vydáva za nejakú inú (napríklad online bankovníctvo alebo sociálnu sieť).
Pomocou QR kódu môžeme tiež inštalovať do mobilu aplikácie, čo je užitočná vec v prípade, že nainštalujeme to, čo sme chceli. Napríklad v detskom vozni vo vlaku je na stolíkoch v kupé namaľované Človeče nehnevaj sa a pomocou QR kódu si do mobilu stiahneme aplikáciu s hracou kockou.
S využitím aplikácie Over doklad je dokonca možné nechať si zobraziť obsah príjmového bloku v textovej forme. Aj nevidiaci človek si tak vie pozrieť ceny tovaru, ktorý nakúpil.

Záver

QR kódy sú z nášho pohľadu veľmi rýchly, jednoduchý a prístupný spôsob, ako uložiť informácie a mať k nim neustále prístup. Využívanie QR narastá aj v bežnej populácii, ale je rovnako dobre v prístupnej forme využiteľný aj pre používateľov asistenčných technológií. Len si treba – ako samozrejme vždy – dávať pozor a informácie z QR si overiť.

Zdroje

 1. Bez autora. Čo je to QR kód? [cit. 25.10.2022]
  URL: < https://www.kodqr.sk/cojeto>
 2. DOČEKAL D. TIP#188: Jak číst a vytvářet QR kódy a co to vlastně ten QR kód je [cit. 25.10.2022]
  URL: < https://365tipu.cz/2015/07/07/tip188-jak-cist-a-vytvaret-qr-kody-a-co-to-vlastne-ten-qr-kod-je/>
 3. DOČEKAL D. TIP#1884: Jsou QR kódy bezpečné? Co hrozí při používání? [cit. 25.10.2022]
  URL: < https://365tipu.cz/2021/04/29/tip1884-jsou-qr-kody-bezpecne-co-hrozi-pri-pouzivani/>
 4. PORUBSKÝ, Š. 2014. Čo je to QR kód, na čo je dobrý a ako ho používať? [cit. 25.10.2022]
  URL < https://www.techbox.sk/co-je-to-qr-kod-na-co-je-dobry-a-ako-ho-pouzivat/>

Jedna odpoveď na “Aplikácia QR kódov pri sprístupňovaní expozícií múzeí a galérií”

Dobrý den, malé doplnění k placení prostřednictví QR kódů
QR kód se nemusí fotit foťákem stačí na něm dlouze podržet prst v našem případě dvakrát klepnout a podržet. Ať už v libovolné aplikaci při placení tak i v příchozím emailu s platbou. Potom otevřít další možnosti a potom sdílet a poté sdílet do aplikace George.
Takhle to funguje i ve Fio bance ale věřím že to takhle bude fungovat ve všech bankách které podporují platbu prostřednictvím QR kódů.
Hezký zbytek dne Roman.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.