Služby

 • Máte webovú stránku, mobilnú aplikáciu či dokument a boli by ste radi, aby z nich mali zážitok všetci používatelia, a to aj tí, ktorí majú poruchu zraku?
 • Tvoríte videá a chcete k nim titulky?
 • Máte nahratú prednášku, konferenciu, rozhovor, podcast, diskusiu a potrebujete vyhotoviť zápis spolu s formálnou úpravou?
 • Radi by ste sa naučili pracovať s čítačom obrazovky NVDA či už po strate zraku alebo si chcete vyskúšať prístupnosť vlastného webu či webovej aplikácie?
 • Chcete poznať kľúčové zásady tvorby prístupných dokumentov, webov a aplikácií?

 

 

Posúdenie webovej stránky, dokumentu či mobilnej aplikácie z hľadiska prístupnosti pre používateľov čítača obrazovky

Prístupnosť je jedným zo základných pilierov dobrého webu aj mobilnej aplikácie. Zaručuje totiž použiteľnosť pre širokú škálu používateľov nielen z väčšinovej spoločnosti, pričom z jej výhod väčšinová spoločnosť môže čerpať.

Neexistuje totiž len trvalé znevýhodnenie (zrakové, sluchové, telesné či kognitívne), ale aj dočasné (zlomená ruka, oslepenie slnkom, unavené alebo zapálené oči, zabudnutá myš a podobne). Prístupné weby a aplikácie ocenia napríklad aj seniori, ktorí žiadne znevýhodnenie nepriznávajú.

V oblasti prístupnosti sa aktívne Vzdelávam. V súčasnosti sa pripravujem na skúšky WAS = Web Accesibility Specialist, čo je druhé najvyššie možné vzdelanie od medzinárodne uznávanej organizácie IAAP. Sledujem aj európsku a slovenskú legislatívu v tejto sfére.

Viem tak Vašu stránku zhodnotiť, či je prístupná aj pre nevidiaceho návštevníka jednak z pohľadu legislatívy a odborného hľadiska, ale aj zo strany dennodenného používateľa asistenčnej technológie. To je pre vás nesporná výhoda, pretože dostanete prakticky dve služby v jednom.

Čo to obnáša?

 • Zhodnotenie prístupnosti prihlásenia / registrácie a to najmä overovanie cez recaptchu,
 •  Zhodnotenie prístupnosti tlačidiel, odkazov, editačných polí, začiarkavacích polí, prepínačov, grafických prvkov, popisov obrázkov, štruktúry nadpisov, oblastí stránky, ovládania prostredníctvom klávesnice,
 • V prípade mobilných aplikácií posúdenie reakcie čítača obrazovky na dotyk, popis a správnu funkčnosť editačných polí, prepínačov, začiarkavacích polí, tlačidiel, pohybu po nadpisoch, funkčnosti odkazov,
 • Zhodnotenie celkového komfortu orientácie na stránke alebo v mobilnej aplikácii,
 • Navrhnutie riešení na zlepšenie alebo úplné sprístupnenie testovaného prostredia formou písomnej správy alebo webinára alebo obidvoch,
 • Kontrola zapracovaných úprav.

Ceny pre rok 2024

 • Audit – 20 € / hodina
 • Webinár s odovzdaním výsledkov – 25 € / hodina

 

 

Školenia

Technická a obsahová prístupnosť

Radi by ste vytvárali prístupné weby a obsah, ale neviete, čo to obnáša? Na školení sa spolu naučíme, akým spôsobom vytvárať a upravovať weby, mobilné aplikácie alebo dokumenty tak, aby boli prístupné pre používateľov čítačov obrazovky a zväčšovacích softwarov.

Preberieme:

 • čo je prístupnosť verzus dostupnosť, spôsob práce s čítačom obrazovky, dostupnosť a ovládateľnosť z klávesnice,
 • prístupnosť na úrovni kódu – oblasti webu, nadpisová štruktúra v šablóne, formulárové prvky, dialógy, menu a podmenu, správne formulované odkazy a kontrast a vhodné písmo,
 • Obsahová prístupnosť – nadpisová štruktúra v článkoch, správne naformulované odkazy, aria-label, používanie štýlov pre zoznamy a tabuľky

Ceny pre rok 2024

 • Trvanie: 3 hodiny
 • Cena: 90 €

Efektívna práca s čítačom NVDA

Ak vám z hocijakého dôvodu robí problém aj s kompenzačnými pomôckami prečítať text na webe či pracovať s počítačom, možno je čas zamyslieť sa nad tým, či nie je vhodné naučiť sa pracovať plnohodnotne s čítačom obrazovky.

Prípadne ste webový vývojár a radi by ste si overili samotestom aj so screen readerom, ako na tom vaša webová stránka je z pohľadu prístupnosti.

Práve pre vás je vhodné toto školenie.

Naučím vás:

 • čo je to čítač obrazovky, ako funguje,
 • základný pohyb v dokumente a na webe s čítačom NVDA,
 • aký je rozdiel medzi formulárovým a prehliadacím režimom čítača NVDA,
 • skratky uľahčujúce pohyb po nadpisoch, odkazoch, formulárových prvkoch, oblastiach,/li>
 • ako využiť objektovú navigáciu,
 • povieme si niečo o užitočných doplnkoch NVDA.

Ceny pre rok 2024

 • Trvanie – 2 x 2,5 hodiny
 • Cena:
  • Bežná cena: 2 x 75 € (predplatiť sa dá prvý aj druhý blok zvlášť), pri predplatení celého školenia 135 €.
  • Cena pre držiteľov preukazu ŤZPS: 2 x 40 €, predplatiť sa dá prvý aj druhý blok zvlášť, pri predplatení celého školenia 65 €

V prípade firemných školení si cenu dohodneme na mieru.

 

 

Prepis audionahrávok do textovej podoby

Od roku 2015 sa profesionálne venujem prepisu audionahrávok do textovej podoby. Mám skúsenosti s tvorbou poznámok pre študentov so špecifickými potrebami – s poruchou jemnej motoriky, prípadne nedoslýchavých a nepočujúcich ľudí podľa štandardov sprístupňovania informácií pre danú skupinu. Takisto som sa podieľala na tvorbe výstupov z konferencie pre nedoslýchavých a úplne nepočujúcich účastníkov.

Poznám zásady štylistiky a formálnu podobu výstupov pre zrakovo znevýhodnených čitateľov, pretože sa venujem takisto publikovaniu článkov v oblasti prístupnosti IT.

Od roku 2016 prepisujem nahrávky spravodajských relácií, politických a odborných diskusií do textovej podoby. Viem tak prepísať nahrávky z Vašich výskumov, rozhovorov alebo podcastov podľa Vami zadaných kritérií. Pri prepisoch nevyužívam žiadne programy, ktoré prepis urobia za mňa. Každú nahrávku prepisujem ručne, aby bol výstup čo najvernejší a najkvalitnejší.

 

Čo zahŕňa prepis audionahrávky do textu?

 

 • Dohodneme si formu sprístupnenia nahrávky,
 • Prepis podľa Vami zadaných kritérií,
 •  Kontrola formálnej stránky a správnosti prepisu,
 • Odovzdanie v dohodnutom čase.

Viac o tom, ako prepis prebieha a aké technické prostriedky využívam

Ceny pre rok 2024

 • Do 20 minút – 2 € / minúta (ráta sa každá začatá minúta záznamu)
 • Nad 20 minút – 1,50 € / minúta (počíta sa každá začatá minúta záznamu)

 

 

Forma spolupráce

Zatiaľ môžeme spolupracovať formou:

 

 1. dohody o vykonaní činnosti / dohody o vykonaní práce,
 2. zmluvy o dielo, príkaznej zmluvy,
 3. akéhokoľvek kratšieho úväzku.

Od roku 2024 plánujem prejsť aj na živnosť, budeme tak môcť spolupráce aj fakturovať.

 

Viac o platených aj neplatených projektoch