Kategórie
Návody

Ako nainštalovať a nastaviť NVDA

V tomto článku si ukážeme, ako nastaviť a nainštalovať NVDA. Objasníme aj význam jednotlivých nastavení. Tak poďme na to.

Ako nainštalovať NVDA?

Postup stiahnutia a inštalácie čítača nie je zložitý:

 1. Klikneme na odkaz NVAccess.org
 2. Na webe vyhľadáme odkaz Download a aktivujeme ho.
 3. Presunieme sa na tlačidlo Download, pričom sa pred tým ubezpečíme, že je začiarknutá voľba “  Skip donation this time“, pokiaľ nechceme vývojárom prispieť.
 4. Uložíme inštalačný súbor, prípadne ho vyhľadáme v Prevzatých / Stiahnutých súboroch, ak máme nastavené automatické ukladanie do tohto priečinka.
 5. Aktivujeme súbor s názvom nvda_2023.2.exe.
 6. Otvorí sa inštalačný dialóg, kde v prvom kroku odsúhlasíme licenčnú dohodu. Urobíme tak začiarknutím voľby Súhlasím.
 7. Následne vyhľadáme a aktivujeme tlačidlo Nainštalovať NVDA do počítača.
 8. V ďalšom kroku skontrolujeme, či sú začiarknuté obidve začiarkavacie políčka: Spúšťať NVDA na prihlasovacej obrazovke a Vytvoriť odkaz na pracovnej ploche. Ak je všetko podľa našich predstáv, aktivujeme tlačidlo Pokračovať. Tým sa spustí inštalácia a po nej následne aj čítač.
 9. Odporúčame po inštalácii reštartovať počítač, aby prebehla inštalácia kompletne a správne.

Kde nastavenia nájdeme a aká je ich štruktúra?

Na vstup do ponuky NVDA slúži skratka NVDA+N. Klávesom NVDA rozumieme ten, ktorým ovládame čítač pomocou vstavaných skratiek. Môže to byť buď Insert, alebo Capslock. V samotnej ponuke sa pohybujeme šípkami hore a dolu, na rozbalenie podkategórie použijeme šípku doprava, na zbalenie doľava. Na aktiváciu položky slúži Enter.
V ponuke sa nachádza niekoľko položiek, z ktorých nás v tomto prípade nebude väčšina zaujímať. Aby sme sa dostali k nastaveniam, vyhľadáme položku Možnosti, rozbalíme ju a Aktivujeme podkategóriu Nastavenia.
Tie sú štruktúrované do niekoľkých kategórií, medzi ktorými sa pohybujeme šípkami hore a dolu. Po jednotlivých nastaveniach prechádzame Tabulátorom. Na aktiváciu nastavení použijeme tlačidlo Použiť a ak chceme nastavenia úplne zavrieť a aplikovať vykonané zmeny, stlačíme Enter na tlačidle OK. Na návrat k predvoleným hodnotám stačí v dialógu aktivovať tlačidlo Zrušiť alebo použiť Escape.

Základné nastavenia

Aby NVDA správne fungovalo, potrebujeme sa najprv pozrieť do týchto nastavení.

Všeobecné

V tejto kategórii nájdeme niekoľko dôležitých položiek:

 • Jazyk NVDA – overíme, že je nastavený na jazyk systému.
 • Uložiť nastavenia pri ukončení NVDA – definuje, či čítač pri ukončení uloží naše nastavenia. Túto voľbu je vhodné ponechať aktívnu v prípade osobného počítača. Ak však máme počítač, ktorý zdieľa viac používateľov (napríklad v študovni), odporúčame ju deaktivovať.
 • Pri ukončení NVDA zobraziť dialóg s možnosťami – ak toto nastavenie začiarkneme, objaví sa dialógové okno, ktoré používateľovi umožní NVDA ukončiť alebo reštartovať, prípadne reštartovať a nainštalovať aktualizácie alebo doplnky. Ak ho necháme nezačiarknuté, NVDA sa po stlačení skratky NVDA+q automaticky vypne.
 • Prehrať zvuk pri spustení a ukončení – zabezpečí, aby používateľ vedel, že sa NVDA spustilo či vyplo.
 • Úroveň záznamu – pre bežného používateľa nie je podstatné, avšak hovorí o tom, aký typ údajov sa odosiela.
 • Spustiť NVDA po prihlásení – toto je kľúčové nastavenie, ak bude počítač predvolene používať nevidiaci používateľ. Po začiarknutí sa čítač bude spúšťať automaticky.
 • Spúšťať NVDA pri zobrazení prihlasovacej obrazovky – toto spôsobí, že už na prihlasovacej obrazovke bude mať nevidiaci používateľ plnú kontrolu nad počítačom a bude sa vedieť sám prihlásiť.
 • použiť aktuálne nastavenia na prihlasovacej a zabezpečených obrazovkách – aktivujeme, ak chceme použiť rovnaké nastavenia čítača na prihlasovacej obrazovke a zabezpečených obrazovkách. Môže to predstavovať isté riziko, najmä ak používame doplnky.
 • Kontrolovať dostupnosť novej verzie a Upozorniť na čakajúcu aktualizáciu – Posledná dôležitá dvojica nastavení, ktorá upozorní používateľa na to, že je k dispozícii nová verzia čítača obrazovky. Odporúčame tieto voľby obidve začiarknuť, pretože aktualizácie vychádzajú pomerne často a stáva sa, že niektoré čiastkové riešia aj bezpečnostné problémy.
 • Povoliť zasielanie údajov – týmto začiarkavacím políčkom udelíme súhlas čítaču odosielať dáta na diagnostické účely.

Reč

Tu nastavujeme všetky parametre reči. Je veľmi dôležité rešpektovať potreby používateľa a jeho schopnosť rozumieť syntetickému hlasu.

 • Hlasový výstup – ide o skupinu hlasov, ktoré sprostredkujú reč. Pôvodne sú nastavené hlasy Windows Onecore, po aktivovaní tlačidla Zmeniť máme možnosť ho vymeniť za iné:
  • Hlasový výstup – konkrétne zo zoznamového rámika vyberáme skupinu možných hlasov. Vstavaný je Espeak, Hlasy Windows Onecore, Microsoft Speech API Version 5 a možnosť bez reči. Po novom máme k dispozícii aj hlasy z projektu RHVoice, v súčasnosti pre slovenčinu Ondra, pre češtinu Zdeňka.
 • V závislosti od zvoleného hlasového výstupu môžeme nastavovať Hlas a následne konkrétny variant. Takto to má napríklad Espeak.
 • Nasledujú položky ako tempo, výška, intonácia a hlasitosť. Tie nastavíme podľa vlastných preferencií. Niektoré hlasy nemusia podporovať zmenu intonácie.
 • Prepínať jazyk, ak je podporované – aktivujeme vtedy, ak chceme, aby NVDA pri zmene jazyka začalo čítať v tom danom jazyku. Príklad: časť webu je v slovenčine, niektoré úseky ako citáty, názvy kníh, cudzojazyčné zdroje však v angličtine alebo češtine. Ak je toto nastavenie aktívne, NVDA prepne jazyk podľa toho, aké jazyky sú v dokumente či na webe definované.
 • Automaticky prepínať dialekt – to isté, len tentoraz v nárečí.
 • Úroveň interpunkcie – definujeme množstvo interpunkčných znamienok, ktoré NVDA prečíta.
 • Foneticky hláskovať pri čítaní po znakoch – hodí sa, ak potrebujeme presne rozumieť jednotlivým písmenám (napr. rozdiel medzi M a N, V a B). Funguje to tak, že NVDA vysloví M a za tým Mária.
 • Nastavenia týkajúce sa veľkých písmen – zmeniť výšku hlasu pri čítaní veľkých písmen, vysloviť „Veľké“ pred prečítaním veľkého písmena a pípať pred hláskovaním veľkých písmen – všetky 3 položky sú úplne zrozumiteľné a návodné.

Zrak

Je dôležitá kategória pre ľudí, ktorí majú ešte zvyšok zraku. Nastavenia by sme si ale vedeli predstaviť trošku podrobnejšie.
Nastavujeme tu zvýraznenie rôznych typov kurzorov a objektov na obrazovke. Okrem toho, že to pomôže zameraniu pre človeka so zvyškom zraku, využijú to aj testeri pri ukazovaní výsledkov auditu, pretože ostatní účastníci presne vidia, ktorý objekt je zvýraznený, ktorý máme na mysli.
Je veľká škoda, že používateľ nemôže meniť napríklad farbu zvýraznenia a hrúbku okrajov.
V tejto kategórii je však jedna funkcia dôležitá aj pre nevidiacich používateľov, a tou je Tienenie obrazovky. Po jej aktivovaní obrazovka stmavne, čo pomôže ochrániť človeka pred tým, aby mu niekto pozeral na monitor napríklad pri citlivých operáciách v internetovom bankovníctve. Okrem toho to šetrí aj batériu v notebookoch.

Klávesnica

Nájdeme tu nastavenia týkajúce sa správania klávesnice, jej rozloženia a klávesa NVDA.

 • Rozloženie klávesnice – vyberáme podľa toho, aký typ počítača máme. Desktop ráta s plným rozložením vrátane numerického bloku, Laptop numerický blok potláča a tomu prispôsobuje aj skratky.
 • Vybete kláves NVDA – Insert, numerický Insert alebo Capslock nastavujeme tak, aby nám to vyhovovalo. Treba si dať pozor, pretože niektoré klávesnice na notebookoch nemajú už ani Insert. Preto odporúčame pri laptop rozložení ako kláves NVDA určite používať Capslock. Jednak je viac po ruke a jednak sa určite na každej klávesnici nachádza.
 • Čítať napísané znaky a Čítať po slovách – definuje, či bude čítač čítať každý napísaný znak aj slovo, len znaky alebo len slová.
 • Pípať pri písaní malých písmen, ak je zapnutý Capslock – neznie to ako dôležitá funkcia, no pri písaní každého hesla, kódu, ale aj obyčajného textu sa to hodí.
 • Čítať príkazové skratky – nastavenie je užitočné pre začiatočníkov, ktorí si ešte nie sú istí rozložením svojej klávesnice.
 • Oznamovať zvukom pravopisné chyby – je potrebné vypnúť v prípade, že je používateľ školopovinný žiak a práve sa chystá písať diktát. 🙂

Prezentácia objektov

Niekoľko kategórií môžeme preskočiť, pretože pre bežného používateľa nemajú žiadny význam. Vrátime sa k nim však nižšie.

 • Oznamovať kontextovú nápovedu – pokiaľ je používateľ začiatočník, môže sa mu vysvetlenie jednotlivých funkcií hodiť. Predvolene je však neaktívne.
 • Automaticky oznamovať notifikácie – záleží na konkrétnom používateľovi, čítač totiž prečíta či už oznámenie, alebo aj bublinkovú nápovedu.
 • Oznamovať pozíciu objektu – pri zapnutí NVDA číta pozíciu zameraného objektu (napr. položka 1 z 10 v zoznamoch, pozíciu kony – 1 z 41). S tým sa viaže aj nastavenie Odhadnúť pozíciu objektu, ak nie je dostupná. Tým čítaču prikážeme, aby odhadol pozíciu aj takých objektov, u ktorých informácia o umiestnení nie je štandardne k dispozícii. Tieto informácie ale už nemusia byť presné a pre používateľa začiatočníka ani nie sú potrebné.
 • Oznamovať popisky objektov – pri odčiarknutí NVDA nebude čítať napríklad výsledky hľadania alebo obsah dialógového okna, preto odporúčame toto nastavenie nechať aktívne.
 • Oznamovať aktualizáciu priebehu – NVDA môže upozorňovať na priebeh napríklad aktualizácie alebo inštalácie, či sťahovania buď pípaním, čítaním, alebo kombináciou pípania a čítania.
 • Oznamovať aktualizáciu indikátorov priebehu na pozadí – hodí sa, ak sa na pozadí spustí nejaký proces (napr. automatická aktualizácia).
 • Upozorňovať zvukom na automatické návrhy – ak je toto zapnuté, pri zobrazení automatických návrhov sa ozve zvuk. Automatické návrhy sú položky, ktoré sa zobrazia na základe toho, čo napíšeme do editačného poľa. Napríklad návrhy výsledkov vo vyhľadávacom poli ponuky Štart a tiež v rôznych aplikáciách vo Windows 10 a novších.

Režim prehliadania

Aj v tejto kategórii sa nachádza niekoľko prácu uľahčujúcich nastavení.

 • Po načítaní stránky automaticky aktivovať režim prehliadania – treba skontrolovať, či je táto voľba začiarknutá, uľahčí totiž pohyb na webových stránkach.
 • Automaticky spustiť plynulé čítanie po načítaní stránky – východzí stav je taký, že NVDA po načítaní webu začne čítať jeho obsah. Môže to byť veľmi rušivé a neefektívne, preto odporúčame túto voľbu vypnúť.
 • Zahrnúť tabuľky formujúce vzhľad – predvolene je táto voľba neaktívna, pretože zjednodušuje prehliadanie webu.
 • Automaticky aktivovať režim fokusu pri zmene fokusu – spôsobí, že pri zameraní napríklad editačného poľa sa automaticky aktivuje formulárový režim.
 • Automaticky presúvať fokus na zamerané prvky – určuje, či sa má systémový fokus presúvať na prvky, ktoré je možné zamerať, a prejdeme na ne kurzorom v režime prehliadania (napríklad odkazy, prvky formulárov a podobne). Je veľmi dôležité, aby toto nastavenie bolo deaktivované, hoci na niektorých webových stránkach to môže uľahčiť prácu, na väčšine používateľa zdrží a spomalí.

Čítanie textu

Je veľmi rozsiahla kategória, ktorá najviac ovplyvní spôsob, akým bude čítač prezentovať textové informácie.

 • Formátovanie písma – NVDA môže oznamovať automaticky názov, veľkosť, vlastnosti písma, indexy, zvýraznenie, vyznačený text, štýl a farby.
 • Informácie o dokumente – môžeme si nechať oznamovať poznámky a komentáre, záložky, zmeny, pravopisné chyby.
 • Strany a riadkovanie – NVDA prečíta čísla strán, riadkov, odsadenie riadka a odsekov, riadkovanie a zarovnanie.
 • Informácie o tabuľke – hlavičky, súradnice buniek, orámovanie.
 • Prvky – vyberáme všetky prvky na webe a v dokumentoch, ktoré má NVDA automaticky ohlasovať – nadpisy, odkazy, grafiku, zoznamy, citácie, zoskupenia, orientačné body a oblasti stránky, články, rámce, pri kliknutí (NVDA oznamuje, že je prvok dostupný po kliknutí myšou, čo je takmer každý. Preto odporúčame túto voľbu deaktivovať.) Význam jednotlivých prvkov vysvetľujeme v priložených článkoch.

S tým súvisí aj kategória Navigácia v dokumente, ktorá zatiaľ obsahuje len jednu položku – Za odsek považovať… Keďže v textových editoroch ako Notepad nefunguje korektne navigácia po odsekoch, tu je možné čítaču povedať, koľko zlomov riadka pre používateľa znamená odsek.

Rozšírené nastavenia

Tieto nastavenia sú rovnako dôležité, ale odporúčame ich meniť len v prípade, že presne vieme, čo robíme a máme už dostatočnú skúsenosť na to, aby sme ich vedeli vrátiť späť.

Braillovo písmo

Ak vlastníme brailový displej, v tejto kategórii nájdeme všetky príslušné nastavenia od vstupnej a výstupnej tabuľky, výberu výrobcu brailového riadka až po zvýrazňovanie a tvar rôznych typov kurzorov. Ďalej tu môžeme predvoliť čas, počas ktorého sa budú zobrazovať správy na displeji, ako bude zviazaný brailový kurzor, ako sa zachovajú smerové tlačidlá, či budú posúvať prezerací aj systémový kurzor. Ďalej čítanie po odsekoch, zabrániť deleniu slov, či si prajeme prerušiť reč počas posúvania a ako má displej ukázať výber.

Zvuk

Po aktualizácii čítača na verziu NVDA 2023.3 pribudla do nastavení kategória zvuk. Sem sa presunuli niektoré nastavenia zo sekcie Všeobecné, ako výstupné zariadenie (vhodné je ponechať Microsoft Sound Mapper) a režim automatického stíšenia zvuku, pomocou ktorého definujeme, či pri reči budú alebo nebudú stlmené okolité zvuky (napr. hudba).
Z kategórie pokročilých nastavení sem pribudli nastavenia týkajúce sa hlasitosti reči a zvukov NVDA. Keďže po novom čítač používa na výstup pre reč a zvuky rozhranie WAS API, môžeme si cez začiarkavacie políčko určiť, či chceme, aby bola hlasitosť zvukov čítača rovnaká ako hlasového výstupu. Ak nie, pomocou posuvníka môžeme zvuky upravovať. Hlasitosť reči to neovplyvní.

Myš

Za určitých okolností používateľ môže pomocou NVDA pracovať aj s kurzorom myši.

 • Oznamovať zmeny tvaru kurzora myši – NVDA dokáže oznámiť, pokiaľ sa tvar myši zmení.
 • Povoliť sledovanie kurzora myši – ak s myšou chceme pracovať, je dôležité toto nastavenie nechať aktívne.
 • Jednotka oznamovania pri zameraní textu – ak myšou zameriame text, NVDA nám ho môže oznamovať po znakoch, slovách, riadkoch alebo odsekoch.
 • Oznamovať typ prvku pri zameraní kurzorom myši – ak zameriame nejaký text, NVDA ohlási, či ide o odsek, riadok, zoznam a podobne.
 • Signalizovať polohu myši počas posúvania – čítač dokáže ozvučiť pohyb myšou, z nášho pohľadu je to pomerne rušivé, ale niektorým používateľom by sa to mohlo hodiť.

Prezerací kurzor

V tejto kategórii nastavení ovplyvníme to, či kurzor NVDA sleduje a reaguje na systémový fokus (zameranie objektov napríklad na ploche), systémový kurzor (kurzor v textových poliach) a kurzor myši. Taktiež môžeme povoliť alebo zakázať režim objektovej navigácie.

 • Sledovať systémov fokus – prezerací kurzor bude pri zmene ukazovať na objekt, ktorý má systémový fokus.
 • Sledovať systémový kurzor – prezerací kurzor sa pri zmene posunie na miesto, kam ukazuje systémový kurzor.
 • Sledovať kurzor myši – prezerací kurzor sleduje kurzor myši.
 • Jednoduchý režim objektovej navigácie – pri zapnutí NVDA odfiltruje zo stromovej hierarchie objektovej navigácie objekty, ktoré pre nás nie sú dôležité (neviditeľné alebo vzhľad dopĺňajúce).

Pokročilé

Tieto nastavenia odporúčame meniť len naozaj skúseným používateľom. Nesprávnou konfiguráciou totiž môžeme spôsobiť, že NVDA nebude fungovať korektne.
Pred úpravou zmien v tejto kategórii je potrebné začiarknuť začiarkavacie políčko, ktorým potvrdzujeme, že rozumieme rizikám.
Užitočným tlačidlom v pokročilých nastaveniach je Obnovenie predvolených nastavení. Ním vrátime všetky zmeny späť, a to aj v prípade, že je spomínané začiarkavacie políčko nezačiarknuté.

 • Načítať vlastné moduly z prienika Scratchpad – po začiarknutí bude NVDA načítavať aplikačné moduly, globálne pluginy, ovládače pre systémy reči a podobne. To umožní vývojárom doplnkov testovať ich priebežne a okamžite počas písania kódu. Predvolene je táto funkcionalita vypnutá, aby sa zabránilo načítavaniu neovereného kódu.
 • Otvoriť priečinok Scratchpad – po aktivovaní tlačidla sa otvorí príslušný priečinok, kam môžeme ukladať vlastné experimentálne kódy. Sprístupní sa len v prípade, že začiarkneme predchádzajúcu voľbu.
 • Sledovanie zmien a udalostí UI Automation – určuje, ako NVDA spracúva udalosti prijaté z rozhrania Microsoft UI Automation. V systéme Windows 11 je defaultne nastavená hodnota Automaticky, v starších systémoch Globálne.
 • Na sprístupnenie prvkov v dokumentoch Microsoft Word preferovať UI Automation – určuje, či sa má na sprístupnenie prvkov v dokumentoch MS Word použiť rozhranie UI Automation, alebo starší objektový model. Okrem Wordu sa to týka aj správ z MS Outlooku. Predvolene je nastavené Ak to má zmysel.
 • Na sprístupnenie prvkov v zošitoch Microsoft Excel používať UI Automation – keď je nastavenie aktívne, NVDA na získanie informácií o ovládacích prvkoch používa rozhranie prístupnosti Microsoft UI Automation. V praxi to znamená, že sa napríklad pokúsi odhadnúť hlavičky stĺpcov v tabuľke, ak je v Exceli nadefinovaná správne. Je to však stále experimentálna funkcia a nie vždy funguje korektne, preto pre väčšinu bežných používateľov ešte nie je veľmi užitočná.
 • Podpora pre konzolu Windows – určuje, ako NVDA spolupracuje s Windows konzolami v príkazovom riadku, PowerShell a Windows Subsystémom pre Linux.
 • Použiť Microsoft UI Automation v prehliadačoch založených na Chromiu – umožňuje nastaviť, za akých okolností sa použije rozhranie UIA, ak je dostupné v prehliadačoch založených na jadre Chromium, ako je Microsoft Edge. Táto funkcia je tiež v ranom štádiu vývoja.
 • Revízie – skupina nastavení definuje, ako bude čítač oznamovať revízie pomocou ARIA atribútov.
 • Braillovo písmo – definujeme, či bude NVDA oznamovať niektoré typy dynamicky meneného obsahu na brailovom riadku.
 • Hovoriť heslá v rozšírených termináloch – nastavením určujeme, či bude NVDA čítať napísané znaky alebo slová v niektorých termináloch, ako napríklad Windows konzola s aktívnou podporou UI automation, alebo v programe Mintty. Z bezpečnostného hľadiska je lepšie nechať túto voľbu vypnutú.
 • Použiť rozšírenú podporu oznamovania napísaných znakov v starších Windows konzolách – toto začiarkávacie pole aktivuje alternatívnu metódu oznamovania napísaných znakov. Môže to zlepšiť odozvu a odstrániť hláskovanie výstupu z konzoly, súčasne však nie je vhodné pre všetky terminály.
 • Algoritmus počítania rozdielov – ovplyvňuje, ako čítač zisťuje nový text na prečítanie v okne príkazového riadku.
 • Oznamovať nový text vo Windows termináloch cez – definuje, ako NVDA identifikuje nový text vo Windows konzole a WPF Windows Termináloch používaných vo Visual Studio 2022. Nový text je potom automaticky oznamovaný, ak je zapnuté oznamovanie dynamicky meneného obsahu.
 • Prerušiť reč po vypršaní zameranej udalosti – predvolene zapnutá funkcia, pomocou ktorej čítač prestane čítať udalosti, ktoré už nie sú aktuálne.
 • Počkať pred pohybom systémového kurzora (v milisekundách) – ak sa nám javí, že je NVDA o znak pozadu alebo opakuje riadky, môžeme mu nastaviť oneskorenie. Predvolená hodnota je 100 milisekúnd.
 • Oznamovať hodnoty priehľadných farieb – nastavenie vhodné pre vývojárov doplnkov sprístupňujúcich aplikácie tretích strán, pretože Niektoré GDI aplikácie označujú text farbou na pozadí.
 • Na výstup pre reč a zvuky používať rozhranie WASAPI – táto možnosť umožňuje na posielanie zvukového výstupu z NVDA využiť rozhranie Windows Audio Session API (WASAPI). Ide o moderné rozhranie, ktoré zlepšuje stabilitu reči a zvukov NVDA.
 • Úroveň záznamu – pomocou začiarkavacích polí môžeme dodatočne nastaviť záznamy odosielané do logu. Zapisovanie môže spomaliť čítač, preto ich povoľujeme len v prípade, ak potrebujeme diagnostikovať napríklad nefunkčný ovládač.
 • Zaznamenané chyby signalizovať zvukom – NVDA zvukom ohlási, že do logu zapísalo chybu. Predvolene je toto nastavenie aktívne len pre testovacie verzie NVDA.

4 odpovede na “Ako nainštalovať a nastaviť NVDA”

Pozor, mírně zavádějící formulace: Kliknutím na OK v dialogu Nastavení se změny automaticky neuloží. Buď je musíme uložit ručně položkou Uložit nastavení v hlavní nabídce NVDA, nebo se spoléhat na zaškrtnutou volbu „Uložit nastavení při ukončení NVDA“ na záložce Obecné. Může to být důležité, protože pokud NVDA např. spadne, tak bychom se pak mohli divit, proč se NVDA najednou chová jinak, a teprve časem zjistit, že to je tím, že se neuložily změny v nastaveních.
Volba Úroveň záznamu: Nejde o to, kolik údajů se odesílá, ale kolik se jich ukládá do log souboru lokálně na vašem počítači. Teprve pokud byste chtěli nahlásit chybu přímo vývojářům (je třeba vědět, jak se taková chyba vůbec správně nahlašuje), využili byste tyhle logy, které byste jim ručně poslali. Každopádně je ale pravda, že tahle volba pro běžného uživatele nemá význam. 🙂
Ještě bych jen doplnil nebo upřesnil drobnou zmínku, že pokud máš vypnuté v rozšířených nastaveních Wasapi, znepřístupní se volby pro změnu hlasitosti zvuků.

S tým uložením nastavení som to myslela skôr tak, že sa aplikujú vykonané zmeny, asi to preformulujem. Ono to tam aj spomínam, že ak nie je začiarknuté uložiť zmeny pri ukončení NVDA, tak sa prakticky NVDA správa ako nové a nenastavené, alebo teda funguje s predvolenými hodnotami.

Ahoj,
Dobré je tiež vedieť, že používatelia NVDA na slovensku majú unikátnu podporu lokalizácie, kde zatiaľ vždy s uvedením novej verzie napr. poslednej stabilnej NVDA 2023.2 je vždy automaticky dostupná plná podpora lokalizácie ako prostredia čítača, tak aj dokumentácie, zoznamu klávesových skratiek a zoznamu zmien v každej verzii do slovenčiny.
Ak je teda niečo nie úplne zrejmé z používania, alebo by človek naozaj rád siahol po aktuálnej a udržiavanej dokumentácii, je starostlivo preložená do slovenčiny, neobávajte sa po týchto materiáloch siahnuť.
Dokumentácia je okrem ponuky Pomocník priamo v programe NVDA dostupná aj online vždy na tejto adrese: https://www.nvaccess.org/files/nvda/documentation/sk/userGuide.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.