Kategórie
Hardware Software

Samsung Galaxy Watch 4 – prístupné či nie?

Samsung Galaxy Watch 4 sú elegantné a najlepšie funkčne vybavené hodinky pre používateľov systému Android. Koniec-koncov, o ich detailnom popise vzhľadu a funkcií si môžete prečítať v predchádzajúcom článku.

Dnes chcem rozlúsknuť otázku, či a nakoľko sú prístupné pre používateľov čítačov obrazovky.

 

Celková prístupnosť Samsung Galaxy Watch 4

 

Na úvod vás asi všetkých bude zaujímať, či sú vôbec nové hodinky od Samsungu a Googlu prístupné. Odpoveď znie áno, sú. Už sa v nich nenachádza Voice Assistant ako v predchádzajúcich hodinkách, ale TalkBack. Prináša to so sebou oveľa viac nastavení a možných prispôsobení, ale aj niektoré problémy, ktoré som s predchádzajúcou generáciou nemala.

Prvým zádrheľom (konkrétne na mojich hodinkách) je, že si môžete vybrať syntézu reči – Samsung TTS alebo Google Speech. Poviete si: „Veď to je skvelé. Čo je na tom?“ Problém je, že mne syntéza od Samsungu nefunguje. Dokonca mi nejde ani stiahnuť slovenský hlas. Pri každom pokuse vyskočí oznámenie „Pokus o inštaláciu zlyhal“. Spôsobilo mi to nemalé ťažkosti hneď pri nastavovaní čítača, keďže predvolene bola nastavená práve táto nefunkčná syntéza. Ak by sa vám to stalo, stačí ako syntézu zvoliť Rečové služby Google.

 

Spárovanie hodiniek s telefónom – bol to boj

 

Tu nastáva prvý rozdiel. Zatiaľ čo Galaxy Watch 3 stačilo zapnúť a telefón ich okamžite našiel, nové hodinky sa spúšťajú podobne ako telefón. Prvé 2 kroky tak zahŕňajú voľbu jazyka a regiónu. Ide to urobiť aj bez pomoci vidiaceho človeka, ak používate na mobile nejakú OCR aplikáciu. Mne sa osvedčil starý dobrý Envision AI.

Medzi jazykmi sa pohybujete otáčaním lunety. Na obrazovke sú zobrazené väčšinou 4 možnosti. Treba ťuknúť na slovenčinu (pozor, iba raz). Následne takisto vyberiete región a potvrdíte reštart hodiniek.

Po reštarte už môže začať samotné párovanie. Preň potrebujete mať nainštalovanú v mobilnom telefóne aplikáciu Galaxy Wearable. Stiahnete ju z obchodu Play.

 

 1. Na telefóne otvoríte Galaxy Wearable.
 2. Vyhľadáte Galaxy Watch 4 a poklepaním potvrdíte.
 3. Počkáte, kým ich telefón nájde a poklepete na Pripojiť.
 4. Na hodinkách aj na telefóne potvrdíte, že sedia čísla zobrazené na ciferníku hodiniek.
 5. V poslednom kroku poklepete na Spárovať a malo by byť hotovo.

 

Tento postup je na rozdiel od predchádzajúcej generácie totožný pre všetky telefóny či od Samsungu, alebo inej značky.

 

Galaxy Wearable a zapnutie čítača obrazovky

 

Po spárovaní si môžete pozrieť nastavenia hodiniek cez aplikáciu Galaxy Wearable. S pripojenými Galaxy Watch 3 som videla stav (pripojené / nepripojené) a úroveň nabitia batérie. To v týchto hodinkách nejde. Nižšie aj vysvetlím, prečo to tak je.

Galaxy Wearable je rozdelená na niekoľko oblastí. Vo vrchnej nazvanej Watch Face Area vidiaci človek vidí vybraný ciferník. Neviem povedať, či sa na ňom zobrazujú aj všetky zaznamenané údaje, pretože táto sekcia je pre používateľov čítača neprístupná.

Pod ňou sú umiestnené 4 tlačidlá:

 

 • Ciferníky – tu vyberáte ciferník, ktorý bude slúžiť ako úvodná obrazovka hodiniek. Mne sa najviac osvedčil Digitálny panel. Je na ňom pomerne veľkými číslicami zobrazený aktuálny čas a ďalej úroveň batérie, kroky, srdcový pulz a počasie. Všetky údaje sú na hodinkách prístupné aj TalkBacku.
 • Obrazovka aplikácií – môžete si pozrieť všetky aplikácie nainštalované v hodinkách a meniť ich poradie.
 • Karty – to sú dlaždice, ktoré nájdete otáčaním lunety v smere hodinových ručičiek. Prirovnala by som ich k miniaplikáciám alebo vidgetom na mobile. Tu ich môžete pridávať, uberať a meniť ich poradie.
 • Rýchly panel – je niečo ako panel oznámení. Nájdete tu tlačidlá ako Vypnúť, Nerušiť, Divadelný režim, Bluetooth či Nastavenia. Takisto ich môžete pridávať či odstraňovať, ale tento postup je pre nás dosť krkolomný. Mne sa to úprimne nepodarilo.

 

V spodnej časti displeja nájdete dve tlačidlá a to Nastavenia a Hľadať moje hodinky.

 

Zjednodušenie ovládania

 

Pre vás je v prvom rade dôležité tlačidlo Nastavenia hodiniek. Po poklepaní naň sa dostanete do pomerne rozsiahlej ponuky možností na prispôsobenie.

V prvom rade švihaním a poklepaním nájdite a potvrďte položku Všeobecné > Preferovaný nástroj. Pre istotu vyberte Google Speech, aby ste predišli problémom so syntézou od Samsungu. Neskôr to budete môcť bez problémov zmeniť.

V druhom kroku potvrďte Zjednodušenie ovládania > TalkBack. Tým sa zapne čítač na hodinkách.

Okrem čítača tu však nájdete aj veľa iných nastavení:

 

 • Vylepšenia viditeľnosti – zväčšenie (trojitým poklepaním), odtiene sivej, inverzia farieb či pridať farebný filter,
 • Vylepšenia pre sluchovo postihnutých – vypnúť všetky zvuky, monofónny zvuk,
 • Rozšírené nastavenia – vibračné hodinky a gesto trojité ťuknutie dvomi prstami.

 

Ostatné nastavenia Galaxy Watch 4

 

Nastavenia môžete meniť buď cez aplikáciu, alebo aj na hodinkách. Dostanete sa k nim stiahnutím rýchleho panela (dvomi prstami zhora dolu, akoby od dvanástky k šestke). Tam švihaním nájdite a poklepaním vyvolajte Nastavenia.

Nachádzajú sa tu tieto položky:

 

 • Pripojenia – Bluetooth, Wi-Fi, NFC a podobne,
 • Oznámenia – zobrazenie oznámení, zobrazenie počtu prijatých oznámení, či sa budú upozornenia čítať nahlas, či sa rozsvieti obrazovka pri prijatí oznámenia a podobne,
 • Zvuky a vibrovanie – štýl upozornení, zvuk prichádzajúceho oznámenia / hovoru, hlasitosť zvukov, systémové zvuky, štýl vibrácie, režim nerušiť,
 • Displej – jas a automatický jas, Always on displej, spôsob prebudenia obrazovky, zobraziť ovládacie prvky médií, časový limit obrazovky, nastavenie písma a citlivosť na dotyk,
 • Samsung Health – podrobné nastavenia merania pulzu, stresu, kyslíka v krvi, zisťovanie chrápania, automatické zisťovania tréningov, upozornenenia na čas bez aktivity a nastavenie zdieľania údajov s inými zariadeniami,
 • Pokročilé funkcie – vodný zámok, režim času spánku, divadelný režim, SOS, prispôsobiť tlačidlá, gestá,
 • Batéria – zapnutie režimu šetrenia batérie,
 • Aplikácie – predvolené aplikácie, zdravotná platforma, povolenia, aktualizácie aplikácií,
 • Všeobecné – jazyk, metóda vstupu, prevod textu na reč, dátum a čas, resetovanie a pripojenie k novému telefónu,
 • Zjednodušenie ovládania som už popísala,
 • Zabezpečenie – môžete si vytvoriť na hodinkách PIN či vzor. Ja používam PIN kód a dá sa napísať aj s čítačom obrazovky,
 • Lokalizácia – povolenia prístupu k polohe hodiniek, zlepšiť presnosť,
 • Kontá a zálohovanie – záloha a obnovenie, kontá,
 • Aktualizácia softwaru – vyhľadá aktualizácie systému hodiniek.

 

Ovládanie hodiniek

 

Po zapnutí čítača obrazovky sa môžete pustiť do skúmania toho, ako sa hodinky ovládajú. Ako som spomínala v predchádzajúcom článku, hodinky poskytujú 3 spôsoby ovládania:

 

 • Fyzické tlačidlá Domov a Späť – ako už ich názov napovedá, tlačidlom Domov sa z ktorejkoľvek obrazovky dostanete na základný ciferník a tlačidlom Späť sa vraciate o jednu úroveň späť. Okrem toho tlačidlom Domov hodinky zapínate a viete si k nemu priradiť akcie pre dvojité stlačenie a stlačenie a podržanie.
 • Otočná luneta – je vrúbkovaný krúžok, ktorý nájdete po obvode hodiniek z vonkajšej strany. Jeho otočením doľava sa dostanete na prijaté oznámenia (jedna stránka pre každý typ oznámenia). Otáčaním vpravo zasa prechádzate po kartách alebo miniaplikáciách. Nájdete tu miniaplikácie ako Fyzická aktivita, Telesná kompozícia, Spánok, Počasie, Kalendár, Krvný tlak, EKG, Srdcový tep a Stres. Kartu pridáte po poklepaní na Pridať kartu. Ak ju chcete odstrániť, klepnite a pridržte na karte prst a z možností švihaním / prechádzaním prsta vyberte Odstrániť.
 • Dotykový displej – tu fungujú všetky gestá, na ktoré ste zvyknutí z čítača TalkBack. Dokonca, čo ma milo prekvapilo, aj niektoré viacprstové gestá. Napríklad zdvihnete a položíte hovor dvojitým poklepaním dvomi prstami na displej. Takže po položkách sa pohybujete švihaním vľavo a vpravo, typ čítaného prvku meníte švihnutím hore a hneď dolu a opačne. Po zvolených prvkoch sa pohybujete švihaním hore alebo dolu a akciu potvrdzujete dvojitým poklepaním. Pomerne dobre funguje aj pohyb s otočnou lunetou, ale vadí mi, že je to oproti predchádzajúcej verzii pomalšie a niekedy TalkBack nečíta položky najmä dlhších zoznamov. Rýchly panel vyvoláte švihnutím dvomi prstami zhora dolu a aplikácie zdola nahor.

 

Zdravotné funkcie

 

Pre väčšinu meraných zdravotných funkcií, ako je pulz, okysličenie krvi, aktivita, kroky, tréningy, spánok či telesná kompozícia, vám postačí aplikácia Samsung Health dostupná pre všetky telefóny so systémom Android v Obchode Play. Je plne prístupná aj v mobilnom telefóne, aj v hodinkách.

Pokiaľ chcete merať hodinkami krvný tlak a EKG, tak jednak musíte mať telefón od Samsungu, jednak aplikáciu Samsung Health Monitor, ktorú stiahnete z Galaxy Storu. Tu si musíte najprv vytvoriť profil. Viac o tom, ako zaznamenávať EKG a krvný tlak, sa dočítate v článku Samsung Galaxy Watch 3 a ich prístupnosť.

 

Kyslík krvi, pulz a stres

 

Kyslík v krvi zmeriate tak, že buď nájdete dlaždicu otáčaním lunety z úvodného ciferníka v smere hodinových ručičiek, alebo túto funkciu vyhľadáte v Samsung Health. Ruku uložíte tak, že lakeť bude položený na stole a zápästie s hodinkami bude smerovať k srdcu. Poklepete na tlačidlo zmerať a počkáte niekoľko sekúnd. Hodinky meranie oznamujú hláškou „Prebieha meranie, nehýbte sa.“. Nameranú hodnotu zistíte dotykom na displej.

Pulz a stres meriate podobným spôsobom, len namiesto položky Kyslík v krvi vyhľadáte Srdcový tep, prípadne stres. Ruku nechajte voľne ležať na stole a pokiaľ možno, nehýbte sa. Ak ste v strese, hodinky vám ponúknu možnosť zhlboka dýchať. Cyklus je predvolene nastavený na 12 výdychov a nádychov počas dvoch minút. Toto si však viete zmeniť.

 

Telesná kompozícia

 

Meria pomocou nepatrných elektrických impulzov vysielaných do končekov prstov množstvo tuku, svalov a vody v tele. Ako som už spomínala, spoločnosť Samsung upozorňuje, že to neslúži na zdravotné účely, len pre vlastnú potrebu.

Ako to prebieha?

 

 1. Vyhľadáte v Samsung Health položku Telesná kompozícia a aktivujete ju.
 2. Potom švihaním prsta / otáčaním lunety prejdete výsledky z predchádzajúceho merania, kktorých prečítanie príliš dlho trvá, až kým čítač neohlási Zmerať a potvrdíte.
 3. Zdvihnete ruky od tela a prostredník a prstenník priložíte na tlačidlá.
 4. Počkáte, kým meranie dobehne. Hodinky upozorňujú, že musíte zabrániť tomu, aby sa ruky dotýkali. Dotýkajte sa len tlačidiel na hodinkách. Prípadne, ak máte prsty príliš suché, je potrebné ich zvlhčiť. Nebojte sa, žiadne elektrické šoky neucítite.

 

Nameranú hodnotu je najlepšie si zistiť v telefóne, pretože na hodinkách sú výsledky z nejakého dôvodu neprístupné. Lepšie povedané, ich načítanie natoľko dlho TalkBacku trvá, že sa na to neoplatí čakať.

 

Športové funkcie

 

Ako som spomínala už v úvodnom článku, Samsung Galaxy Watch 4 vedia sledovať niekoľko desiatok druhov cvičení respektíve tréningov. Samy ich vedia rozpoznať iba 7. Z mojich skúseností zatiaľ chôdzu rozpoznávajú veľmi dobre, a to aj v prípade, ak je pomalšia. Vedia meranie pozastaviť (nie zrušiť) v prípade, že chvíľku postojíte. Už som s hodinkami aj vysávala a pohyb ruky pri ňom sa mi do krokov nezapočítal, čo hodnotím veľmi kladne.

Ak chcete spustiť tréning, otáčaním lunety stačí nájsť miniaplikáciu Tréningy. Na displeji máte zobrazené len 3 – chôdza, beh a cyklistika. Poklepaním na tlačidlo Ďalšie sa dostanete do kompletného zoznamu, kde si otáčaním lunety / švihaním prsta a poklepaním vyberiete cvičenie, ktoré chcete merať. Tréning sa vám potom zaznamená do dennej aktivity a jeho výsledky si môžete pozrieť v aplikácii Samsung Health.

 

Zopár drobností na záver

 

 • Pri analýze spánku je vhodné po prebudení sa ihneď zistiť, či to hodinky zaznamenali. Inak sa vám môže stať, že ak si poležíte v posteli, hodinky budú naďalej zaznamenávať, že spíte. Zhorší to kvalitu nameraných výsledkov.
 • PIN kód je potrebné zadať len v prípade, ak hodinky dáte dolu z ruky. Pokiaľ ich budete mať správne nasadené, hodinky zistia, že ich nosíte a ostanú odomknuté.
 • Galaxy Watch 4 majú z neznámeho dôvodu problém s oznámeniami WhatsAppu. Oznámenie síce príde, no neozve sa zvuk. Toto som so žiadnou inou aplikáciou nezaznamenala.

 

Záver

 

Hodinky Samsung Galaxy Watch 4 sú aj po stránke prístupnosti na 99 % použiteľné. Sú tam síce niektoré nedotiahnuté veci, tie sa ale s ďalšími aktualizáciami vylepšujú. Nemusíte sa preto báť si ich kúpiť. O tom, ako s hodinkami platiť, sa dozviete v niektorom z ďalších článkov venovaných platobným metódam Google Pay a Apple Pay.

Ak sa niečo chcete spýtať, píšte do komentárov pod článkom alebo e-mailom. Spojiť sa so mnou a sledovať ma môžete aj na sociálnych sieťach FacebookTwitter. Ak vás zaujíma téma prístupnosti, prihláste sa na odber newslettera.

Chcem odoberať newsletter

* indicates required

Začiarknutím potvrďte

Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v päte e-mailu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí na stránku Zásady ochrany osobných údajov.

Na prihlásenie sa k odberu newslettera používam službu Mailchimp. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že vaše údaje budú odoslané Mailchimpu na spracovanie.Viac zistíte tu (anglicky).


Jedna odpoveď na “Samsung Galaxy Watch 4 – prístupné či nie?”

Viem,že to už bolo v roku 2021,ale dám si na hodinkách zámok – PIN a vôbec to nefunguje, stále mám hodinky odblokované.Viete mi poradiť,prosím?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.