Kategórie
Hardware

Samsung Galaxy Watch 3 a ich prístupnosť

predchádzajúcom článku som popísala Samsung Galaxy Watch 3 len z hľadiska ich technických parametrov a funkcií. V tomto by som sa rada venovala ovládaniu z pohľadu používateľa odčítača obrazovky.

 

Sú Samsung Galaxy Watch prístupné?

 

To je asi základná otázka, ktorá by vás mohla zaujímať. Stručne – áno, sú. Majú vstavaný odčítač Voice Assistant, čo bol dávnejšie natívny screenreader v takmer každom telefóne od Samsungu. Na ovládanie prostredia hodiniek úplne postačuje. Ako hlasovú syntézu používajú Galaxy Watch 3 prevod textu na reč Samsung. Hľadala som aj TalkBack a aj alternatívne rečové syntézy, ale zrejme sa iný odčítač prípadne hlas ani zmeniť nedá.

Voice Assistant zapnete po spárovaní cez aplikáciu Galaxy Wearable a nepotrebujete k tomu pomoc vidiaceho človeka.

 

Spárovanie hodiniek s mobilným telefónom

 

Ako som spomínala v minulom článku, Galaxy Watch 3 sú kompatibilné ako s Androidom, tak so systémom iOS. Aby ste hodinky nielen spárovali, ale vedeli ich aj spravovať prostredníctvom mobilu, potrebujete stiahnuť z Obchodu Play a aj App Storu aplikáciu Galaxy Wearable. Tá slúži na spravovanie všetkého nositeľného príslušenstva od Samsungu. Je zadarmo a úplne prístupná, aspoň v telefóne Samsung Galaxy A51 s Androidom 11.

Párovanie je sčasti neprístupný proces. U mňa to prebehlo o to jednoduchšie, že mám Samsung telefón, a tak si hodinky našiel sám.

Prvý krok – po nainštalovaní aplikácie treba zapnúť hodinky dlhším podržaním spodného ovládacieho tlačidla, teda tlačidla Home. Telefón hodinky vyhľadal a spýtal sa, či ich chcem spárovať. Poklepaním som potvrdila tlačidlo Pridať. Pre používateľov iných telefónov s Androidom platí:

 

 1. Otvorte aplikáciu Galaxy Wearable.
 2. Vyhľadajte v zozname zariadení Samsung Galaxy Watch (prípadne priamo Watch 3).
 3. Potvrďte a vyčkajte, kým ich telefón vyhľadá. Odsúhlaste, že ich chcete spárovať s mobilom.

 

Druhý krok – v telefóne je potrebné odsúhlasiť, že sa zhodujú čísla zobrazené v mobile a na hodinkách. To som, samozrejme, nevidela, ale nakoniec sa mi ich spárovať podarilo, takže zjavne bolo všetko v poriadku.

Tretí krok – telefón vás vyzve, aby ste stlačili na hodinkách tlačidlo OK. Toto bolo dosť komplikované a naozaj odporúčam to vyriešiť prostredníctvom vidiacej osoby. Mne sa to nejakou náhodou podarilo, ale trvalo to zbytočne dlho a nebolo to na prvý pokus.

 

Aplikácia Galaxy Wearable a zapnutie odčítača

 

Po spárovaní si môžete pozrieť nastavenia hodiniek cez aplikáciu Galaxy Wearable.

Vo vrchnej časti vidíte stav batérie a pripojenia. Ďalej tu nájdete nastavenia oznámení, aplikácií, miniaplikácií, zvuku a vibrovania, displeja, rozšírené (ako chcete prebúdzať hodinky a režim nerušiť), pridania obsahu do hodiniek, SOS, tiesňových kontaktov, zisťovania pádov, možnosť hľadať hodinky, všeobecné nastavenia, zjednodušenie ovládania, Bixby, Konto a zálohovanie a synchronizovanie nastavení s telefónom. Tieto nastavenia v identickej podobe nájdete aj v hodinkách.

Primárne odporúčam preskúmať nastavenie Zjednodušenie ovládania.

Tu zapíname – ostatne tak ako v telefónoch – všetky funkcie, ktoré nám umožnia hodinky ovládať. Nájdeme tu nasledujúce možnosti:

 

 • Čítačka obrazovky –potvrdíme a následne poklepaním prepneme Voice Assistant na zapnutý. Od tejto chvíle už budú hodinky poskytovať hlasovú spätnú väzbu.
 • Vylepšenia viditeľnosti – môžete si nastaviť priblíženie, negatívne farby, odtiene sivej, prípadne pridať farebný filter.
 • Vylepšenia pre sluchovo postihnutých – máte možnosť stíšiť všetky zvuky a nastaviť si monofónny zvuk.
 • Rozšírené nastavenia:
  • Vibračné hodinky – Galaxy Watch 3 ponúkajú možnosť zapnúť si takzvané vibračné hodiny, kedy ťuknutím dvomi prstami na rozsvietený displej hodinky čas oznámia vibráciou. Táto funkcia ma nesmierne nadchla a zároveň sklamala, pretože zatiaľ som neprišla na to, ako donútiť hodinky zavibrovať celý čas a nie iba hodiny. Pritom Apple Watch vedia čas zavibrovať presne – hodiny, desiatky minút a jednotky minút.
  • Pripomenutie oznámenia – hodinky vám môžu pripomínať zmeškané oznámenie. Nemám to zapnuté, takže neviem, akou formou sa tak deje.
  •  Trojité ťuknutie dvomi prstami – gestu môžete priradiť jednu konkrétnu akciu. Ja mám pridelené zapnutie / vypnutie Voice Assistantu.

 

Popis ovládacích prvkov a ovládania

 

Keď už máte hodinky ozvučené, bolo by vhodné pozrieť sa, ako sa vlastne s nimi pracuje.

Hodinky sa ovládajú cez dotykový displej rovnakými gestami, ako ste zvyknutí z odčítačov Voice Assistant a TalkBack – švihaním vľavo, vpravo, hore, dolu, rolovanie dvomi prstami a poklepanie na displej. Pri zapnutí odčítača môžete absolvovať aj rýchlokurz, takže sa ničoho nemusíte obávať.

Ďalším ovládacím prvkom je otočná luneta. Je to drážkovaný krúžok po obvode hodiniek, s ktorým môžete otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Pomôže vám prechádzať položky v nastaveniach, aplikácie, oznámenia. Skrátka všetky úkony, ktoré by ste inak vykonávali švihaním vľavo a vpravo, môžete uskutočniť prostredníctvom lunety a je to veľmi návykové. Jej pohyb nie je plynulý. Porovnala by som ho s tým, ako keď máte otočné cvakajúce koliesko na spotrebiči.

Posledným prvkom sú dve ovládacie mechanické tlačidlá. Jedno je dolné a druhé horné. Spodným (Home) sa vrátite odkiaľkoľvek na úvodný ciferník, alebo ním vyvoláte zoznam aplikácií. Vrchné vás zasa vráti vždy o krok späť a používa sa aj pri meraní EKG.

Praktickú ukážku si môžete vypočuť tu.

 

Prostredie Galaxy Watch 3

 

Po rozsvietení displeja sa ocitnete na úvodnom ciferníku, kde sa nachádza hlavne čas. Štýl ciferníka si môžete zmeniť cez aplikáciu Galaxy Wearable > kartu Ciferníky. Tu si ho vyberiete a stiahnete. Nastavíte ho potom cez Nastavenia v hodinkách > ciferníky.

Otáčaním lunety v smere hodinových ručičiek potom nájdete miniaplikácie ako Denná aktivita, Aplikácie (zopár najpoužívanejších), Tréningy, Krvný tlak, EKG, Počasie, Udalosť, Hudba a Zdravotný súhrn. Poslednou položkou je možnosť si nejaký vidget pridať. Poradie a množstvo miniaplikácií si môžete upraviť.

Otočením lunety proti smeru hodinových ručičiek z úvodného ciferníka sa dostanete do oznámení a každým pootočením sa posúvate o jedno oznámenie.

Zrolovaním dvomi prstami od vrchnej časti (od 12-tky smerom k 6-ke) otvoríte navigačný panel, kde vidíte jednak stav batérie a pripojenie, tak aj rýchle nastavenia podobne ako v telefóne. Doteraz mám problém tento panel stiahnuť, chce to cvik. Medzi nastaveniami sa posúvate švihaním vľavo a vpravo a keďže tieto plochy s nastaveniami sú tri, tak medzi nimi sa posúvate otočením lunety.

Ak raz stlačíte ovládacie tlačidlo Home z úvodného ciferníka, dostanete sa do zoznamu aplikácií, ktoré sú v Galaxy Watch 3 nainštalované. Medzi nimi sa posúvate buď švihaním vľavo a vpravo, alebo otáčaním lunety. Konkrétnu aplikáciu otvoríte poklepaním na displej hodiniek.

 

Zdravotné funkcie

 

Samsung Galaxy Watch majú zabudovaných niekoľko zdravotných funkcií respektíve meranie zdravotných parametrov, ako je pulz, tlak, okysličenie krvi a EKG. Pre meranie tlaku a EKG je potrebné stiahnuť aplikáciu Samsung Health Monitor. Ja osobne som ju mala možnosť stiahnuť do telefónu priamo cez hodinky. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to ale týka iba telefónov od Samsungu.

 

EKG a krvný tlak

 

EKG a meranie krvného tlaku majú každé samostatnú miniaplikáciu. Presnosť meraní pulzu je na vysokej úrovni. Pri zaznamenávaní EKG a krvného tlaku vás hodinky samy upozorňujú na to, že neslúžia pre samodiagnostiku akéhokoľvek ochorenia a nesmiete na základe meraní meniť dávkovanie liekov. Môžu však poslúžiť ako zdroj informácií pre vášho lekára.

Záznamy sa ukladajú do už spomínanej aplikácie Samsung Health Monitor, kde je potrebné pred začatím používania vytvoriť si profil zahŕňajúci meno, priezvisko a dátum narodenia. Celý postup je prístupný.

Ako merať EKG:

 

 1. Otáčaním lunety v smere hodinových ručičiek nájdite miniaplikáciu EKG.
 2. Švihaním vyhľadajte tlačidlo zaznamenať a potvrďte poklepaním.
 3. Pri prvom meraní ste vyzvaní, aby ste potvrdili, na ktorom zápästí nosíte hodinky. Vyberiete a voľbu potvrdíte. Pri každom meraní potom budete potvrdzovať voľbu zápästia a poučenie, že na základe meraní nemáte interpretovať ani vykonávať žiadne klinické kroky bez konzultácie so zdravotníckym pracovníkom. To potvrdíte poklepaním na tlačidlo OK.
 4. Následne vás hodinky vyzvú, aby ste priložili prst na horné tlačidlo. Tým sa začne meranie trvajúce 30 sekúnd, počas ktorého neodďaľujte prst od tlačidla a ani sa nehýbte. Výsledok vám jednak oznámia hodinky a záznam si môžete prezrieť aj v aplikácii Samsung Health Monitor.

 

Meranie krvného tlaku prebieha podobne, len cez inú miniaplikáciu na to určenú. Aby bolo meranie presné, je potrebné hodinky skalibrovať s využitím tlakomera. Ten doma nemám, preto bohužiaľ presnosť merania neviem posúdiť.

 

Pulz, stres a okysličenie krvi

 

Tieto funkcie už meriate prostredníctvom aplikácie Samsung Health, ktorú otvoríte priamo na hodinkách. Tu vidíte všetky svoje snímané hodnoty – aktivitu, spálené kilokalórie, počet krokov, spánok, pulz a stres.

Pulz merajú hodinky buď kontinuálne, alebo každých 10 minút, ak ste v pokoji. Dá sa však merať aj manuálne. Stačí poklepať na poslednú nameranú hodnotu, švihaním nájsť a potvrdiť tlačidlo Merať. Meranie trvá niekoľko sekúnd a priebeh je oznamovaný v percentách. Nameranú hodnotu vám hodinky oznámia a zapíše sa rovno aj do aplikácie.

Podobne prebieha aj meranie stresu. Výslednú hodnotu uvidíte v percentách. Čím je percento vyššie, tým viac ste v strese. Ak chcete stres znížiť, máte možnosť zapnúť si funkciu Dýchanie, počas ktorej musíte zhlboka dýchať. Pri jednej krátkej vibrácii sa nadychujete, po dvoch krátkych vibráciách vydychujete. Prednastavený časový interval je jedna minúta, môžete ho však aj predĺžiť.

Okysličenie krvi udáva hodnotu, ako efektívne krv prenáša kyslík. V súčasnej dobe je táto funkcia veľmi aktuálna. Množstvo kyslíka v krvi sa totiž znižuje aj pri nakazení sa ochorením COVID-19. Pred meraním treba ruku uložiť tak, že lakeť budete mať na stole a ruka s hodinkami bude smerovať k srdcu. Meranie spustíte poklepaním na poslednú nameranú hodnotu a následne tlačidlo Merať. Treba ešte potvrdiť tlačidlom OK inštrukcie. Priebeh je oznamovaný v percentách a výsledok sa zobrazí na displeji a zaznamená do aplikácie.

 

Športové funkcie Samsung Galaxy Watch 3

 

Ako som spomínala už v úvodnom článku, Samsung Galaxy Watch 3 vedia sledovať okolo 40 druhov cvičení respektíve tréningov. Samy ich vedia rozpoznať iba 7. Z mojich skúseností zatiaľ chôdzu rozpoznávajú veľmi dobre, avšak len v prípade, že je svižná. Už som s hodinkami aj vysávala a pohyb ruky pri ňom sa mi do krokov nezapočítal, čo hodnotím veľmi kladne. Ak chcete spustiť tréning, otáčaním lunety stačí nájsť miniaplikáciu Tréningy. Na displeji máte zobrazené len 3 – beh, cyklistika a plávanie v bazéne. Poklepaním na tlačidlo Ďalšie sa dostanete do kompletného zoznamu, kde si otáčaním lunety a poklepaním vyberiete cvičenie, ktoré chcete merať. Tréning sa vám potom zaznamená do dennej aktivity a jeho výsledky si môžete pozrieť v aplikácii Samsung Health.

 

Zopár drobností na záver

 

 • V Nastaveniach > Zjednodušenie ovládania > Voice Assistant a znova Nastavenia viete vypnúť obrazovku pri používaní funkcie Voice Assistant. Tiež si môžete zmeniť to, čo sa stane pri švihaní prsta hore a dolu.
 • V Nastaveniach > Rozšírené zasa môžete prideliť tlačidlu Home funkcie buď pri dvojitom stlačení, alebo pri krátkom stlačení a pridržaní. Nájdete tu aj spôsoby, ako sa dá prebudiť displej. Ak potom chcete displej uspať, stačí ho prikryť rukou.
 • Ako odpoveď na správu viete použiť aj rýchle možnosti, ktoré vám hodinky ponúknu. Stačí si švihaním niektorú vybrať a poklepaním potvrdiť, čím sa odošle. Písanie na klávesnici na Galaxy Watch 3 je utrpenie a neodporúčam to.
 • Hodinky majú mikrofón a reproduktor a umožňujú tak cez ne uskutočňovať aj hovory. Postup prepojenia sa bude zrejme líšiť model od modelu telefónu. Zvuk z reproduktora bol super, ale mikrofón je vhodný len na kratšie hovory.
 • Od nabitia na 100 percent po vybitie približne na úroveň 15 percent mi vydržali Galaxy Watch 3 zhruba 2 a pol dňa. Nabitie potom trvalo dve hodiny a dvanásť minút.
 • Do Galaxy Watch 3 si viete pridať aj budík a nastaviť všetky jeho parametre – hodiny, minúty, tón, vibrovanie, opakovanie. Chce to trošku cviku, ale ide to. Vypnete ho potom pootočením lunety v smere hodinových ručičiek. Týmto spôsobom viete aj prijať a zložiť hovor.
 • Vo východzom stave mi hodinky pri doručení oznámenia len vibrovali. Ak chcete zapnúť aj zvuk, treba zrolovať rýchly panel dvomi prstami a poklepať na Režim zvuku a zvuk si zapnúť.
 • Ak potrebujete, aby vás hodinky nerušili, okrem samotného nočného režimu môžete použiť aj takzvaný Divadelný režim. Ten stlmí oznámenia najviac na tri hodiny.
 • Obyčajnou bezdrôtovou nabíjačkou, bohužiaľ, hodinky nenabijete.

 

Záver

 

Prvých pár dní ma hodinky tlačili, už som si však na ne zvykla a nevadí mi s nimi ani spať. Napriek tomu odporúčam pre ženy model s priemerom displeja 41 milimetrov. Nespomenula som tu všetky funkcie, pretože vás nechcem obrať o možnosť objavovať.

Ak by ste mali nejakú otázku, pripomienku, chceli by ste podrobnejšie vysvetlenie, pokojne píšte do komentárov pod článkom, na Facebooku či e-mailom. Článok určite budem aktualizovať.

Stránku môžete sledovať a spojiť sa so mnou aj na sociálnej sieti Twitter.

Jedna odpoveď na “Samsung Galaxy Watch 3 a ich prístupnosť”

Aktualizácia k vibračným hodinám – po štyroch mesiacoch ma kamarát upozornil, že na oznámenie minút vibráciou treba na displej hodiniek poťukať dvakrát. To znamená, že pre oznámenie času musíte klepnúť raz dvomi prstami pre hodiny a následne dvakrát dvomi pre minúty. Aj tak to majú Apple Watch vyriešené lepšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.