Kategórie
Software

Antevorta – prístupný kalendár pre Windows s kompromismi

Antevorta je prístupná aplikácia pre Windows, ktorá v sebe spája kalendár, zobrazenie udalostí a hodiny. Dokáže synchronizovať udalosti z Google a Outlook kalendára. Môžete ju buď štandardne nainštalovať, alebo používať prenosnú verziu. Má však niekoľko kompromisov, s ktorými je potrebné počítať.

Prečo Antevorta

Autor pomenoval aplikáciu po rímskej bohyni budúcnosti Antevorte známej aj ako Porrima alebo Prorsa. Predstavovala vnímanie budúcnosti a schopnosť ju predvídať. Myslím, že pre aplikáciu, ktorá v sebe združuje kalendár, stopky, čas v rôznych časových pásmach, alebo oznamovanie každých 15, 30 a 45 minút, či každú hodinu, je to príhodné pomenovanie.

Postup inštalácie

 1. Program stiahnete z webu jeho vývojára Antevorta – Nathan Tech. Tu nájdete buď pohybom po odkazoch súbor s názvom Antevorta v3.2.2 setup.exe, prípadne pôjdete po nadpisoch, vyhľadáte Download a pod ním sa nachádza inštalačná aj prenosná verzia.
 2. Enterom aktivujete inštalačný súbor. Otvorí sa klasický inštalačný dialóg v angličtine.
 3. Prvá obrazovka – odsúhlasiť licenciu,
  Next.
 4. Druhá – vybrať priečinok, kam sa program nainštaluje,
  Next.
 5. Tretia – zvoliť, či má program vytvoriť zástupcu na ploche, pripnúť sa do ponuky Štart a vytvoriť zástupcu pre Readme súbor, následne aktivovať tlačidlo Instal Antevorta on this computer.
 6. Po inštalácii uvidíte dialóg s ďakovnou správou, zavriete ho tlačidlom OK.
 7. Predposledným krokom inštalácie je začiarknutie, či po ukončení dialógu chcete navštíviť web Nathan Tech, zobraziť Readme súbor a spustiť Antevortu. Následne aktivujete tlačidlo Finish.

Prostredie

Je celé v angličtine bez možnosti prepnúť jazyk. Slovná zásoba je však natoľko jednoduchá, že si s tým určite poradíte.

Skladá sa z dvoch častí: ľavý panel so zoznamovým rámikom alebo rozbaľovacím zoznamom, alebo selectboxom (ako len chcete), z ktorého si vyberáte obrazovku, ktorá sa potom zobrazí v pravej časti. Na prepnutie môžete použiť aj skratky:

 • hlavná (main screen, Alt+1) – zobrazuje čas (time), dátum (date), stav synchronizácie (status + čas synchronizácie), tlačidlo na opätovnú synchronizáciu (Resync) a na skrytie okna (Hide window).
 • Hodiny (Clock, Alt+2) – rozbaľovací zoznam s názvom Vaše hodiny (Your clock), aktuálny čas (current time), pridať hodiny (Add a clock), stopky (Stopwatch), Budíky a časovače (Alarms and timers). Z rámika vyberáte časové pásmo, ak tlačidlom Pridať hodiny pridáte ďalšie.
 • Kalendár (Calendar, Alt+3) – najužitočnejšia obrazovka celého programu. Nájdete na nej niekoľko prvkov – Rok (Year), Mesiac (Month), Deň (Day). Všetko sú to zoznamové rámiky, z ktorých môžete zvoliť aktuálnu hodnotu. Pri každom dni sa dozviete aj počet udalostí a poznámok. Nevýhoda je, že priamo na tejto obrazovke nemôžete pridať udalosť. Po otvorení dňa uvidíte len zoznam udalostí. Tu ani nezistíte detaily, čo je veľká škoda a zbytočne to aplikáciu zneprehľadňuje.
 • Udalosti (Events, Alt+4) – až tu vidíte v detailnejšom zobrazení udalosti, ktoré ste si do kalendára zaznamenali. Máte na výber dvoje zobrazenie:
  • Podľa dátumu (Date view) – máte k dispozícii zoznamový rámik, z ktorého vyberáte len tie dátumy, ku ktorým je priradená nejaká udalosť. Následne môžete udalosť otvoriť a pozrieť si všetky jej detaily. Ak bola importovaná z Google kalendára, už ju nemôžete upraviť.
  • Zobrazenie podľa kategórií – špecifikum Antevorty, ktorá vám umožňuje triediť udalosti do rôznych kategórií. Po prvom spustení, prirodzene, žiadne k dispozícii nemáte.

  Iba na tejto obrazovke môžete udalosti pridávať, čomu sa budem venovať nižšie v texte.

 • Nastavenia (Settings, Alt+5) – preberiem ich detailnejšie ďalej v článku.

Google a Outlook kalendár – v čom je háčik?

Silou programu je, že dokáže združiť udalosti z dvoch najrozšírenejších cloudových kalendárov od Googlu a Microsoftu. Túto možnosť nájdete v nastaveniach.

Autorizácia Google kalendára

 1. Vyberiete obrazovku Settings.
 2. Vyhľadáte tlačidlo Authorise with Google Calendar a potvrdíte ho Enterom.
 3. Vyberiete účet, s ktorým sa chcete prihlásiť.
 4. Začiarknete konkrétne povolenia, ktoré chcete Antevorte udeliť, alebo povolíte všetky príslušným začiarkavacím políčkom. Aktivujete tlačidlo Pokračovať.
 5. Následne sa otvorí stránka s kódom, ktorý potrebujete skopírovať. Urobíte tak tlačidlom Copy to clipboar a web zatvoríte.
 6. Presuniete sa do editačného poľa, kde kód prilepíte a stlačíte tlačidlo OK.
 7. O úspešnej autorizácii vás informuje dialóg, ktorý zatvoríte tlačidlom OK.
 8. V poslednom kroku vyberiete zo zoznamu kalendárov, ktoré sa majú synchronizovať. Celú akciu ukončíte tlačidlom Done.

Tlačidlo Authorise… sa potom zmení na Edit, kde môžete zapínať a vypínať synchronizáciu jednotlivých kalendárov.

Prihlásenie sa do Microsoft kalendára

 1. Vyberiete obrazovku Nastavenia (Settings).
 2. Vyhľadáte tlačidlo Login to Microsoft calendar.
 3. Na zobrazenom webe potvrdíte prístup a povolenia tlačidlom Prijať.
 4. Skopírujete URL adresu zobrazeného webu a vložíte ho do príslušného editačného poľa Antevorty. Akciu potvrdíte tlačidlom OK.
 5. O úspešnosti vás informuje dialóg, ktorý zatvoríte takisto tlačidlom OK.
 6. Vyberiete si kalendár alebo kalendáre, ktoré chcete synchronizovať, a akciu ukončíte tlačidlom Done.

Nespoľahlivá synchronizácia

Po synchronizácii Google kalendára som zistila nečakanú vec. Do kalendára sa mi synchronizujú udalosti zvláštnym spôsobom. Tie, ktoré pridám konkrétne ja, sa v kalendári ukážu. Udalosti pridané stále mnou, ale napríklad cez MS Teams, sa mi nezobrazujú. Takisto opakovanú udalosť, ktorú som si pridala sama, v Antevorte nevidím. Porada, ktorú máme každé 2 týždne, a na ktorú som dostala pozvánku do Google kalendára od kolegu, tam nie je. Jednorazová pozvánka na udalosť tiež cez Google kalendár tam už je.

Kalendár s mojím Outlook kontom nepoužívam, takže spoľahlivosť neposúdim.

Avšak keďže je pre mňa kalendár a jeho spoľahlivosť kľúčová, Antevortu ja osobne nebudem môcť používať.

To ale neznamená, že ak si zapisujete do kalendára udalosti len sami, nie je program spoľahlivým riešením. Preto určite čítajte ďalej.

Náhľad kalendára

Do veľkej miery som ho priblížila pri opise obrazovky Calendar, ale poďme sa naň pozrieť podrobnejšie.

Po stlačení skratky Alt+3 v hornom rade čísel bez Shiftu sa dostanete na obrazovku kalendára. Tu vidíte niekoľko zoznamových rámikov, pomocou ktorých len filtrujete rozsah zobrazených udalostí. Ak si vyberiete rok 2023, uvidíte, prirodzene, udalosti z minulého roka, ak ste ich nevymazali. Pokiaľ k tomu pridáte aj konkrétny mesiac, zobrazia sa udalosti v danom roku a mesiaci.

Náhľad udalostí potom vidíte v riadkoch pod sebou, ako by ste v Google kalendári mali zapnuté zobrazenie Rozpis. S tým rozdielom, že Antevorta vypíše zoznam všetkých dní v mesiaci a iba vás upozorní, že v konkrétny deň máte x udalostí a x poznámok.

Pridávať poznámky k jednotlivým dňom môžete, ak na konkrétnom dni dáte Enter a aktivujete tlačidlo Manage notes. Predstavovala by som si, že tu bude takisto tlačidlo pre pridanie udalosti, ale to už sa opakujem. Takisto by sa mi páčilo mať editačné pole pre poznámku pri samotnom vytváraní udalosti.

Pridanie novej udalosti

 1. Aktivujete tlačidlo New.
 2. Otvorí sa prvá obrazovka pridávania udalosti, kde vyberáte zo zoznamových rámikov rok (Year), mesiac (month), deň (day), hodiny (hours), minúty (minutes). Na ďalšiu obrazovku prejdete tlačidlom Next (ďalšia).
 3. V druhom kroku vyberáte:
  • kategóriu (category) – ja tam mám svoju adresu na Gmaili, možnosť nezaradené (uncategorised) a možnosť vytvoriť novú (new).
  • Opakovanie (repeat) – tu vyberáte, či a ako často sa bude udalosť opakovať. Na výber máte 91 možností od každých 15 minút, každých x hodín, každý deň, každých x dní až po mesiac, každý mesiac, dva mesiace a tak ďalej v tento deň, každý rok v tento deň až po každých 10 rokov v tento deň. Takže ak hľadáte pripomienku na každý mesiac, či štvrťrok, tak sa nahľadáte.
  • Druh zvuku (alarm type ( – jednoduchý, opakovaný, nikdy a žiadny. Aký je rozdiel medzi žiadnym a nikdy, neviem.
  • Časový interval upozornenia pred udalosťou – 15 minút, 1 hodinu alebo 1 deň pred vyberáte pomocou začiarkavacích polí. Môžete ich začiarknuť aj všetky.
  • Popis udalosti – názov a iné podrobnosti. Škoda, že pole pre názov a ostatné podrobnosti nie je zvlášť.
  • Externý kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť – zoznam, z ktorého vyberáte kalendáre. Môžete vybrať aj viac.
 4. Udalosť pridáte tlačidlom Finish (dokončiť).

Detail a úprava udalosti

Zmysluplný zoznam udalostí je až na štvrtej obrazovke – Events. Tú som podrobne popísala vyššie. Práve v tomto zobrazení som zistila, že sa mi kalendár nesynchronizuje celý.

Ak v zozname udalostí dáte na niektorej Enter, dostanete sa do jej prehľadu. V ňom sa dočítate všetky podrobnosti, ktoré ste k nej pridali buď vy, alebo ten, kto vás pozval. V prípade, že takú udalosť kalendár bude chcieť zobraziť. Prehľad zatvoríte tlačidlom Close. Ak by ste stlačili Alt+F4, zavriete celý program. Chýba mi tu tlačidlo na úpravu udalosti.

Ani v návode k programu autor nepíše, že by bolo možné udalosť nejakým spôsobom upraviť. To je ďalší z veľkých nedostatkov. Predsa len sa môže stať, že zmeníte čas alebo miesto stretnutia či online schôdzky. Jediný spôsob, ako v programe zmeniť atribúty udalosti, je ju odstrániť a vytvoriť nanovo, čo je nepraktické.

Na vymazanie udalosti poslúži kláves Delete a ak na názve vyvoláte kontextovú ponuku, môžete okrem odstránenia (Decline):

 • pozvať nových ľudí cez Invite new people – do editačného poľa do samostatných riadkov zapíšete e-mailové adresy hostí a akciu ukončíte tlačidlom OK.
 • potvrdiť účasť aktivovaním voľby Attending a
 • zareagovať voľbou možno (Tentative).

Nastavenia

Je to posledná obrazovka s názvom Settings. Nájdete tu niekoľko užitočných prispôsobení:

 • Zobrazovať sekundy (Show seconds) – na hlavnej obrazovke aj v hodinách zobrazuje program čas vo formáte hh:mm:ss. Ak nepotrebujete vidieť sekundy, môžete ich tu vypnúť.
 • Prehrať zvuk novej udalosti (Play new event sound) – pri zapísaní novej udalosti alebo aktualizácii cez externé kalendáre.
 • Zmeniť formát času – prepínate medzi 12 a 24-hodinovým formátom.
 • Zvuk budíka a pripomienok (Alarm sound) – nastavujete zvuky budíka a pripomenutí.
 • Zvuk upozornenia na čas – vyberáte zvuk, akým Antevorta oznamuje čas vo vami zvolenom intervale.
 • Upozornenie na čas – aplikácia môže upozorňovať na čas v intervale 15, 30, 45 mint, každú hodinu alebo nikdy.
 • Hlasitosť aplikácie (Application volume) – na posuvníku šípkami hore a dole zvyšujete alebo znižujete hlasitosť zvukov. Vybranú hlasitosť vždy počujete aj v praxi.

Záver

Antevorta je až príliš jednoduchý kalendár alebo skôr záznamník udalostí a poznámok.

Oceňujem jeho úplnú prístupnosť a fakt, že ovládanie pochopíte aj bez návodu. A to aj napriek tomu, že je prostredie v angličtine.

Čo už vôbec neocením, je nespoľahlivá synchronizácia a nezobrazovanie udalostí, na ktoré ste dostali pozvánku od niekoho iného. Rozumiem, že v tomto prípade zrejme nemá aplikácia prístup ku kalendárom tretích strán, ale ak synchronizuje môj Google kalendár, tak očakávam, že bude kompletný. Z tohto dôvodu a preto, že nemôžem v Antevorte udalosť upraviť, pre mňa nie je vhodným riešením.

To však neznamená, že nestojí za vyskúšanie.

Ak používate iný kalendár, ktorý je prístupný, prípadne by ste chceli, aby som otestovala iné podobné aplikácie, píšte na Facebooku, e-mailom, alebo zanechajte komentár pod článkom. Pridajte sa do facebookovej skupiny Technológie bez zraku a prepojiť sa môžeme aj na LinkedIn.

Chcete každý mesiac dostať do e-mailovej schránky súhrn toho najnovšieho, čo sa v oblasti prístupnosti udialo? Prihláste sa na odber newslettera.

PS: Podpora sa cení. Ďakujem.

Chcem odoberať newsletter

* označuje povinné položky


Začiarknutím potvrďte


Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v päte e-mailu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí na stránku Zásady ochrany osobných údajov.

Na prihlásenie sa k odberu newslettera používam službu Mailchimp. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že vaše údaje budú odoslané Mailchimpu na spracovanie.Viac zistíte tu (anglicky).


3 odpovede na “Antevorta – prístupný kalendár pre Windows s kompromismi”

Ja by som to tak čierno nevidela, udalosť si môžeš upraviť i na telefóne a zmena sa určite prejaví na počítači. Ale odskúšam a dám vedieť.

Míšo, moc děkuji za tenhle článek. Zmínku o něm jsem četla v Technologiích bez zraku a okamžitě jsem ji nainstalovala – a za několik minut také odinstalovala. 🙂 Projevila se mi ta stejná nespolehlivost se synchronizací událostí z Google Kalendáře. Já mám téměř všechny události opakované, protože většina žáků má pravidelné hodiny angličtiny a francouzštiny. Tyto opakované události jsem v kalendáři neviděla. Některé události jsou jednorázové, kdy nemám v daném dni obvyklého žáka, ale jiného, který potřeboval přehodit termín. Tyto události jsem v kalendáři sice viděla, ale tvářily se jako opakované, i když jsem je umístila jen jako jednorázové a to ještě před půl rokem. Přitom v Google Kalendáři v mobilu a na webu se zobrazují správně. To mám ještě Google Kalendář synchronizovaný z fakturační aplikací Flowlance, což už na Antewortu bylo moc. Nemožnost jakkoli upravovat v Antewortě události mi také vadí a chybí mi možnost přes antewortu úplně zrušit synchronizaci, když už si ji nepřeju vůbec (ne jenom vypnout příslušné kalendáře). Byla bych vděčná za testování podobných aplikací, moc bych to uvítala.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.