Kategórie
Nezaradené Software

Melvil – prístupná aplikácia na prehrávanie a poznámkovanie audio kníh

Melvil je aplikácia od českého vydavateľstva Jan Melvil Publishing, v ktorej je možné nielen prehrávať audio knihy, ktoré vydávajú a ktoré si u nich zakúpite, ale unikátom je, že si k počúvanému úseku môžete robiť aj poznámky.

Aká bola cesta k sprístupňovaniu Melvilu? Čo aplikácia dokáže, v akom stave je v súčasnosti jej prístupnosť? A ako s ňou vôbec pracovať? To všetko sa dočítate v článku.

Logo Jan Melvil Publishing

Zopár slov o vydavateľstve Jan Melvil Publishing

Jan Melvil Publishing je české vydavateľstvo so zameraním na literatúru osobného rozvoja a celoživotného vzdelávania.

Ako píšu na svojom webe:

Naším záměrem je konfrontovat české čtenáře s novými tématy i s myšlenkami nejlepších autorů a myslitelů dneška, protože navzdory výzvám, jimž svět čelí, věříme v sílu vzdělání a sebevzdělávání.

Preto vydávajú len knihy, ktoré s nimi samými rezonujú, a nezameriavajú sa na tie, u ktorých síce vidia vysoký trhový potenciál, no z ich pohľadu neprinášajú vysokú pridanú hodnotu. Sú teda akýmisi kurátormi a snažia sa priniesť síce nové, ale vedecky podložené poznatky.

Celú ich produkciu nájdete v e-shope Jan Melvil Publishing.

Cesta k prístupnosti

Keďže sama patrím medzi fanúšikov Melvila, veľmi ma potešilo, keď sa mi dostala informácia, že chystajú vlastnú aplikáciu. Dovtedy využívaný prehrávač od Audiolibrixu bol nedostatočný a sám o sebe neprístupný. Po prvotnom preskúmaní aplikácie Melvil som však zistila, že hoci bola aplikácia veľmi priamočiara, jasná a jednoduchá, obsahovala neprístupné prvky, ktoré bránili používateľom čítača obrazovky aplikáciu plnohodnotne využívať. Preto som oslovila jedného zo zakladateľov vydavateľstva, Tomáša Baránka, či by nechcel ponúknuť kvalitný zážitok z Melvila aj nám, používateľom so zrakovým postihnutím. Audio knihy sú totiž podľa môjho názoru plnohodnotný zdroj, z ktorého môžeme čerpať veľké množstvo informácií.

No a keďže som dostala súhlas, pustili sme sa do spoločnej práce.

Vyjadrenie k sprístupňovaniu Melvila od Jitky Pfeiferovej, vývojárky mobilných aplikácií

Upraviť mobilnú aplikáciu Melvil z hľadiska prístupnosti bola pre mňa zaujímavá úloha, pretože viem, že na túto časť vývoja sa často zabúda. Týmto projektom som tak mala skvelú príležitosť obohatiť svoje schopnosti v tejto sfére.

Zlepšenie prístupnosti aplikácie obyčajne zahŕňa dôkladný prechod celou aplikáciou, kde je potrebné doplniť podrobné popisy a starostlivo zvážiť, či sú ovládacie prvky ľahko použiteľné. To zahŕňa tlačidlá, textové polia, navigačné prvky a ďalšie časti rozhrania. Táto úprava nielenže pomáha používateľom so zrakovým alebo motorickým obmedzením, ale tiež zlepšuje celkovú používateľskú skúsenosť pre všetkých.

Určite som presvedčená, že by prístupnosť mala byť zohľadnená už pri prvotnom vývoji aplikácie. To nielen ušetrí čas a úsilie, ktoré je potom nutné investovať do neskoršieho dolaďovania, ale tiež poskytne aplikácii možnosť osloviť širšiu a rôznorodú skupinu používateľov.

Prvotný stav

Po prvom testovaní som zistila niekoľko základných problémov, ktoré sme postupne spoločne odstraňovali:

 • Chýbajúce popisy hlavne formulárových prvkov – nepopísané editačné polia a tlačidlá. Z toho dôvodu používateľ so zrakovým postihnutím nemal možnosť zistiť, akú funkciu to ktoré tlačidlo či editačné pole má.
 • Chýbalo zviazanie prepínačov a začiarkavacích polí s položkou, ktorú ovládajú, čím používateľ nevedel korektne zistiť, ktoré nastavenie aktivoval či deaktivoval.
 • V nastaveniach sa jednotlivé položky zdali ako statický text, nebolo zrejmé, či ide o interaktívny prvok – odkaz či tlačidlo.
 • Pri tlačidlách nebolo zjavné, aký majú stav – aktívne / neaktívne, prehrať / pozastaviť.

Súčasný stav

Všetky tieto nedostatky by mali byť v súčasnej verzii aplikácie (k 1.11.2023) odstránené. Pre lepšiu orientáciu som navrhla využiť v nastaveniach nadpisy, aby sa po ich sekciách dalo rýchlejšie pohybovať.

Používateľ správne vidí, ktorá karta / záložka je vybratá, kde sa nachádza. Tlačidlá v prehrávači majú priradenú správnu funkciu – vrátiť o x sekúnd, vpred o x sekúnd. Tlačidlo Poslouchat sa po spustení knihy správne zmení na Pozastavit a podobne.

Jediný drobný nedostatok už evidujem len pri tlačidle na návrat späť v ľavom hornom rohu, ktoré síce má priradený prvok (tlačidlo) aj funkciu (Zpět), no stále mi čítač ohlasuje aj popis „rozpoznané ikona doľava“.

Mojou chybou chýba rozšírený popis pri niektorých tlačidlách, ktoré sa viažu ku konkrétnej knihe.

ikona aplikácie Melvil

Inštalácia a prvé spustenie

Aplikáciu stiahnete štandardným spôsobom z Obchodu Play pre zariadenia s Androidom a App Storu pre iPhony. Je zadarmo a v českom jazyku, takže by s jej používaním nemal byť žiadny problém.

Pre jej plnohodnotné využívanie je potrebné vytvoriť si účet a nakupovať knihy priamo v ich e-shope. Najľahšie tak urobíte hneď pri prvom nákupe audio knihy.

Po prvom spustení Melvila sa so svojím účtom prihlásite poklepaním na tlačidlo Přihlásit se. Do dobre popísaných editačných polí zapíšete e-mailovú adresu a heslo a aktivujete tlačidlo „Přihlásit“.

screen shot prostredia aplikácie Melvil

Knižnica

Ak proces prihlasovania prebehne správne, ocitnete sa v knižnici, kde ešte musíte požadované knihy dosťahovať poklepaním na tlačidlo „Stáhnout“ pri každej z nich. Je pravda, že tlačidlá ešte nemajú rozširujúci popis,, čo stiahnuť, ale to je moja chyba. Proces chvíľu trvá, pretože audio knihy majú predsa len svoju veľkosť.

Knižnica sa skladá z dvoch záložiek, medzi ktorými prepínate v hornej časti obrazovky.

 • Audio knihy – tu nájdete zoznam zakúpených audio kníh. Ku každému titulu prislúchajú dve tlačidlá Možnosti a Poslouchat. V možnostiach nájdete 4 položky – označiť ako prečítané, počúvať od začiatku, zmazať zo zariadenia a zdieľať knihu. Poklepaním na „Poslouchat“ knihu spustíte. Začne sa prehrávanie v mini prehrávači, na ktorý keď poklepete, otvoríte jeho plnohodnotnú verziu.
 • Poznámky – tu vidíte zoznam poznámok spolu s tým, ku ktorej knihe a úseku ste ich pridali. Po prvom spustení bude táto sekcia, prirodzene, prázdna. Poznámkam sa budem venovať podrobne nižšie.

V pravom hornom rohu knižnice sa nacádza tlačidlo Nastavení, po ktorého aktivovaní môžete upravovať spôsob, akým chcete mať knihy zoradené.

Detail knihy

Po poklepaní na konkrétny titul sa dostanete do jeho detailu, v ktorom nájdete:

 • Názov a autora knihy spolu s percentuálnou časťou, ktorú ste už vypočuli.
 • Tlačidlo Poslouchat – poklepaním naň sa dostanete do plnohodnotného okna prehrávača.
 • Mé knižní poznámky spolu s množstvom poznámok – aktivovaním uvidíte zoznam poznámok zapísaných ku konkrétnemu titulu.
 • Seznam kapitol – tu je možné prehrávať jednotlivé kapitoly.
 • O knize – nasleduje stručná anotácia titulu.

Phrerávač

Je, chvalabohu, typický a podobný iným kvalitne spracovaným prehrávačom. Čo je pre mňa nezvyčajné, aj keď možno iné aplikácie to majú podobne, ale neprístupne, zobrazí sa v správne vytvorenom dialógovom okne, ktoré môžete zavrieť buď tlačidlom Späť na telefóne, alebo Zavřít v ľavom hornom rohu okna. Skladá sa z niekoľkých častí:

 • Približne polovicu displeja zaberá náhľadový obrázok, skrátka obálka.
 • Pod obrázkom nájdete informáciu, koľko percent z knihy ste už vypočuli a koľko času zostáva. Zvláštne je, že sa hodnoty v zozname kníh a v prehrávači líšia.
 • Nasleduje posúvač, kde môžete švihaním prechádzať dopredu a dozadu v práve prehrávanej stope. Funguje správne.
 • Posledným prvkom je pás tlačidiel, zľava sú to Přidat poznámku, Vrátit o 15 sekund, Poslouchat / Pozastavit, Vpřed o 15 sekund.

Poznámky ku knihe

Nadstavbou oproti iným podobným aplikáciám je možnosť písať si ku knihe poznámky. Tlačidlo na ich pridávanie sa nachádza priamo v prehrávači. Otvorí sa klasické editačné pole opäť v dobre vytvorenom dialógovom okne. Sem môžete zapísať poznámku v maximálnej dĺžke 1000 znakov, ktorú uložíte tlačidlom Přidat.

K uloženým záznamom sa potom dostanete poklepaním na sekciu Poznámky v knižnici. Sú zoradené podľa knihy.

Príklad: mám poznámku ku knihe Digitální minimalismus. Po otvorení poznámok tak vidím Digitální minimalismus a počet poznámok.
Vizuálne to vyzerá takto:

detail zoznamu poznámok

Poklepaním na názov knihy sa zasa dostanete ku všetkým poznámkam, ktoré ste k nej pridali. Sú zoradené podľa času a kapitoly.

Poznámku môžete upraviť alebo zmazať, prípadne si vypočuť úsek, ku ktorému patrí, rovnomennými tlačidlami, ktoré vyvoláte poklepaním na konkrétny záznam. Cez tlačidlo Možnosti viete poznámky exportovať.

pohľad na detail poznámky s tlačidlami pre úpravu, zmazanie a počúvanie.

Môj profil

Tu nájdete napríklad tlačidlo archív objednávok, ktoré vás presmeruje na web vydavateľstva.

Celý profil je takisto štrukturovaný pomocou nadpisov, snažila som sa, aby ani 1 nadpis nebol napísaný kapitálkami. v súčasnej verzii je som našla veľkými písmenami iba nadpis Můj účet.

Priblížim najmä sekciu nastavenia.

Nastavenia

Nájdete tu nasledujúce položky:

 • Posun prehrávania – tu môžete nastaviť, o koľko sekúnd posuniete prehrávanú knihu. Nadpismi je vyznačený posun dopredu aj dozadu.
 • Farebný štýl – vyberáte medzi svetlým, tmavým a systémovým.
 • Automatická synchronizácia – v počúvaní môžete pokračovať na akomkoľvek zariadení, kde ste prihlásení so svojím Melvil účtom.
 • Sťahovanie cez mobilné dáta – knihy môžete sťahovať aj bez pripojenia na wifi.
 • Pomôcť zlepšovať aplikáciu – môžete povoliť, aby sa posielali anonymizované dáta, ktoré vývojárom pomôžu vylepšovať stabilitu Melvila./li>

Záver

Melvil je jednou z mála aplikácií, ak nie jediná, ktorá umožňuje okrem počúvania audio kníh robiť si aj poznámky. Keďže Jan Melvil Publishing sa zameriava na seba rozvojovú a vzdelávaciu literatúru, tento krok sa mne osobne vidí ako veľmi logický.

V súčasnej verzii je prístupná, aj keď na zlepšení prístupnosti určite budeme ďalej pracovať. Ďakujem, že sa na to so mnou ľudia z Melvila dali a dúfam, že prístupnosť bude aj naďalej jednou z kľúčových výhod melvilej aplikácie.

Ak sa chcete niečo spýtať, píšte na Facebooku, e-mailom, do komentárov pod článkom a som aj na sociálnej sieti LinkedIn. Pokiaľ aj vy chcete sprístupniť svoj web alebo aplikáciu, prípadne obidvoje používateľom so zrakovým postihnutím, ozvite sa mi.

Chcem odoberať newsletter

* označuje povinné položky


Začiarknutím potvrďte


Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v päte e-mailu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí na stránku Zásady ochrany osobných údajov.

Na prihlásenie sa k odberu newslettera používam službu Mailchimp. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že vaše údaje budú odoslané Mailchimpu na spracovanie.Viac zistíte tu (anglicky).


2 odpovede na “Melvil – prístupná aplikácia na prehrávanie a poznámkovanie audio kníh”

Dobrý den, děkuji za podrobný a zevrubný návod pro používání aplikace.
Zároveň i za zlepšení přístupnosti aplikace ani si nechci představovat kolik je v tom hodin práce.

Tá práca je už potom radosť. Horšie je nejako presvedčiť tvorcov, vývojárov a zadávateľov aplikácií a webov, že prístupnosť naozaj nie je len výhoda pre zopár používateľov a že z toho majú prospech v konečnom dôsledku všetci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.