Kategórie
Software

Nepanikař – prvá pomoc pri psychických problémoch

Nepanikař je mobilná aplikácia, ktorá poslúži ako prvá pomoc pri psychických problémoch, akými sú úzkosť, panika či depresia. Nenahrádza v žiadnom prípade kontakt so psychológom či psychiatrom, ale ponúka možnosti, ako sa k pomoci dostať.

Nájdete tu denník nálad, rôzne hry na odpútanie pozornosti od aktuálneho problému, pokiaľ si podľa vás nevyžaduje zásah odborníka, ale aj kontakty a rôzne online, mailové a telefonické poradne, ktoré vám pomôžu.

Je takmer úplne prístupná až na výnimky, ktoré popíšem v priebehu článku. Popis, prístupnosť a komfort práce s Nepanikař sa týka výlučne telefónov Samsung s Androidom 13 a jeho TalkBacku v najnovšej verzii.

Inštalácia a prvé spustenie

Aplikácia je zdarma a nájdete ju ako v Obchode Play pre zariadenia s operačným systémom Android, tak v App Store pre iOS.

Inštalácia prebieha štandardným spôsobom a po nej nemusíte nič nastavovať, nepotrebuje žiadne povolenia.

Je preložená do slovenčiny, ale keďže vývojári sú z Českej republiky, nemali by ste mať problém, ani keby preklad zlyhal.

Prostredie Nepanikař

Skladá sa zo štyroch záložiek alebo kariet, medzi ktorými prepínate v spodnej časti obrazovky:

 • Domov – na tejto obrazovke vás aplikácia privíta otázkou „Ahoj, ako sa dnes cítiš?“, pod ktorou nájdete niekoľko tlačidiel s možnosťami. Po poklepaní na jednu z nich sa záznam uloží do sekcie Moje záznamy, ktorú nájdete ako posledné tlačidlo na tejto záložke, ale aj ako samostatnú kartu.
  Pod náladami je veľmi dôležitá sekcia „S čím môžeme pomôcť?“, kde nájdete rôzne typy problémov, ako sú napríklad úzkosť a panické záchvaty, depresia, poruchy príjmu potravy. Škoda, že sekcie nie sú oštýlované ako nadpisy, orientácia by bola o niečo pohodlnejšia. Všetky tlačidlá sú však správne popísané. V pravom hornom rohu je potom tlačidlo Rýchla pomoc, ktoré vás priamo presmeruje na záložku s kontaktmi.
 • Záznamy – môžete tu sledovať niekoľko parametrov, ako je nálada, spánok, jedlo, písať si denník a podobne (podrobnejšie nižšie v texte).
 • Kontakty – veľmi dôležitá záložka obsahujúca množstvo kontaktov na rôzne linky pomoci a poradne, preberiem ju tiež detailnejšie.
 • Nastavenie – obsahuje možnosť odoslať pripomienky, vymazať, importovať a exportovať uložené údaje, či možnosť zmeniť jazyk.

Ako a s čím Nepanikař pomáha?

Hneď na úvodnej obrazovke po prešvihaní sa cez nálady nájdete podsekciu s rôznymi druhmi stavov, s ktorými vie aplikácia pomôcť.

Niektoré som už spomínala vyššie – depresia, úzkosť a panické záchvaty, ale aj chcem si ublížiť či myšlienky na samovraždu.

Všetko sú to veľmi vážne stavy a určite nepodceňujte kontakt s odborníkom. Aplikácia po kliknutí na niektorý stav ponúkne rady, ako sa s daným problémom vysporiadať či už svojpomocne, alebo poskytne kontakty na psychológov a terapeutov.

Depresia

Po poklepaní na tlačidlo Depresia sa otvorí obrazovka s nasledovnými možnosťami:

 • Čo mi môže pomôcť? – poklepte a nájdete rady, čo v danej situácii môžete robiť. Vždy jedna rada na jednej obrazovke, prepínate sa medzi nimi tlačidlami Späť a Ďalej.
 • Plánovanie aktivít – sem si môžete zaznamenať, čo je nevyhnutné urobiť (napríklad nakúpiť, vyvenčiť psa). Nejde o žiadny to do list, je však vhodné povedať si, prečo musíte vyvinúť úsilie, vykonať aktivitu.
 • Čo ma potešilo – podobný princíp ako pri plánovaní aktivít, len sem do editačných polí zapíšete, čo vám urobilo radosť (napr. bolo pekne).
 • Moje úspechy – zapíšete si, čo ste dokázali (napr. pravidelne som cvičila).

Ak nič z toho nepomôže, poklepte na záložku Kontakty, kde nájdete odbornú pomoc.

Úzkosť a panické záchvaty

Takisto obsahuje niekoľko tipov, ktoré by mali pri panike pomôcť – dychové cvičenia, počítanie od 100 do 0, zadržanie dychu, objatie blízkej osoby a podobne.

Okrem toho tu však nájdete aj dychové cvičenia a hry určené na odpútanie pozornosti.

Dychové cvičenia sú s TalkBackom úplne prístupné, čítač oznámi, kedy sa máte nadýchnuť aj vydychovať a správne odpočíta sekundy.

V hre počítanie riešite veľmi jednoduché matematické príklady, napríklad 8 -4. Aktivita je opäť prístupná, len správnosť či nesprávnosť ohlási v angličtine (correct respektíve incorrect answer).

Hry už prístupné nie sú. V hre Balóniky máte za úlohu prasknúť všetky biele a princíp hry Hojdačka TalkBack ani nepopíše.

V sekcii Relaxácia sa nachádzajú 3 nahrávky oddychových relaxácií a cvičení. Po poklepaní na niektorú z nich nájdete v strede obrazovky jediné tlačidlo Štart, ktoré sa po spustení zmení veľmi správne na Stop.

Chcem si ublížiť a Myšlienky na samovraždu

V oboch sa opäť nachádzajú rady, akým spôsobom takéto myšlienky potlačiť, či presmerovať pozornosť inde. Okrem toho tu však nájdete taktiež dychové cvičenia a takzvaný Záchranný plán, ktorý si môžete sami vypracovať. Do niekoľkých editačných polí vyplníte odpovede na otázky:

 • Prečo to chcem urobiť?
 • Čo predtým vyskúšam?
 • Pre koho to chcem urobiť?
 • Koho mám kontaktovať?

Všetky polia sú dobre popísané a prístupné aj s čítačom obrazovky.

Záznamy

Tu je možné zaznamenať a sledovať niekoľko údajov:

Sledovanie nálady

Vo vrchnej časti opäť nájdete tlačidlá s náladou – skvele, dobre, smutne a tak ďalej.

Pod nimi je štatistika a tu nastáva menší problém, ale ani nie tak s prístupnosťou, ako so zorientovaním sa v používateľskom prostredí. Po švihnutí za text „Nastavte rozsah dátumov a sledujte tred nálady sa nachádza tlačidlo Posledný mesiac. Po poklepaní naň vyskočí kontextová ponuka na výber rozsahu.

Švihaním potom prechádzate medzi textom Dátum zápisu, samotným dátumom a záznamom (napr. slovo dobre). Vedela by som si štruktúru predstaviť v štandardnej tabuľke so správnymi hlavičkovými stĺpcami. Bolo by to o niečo prehľadnejšie.

Pod zápismi sú ešte dve tlačidlá na presun vpred (Next time period) a vzad (Previous time period) v čase. Tie sú však v angličtine, pričom by správne mali byť preložené do toho jazyka, ktorý je primárny pre aplikáciu (v tomto prípade slovenčina).

Môj spánok

V sekcii Môj spánok máte možnosť vo vrchnej časti obrazovky pomocou tlačidiel s hviezdičkami ohodnotiť kvalitu spánku. Veľmi chválim, že tlačidlá sú dobre popísané, a tak viete, koľko hviezdičiek udeľujete.

Pod hodnotením je opäť štatistika, ktorá vyzerá úplne rovnako ako pri sledovaní nálady.

Denník

Sem môžete zapisovať, čo považujete za potrebné. Po prvom otvorení je prázdny, pretože v ňom nie sú záznamy. V pravej dolnej časti obrazovky je tlačidlo, ktoré má zvláštny popis „Pridať položku, rozpoznané pridať text +“. Aj napriek trošku zmätenému označeniu je zrejmé, že pomocou neho môžete pridať zápis do denníka.

Poklepaním otvoríte obrazovku záznamu, ktorá obsahuje:

 • tlačidlo s dnešným dátumom – ak ho potvrdíte, môžete vybrať iný dátum,
 • názov zápisu a editačné pole s menovkou „Pomenuj zápis“,
 • text zápisu, tu už editačné pole zviazanú menovku nemá, čo je škoda,
 • a tlačidlá Uložiť a Zrušiť, tie sú popísané správne.

Journal

Ja by som ho možno skôr pomenovala ako Denník vďačnosti. Keď poklepete na tlačidlo pridať položku, objaví sa niekoľko editačných polí:

 • za čo som vďačný,
 • čo robí tento deň skvelým,
 • ako sa cítim,
 • tri dobré veci, ktoré sa dnes stali,
 • ako je možné tento deň vylepšiť

Pozor, ani jedno editačné pole nemá správne zviazanú menovku, čo znamená, že švihaním najprv nájdete, čo máte zapísať a potom do nepomenovaného editačného poľa píšete. Bolo by potrebné menovky zviazať s príslušným poľom, aby bolo zrejmé, kam ktorý údaj patrí.

Záznamy o jedle

Sú dôležité pre ľudí trpiacich poruchami príjmu potravy, ale z môjho pohľadu sa môžu hodiť aj ľuďom, ktorí majú depresiu, alebo sú vystresovaní. Ja osobne mám sklony v stresovom období takmer vôbec nejesť.

Pre pridanie záznamu opäť slúži tlačidlo Pridať položku.

Následne cez začiarkavacie políčka zapíšete, ktoré jedlo ste skonzumovali. Začiarkavacie polia opäť nie sú správne priradené k záznamu, takže v tomto prípade najprv vidíte jedlo (napr. raňajky), potom začiarkavacie pole a následne tlačidlo Detail záznamu. Keďže jedál a záznamov je viac, je potrebné pridať popisok, ktorého jedla sa detail týka, čo teraz chýba.

Detail záznamu

Sem do editačných polí zadávate detaily o tom,

 • kedy ste jedli,
 • kde ste jedli,
 • s kým ste jedli,
 • čo ste jedli,
 • ako ste sa cítili počas jedla – pocity zapisujete tentoraz cez správne vytvorené začiarkavacie polia.
 • všimli ste si nejaké problémy s poruchou stravovania, ktoré – opäť zaznačujete formou správne zviazaných check boxov.

Záznam ukončíte tlačidlom Uložiť.

Editačné polia opäť nie sú dobre pomenované, menovka je prvá, editačné pole k nej príslušné druhé.

Kontakty

Záložka, ktorá obsahuje kontakty na telefonické, online aj osobné linky a poradne.

Vo vrchnej časti sa nachádza tlačidlo Krízová správa a pod týmto tlačidlom sú v rôznych kategóriách ako Telefón, online poradňa, e-mailová poradňa, chat zoskupení odborníci, ktorí vedia pri psychických problémoch pomôcť. Po poklepaní na niektorú z nich však budete presmerovaní na jej vlastný spôsob kontaktu – web, chat, okno s e-mailovou správou, preto nemá význam venovať sa popisu každého kontaktu zvlášť.

Podľa môjho názoru je veľká škoda, že Nepanikař neponúka jednotné chatovacie prostredie a dokonca ani s ich poradcami nemôžete chatovať priamo z aplikácie.

Záver

Prajem všetkým, aby sme Nepanikař nikdy nepotrebovali. Ale ak sa tak stane, využime ju, každý z nás tu môže nájsť pomoc.

Aplikácia je prístupná natoľko, aby ste ju mohli využívať s TalkBackom. Hoci sú niektoré závažnejšie problémy, ktoré by bolo potrebné odstrániť, aby práca s ňou bola pre používateľov čítača obrazovky rýchlejšia a sama o sebe menej stresujúca.

Ak sa chcete niečo spýtať, píšte na Facebooku, Twitteri, e-mailom alebo do komentárov pod článkom.

Newsletter už odoberáte? Ak nie, napravte to, prosím. 🙂

Chcem odoberať newsletter

* označuje povinné položky


Začiarknutím potvrďte


Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v päte e-mailu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí na stránku Zásady ochrany osobných údajov.

Na prihlásenie sa k odberu newslettera používam službu Mailchimp. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že vaše údaje budú odoslané Mailchimpu na spracovanie.Viac zistíte tu (anglicky).


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.