Kategórie
Software

Seeing Assistant Home – OCR a niečo navyše

Seeing Assistant Home je ďalšia z radu OCR aplikácií, ktorá okrem samotného rozpoznania textu ponúkne aj čítanie a vytváranie QR a čiarových kódov či detektor svetla.

Aké má výsledky a ako sa s ňou pracuje v telefónoch s Androidom?

Inštalácia a prvé spustenie

Aplikáciu stiahnete z Obchodu Play pre mobily s Androidom a App Storu pre zariadenia so systémom iOS.

Po prvom spustení sa ocitnete priamo v prostredí aplikácie, ktoré je v prípade používateľov s predvolenou slovenčinou v angličtine.

Prostredie Seeing Assistant Home

Prvá obrazovka aplikácie sa predvolene skladá z niekoľkých položiek hlavného menu, ktoré sú umiestnené v klasickom zozname. Teda žiadne karty, záložky ani nič podobné vás nečaká. Jediný prvok vybočujúci z hlavného menu je tlačidlo Voice Commands (hlasové príkazy), ktoré nájdete v pravom hornom rohu.

Aplikácia ponúka nasledujúce funkcie:

 • Scan Code – po poklepaní na toto tlačidlo môžete nasnímať a rozpoznať kódy.
 • Codes – podponuka s možnosťami vzťahujúcimi sa k vlastnej databáze QR či čiarových kódov.
 • Scan NFC – možnosť snímať NFC štítky. Na to je potrebné, aby váš mobilný telefón mal NFC čip, s tým však už dnes nie je žiadny problém.
 • Light detectorwarning – je detektor svetla. Čím telefón vydáva vyšší tón, tým je väčšia intenzita osvetlenia.
 • Magnifier – aplikácia má v sebe zabudovanú aj lupu.
 • Text detector – detekcia a OCR textu.
 • Settings – nastavenia, ktoré opíšem podrobne ako prvé.
 • More – podponuka, kde nájdete návod (tutorial), zoznam hlasových príkazov (Voice commands list), podmienky používania (Terms of use), o aplikácii (About application), ponuku ďalších aplikácií (See our other applications), sociálne siete (Social media), nahlásenie problému (Report an issue) a spätnú väzbu (Feedback).

Ako prvé podrobnejšie rozoberieme nastavenia a potom si detailne predstavíme jednotlivé funkcie.

Settings (Nastavenia)

Po otvorení akejkoľvek podponuky je najprv potrebné udeliť súhlas k prístupu k fotkám a médiám v zariadení. Urobíte tak poklepaním na tlačidlo Povoliť.

V nastaveniach inak nájdete niekoľko užitočných predvolieb:

 • After lauching the app – v tejto podponuke nastavujete, ktorá funkcia sa má spustiť ako prvá hneď po otvorení aplikácie. Primárne je nastavené hlavné menu (Main menu).
 • Default e-mail of codes recipient – príjemca e-mailu s vygenerovanými QR alebo čiarovými kódmi.
 • Remember last used magnifier settings – zapamätať si naposledy použité nastavenia lupy. Pokiaľ máte niektoré preferované nastavenia, ktoré používate vždy, toto sa môže hodiť.
 • Shake gestures – gestá potrasením – môžete si nastaviť, či sa potrasením spustí nejaká funkcia (napr. baterka) a intenzitu zatrasenia od nízkej až po veľmi vysokú.
 • Speech synthesis – hlasová syntéza – v Speech synthesis engine vyberáte nástroj prevodu textu na reč v závislosti od toho, aké máte v zariadení k dispozícii.
 • Dropbox – aplikácia umožňuje zálohu databázy vlastných kódov na Dropbox. V tejto podponuke sa do Dropboxu môžete prihlásiť, zálohovať dáta alebo ich stiahnuť do aplikácie.
 • Auto-lock – predpokladám, že sa aplikácia po určitom čase sama uspí, aby príliš nespotrebovávala batériu mobilu.
 • Rotation-lock – zamknutie otáčania obrazovky.
 • Turn on the light with low light – automaticky sa zapne prisvetlenie pri slabom osvetlení.

Detektor svetla

Slúži na rozpoznanie svetelného zdroja. To znamená, že by vám mohol pomôcť určiť, či ste niekde napríklad nezabudli zhasnúť.

Funguje to tak, že po zapnutí otočíte telefón prednou stranou od seba a Seeing Assistant Home by mal rozpoznať prípadné svetlo a jeho intenzitu.

Prítomnosť svetla oznamuje buď zvukom (čím vyšší zvuk, tým jasnejší zdroj svetla), alebo čítaním percentuálnej hodnoty a takisto aj vibráciami. Jednotlivé spôsoby ohlasovania si zapínate v samotnej podponuke detektoru svetla.

Čiarové a QR kódy

Aplikácia na rozdiel od konkurencie dokáže kódy nielen rozpoznávať, ale aj vytvárať. To sa však týka iba QR kódov.

Skenovanie kódov

Spustíte poklepaním na Scan codes. Následne sa otvorí obrazovka s niekoľkými prvkami, ale hlavne aktivujete zadný fotoaparát. Ozve sa pomalé pípanie a ak sa budete ku kódu približovať, malo by sa zrýchľovať. Po rozpoznaní kódu Seeing Assistant Home prečíta názov produktu a ak ho nerozpozná, oznámi číslo čiarového kódu.

Na vrchnej strane obrazovky nájdete niekoľko tlačidiel:

 • Voice commands – hlasové príkazy.
 • Turn on torch mode – zapnúť baterku. Zapnutie ohlási jedna dlhšia vibrácia, vypnutie 3 krátke.
 • Turn on sound – prepínate, či chcete alebo nechcete počuť pípanie pri vyhľadávaní kódov.
 • Prvok na prepínanie režimu toho, ako sa Seeing Assistant Home zachová po načítaní kódu – predvolene je aktívne Recognize and say. Po poklepaní naň sa režim zmení na Display or search. Problém je, že sa znova ozve len vibrácia a čítač zmenu slovne neoznámi. To sa týka aj všetkých ostatných prvkov.
 • Type of codes – prepína, ktoré kódy chcete skenovať – čiarové (barcodes), QR alebo všetky (all).

Na spodnej strane obrazovky nájdete dve tlačidlá – Latest scanned codes (naposledy skenované kódy) a Codes, ktorým sa dostanete do podponuky kódov.

Seeing Assistant Home však v podmienkach Slovenskej republiky a na zariadeniach s Androidom rozpoznáva produkty veľmi zle. Neviem, či jej chýba nejaká databáza, ale ani po načítaní kódu tovaru bežne dostupného v slovenských obchodoch a ani po pokuse vyhľadať ho cez Google aplikácia správny produkt ku kódu nepriradila. Platia tak závery z môjho dávnejšieho detailného testovania skenovania čiarových kódov.

Vytvárame QR kód

Užitočnejšou funkciou je určite vytváranie QR kódov, ktoré z mojich skúseností funguje veľmi dobre a spoľahlivo. Postup tvorby je takisto veľmi priamočiary.

 1. Poklepete na My QR Codes a následne tlačidlo Create New QR Code, ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky naľavo.
 2. Švihaním nájdete editačné pole, kam vyplníte požadovaný text a poklepete na Save.
 3. Dvojitým klepnutím a pridržaním prsta text vyberiete a cez tlačidlo Actions ho môžete vizualizovať ako QR, uložiť ho do PDF súboru, alebo cez Share With zdieľať.

Aplikácia však neponúka žiadnu grafickú ani inú úpravu kódu alebo iné formáty na uloženie QR kódov. Využijete ju teda v prípade, že kód už nebudete nijako upravovať a stačí vám v podobe, v akej ho dostanete.

Rozpoznanie textu

Túto funkciu spúšťate poklepaním na Text detector. Následne namierite zadný fotoaparát na požadovaný text a Seeing Assistant Home sa ho pokúsi rozpoznať.

Výsledky sú porovnateľné s konkurenčnými aplikáciami, no Seeing Assistant Home je príliš výrečná. Okrem samotného textu totiž číta aj názvy niektorých prvkov z používateľského prostredia.

Po spustení OCR okrem záberu fotoaparátu nájdete aj niekoľko tlačidiel a prepínačov zoskupených tentoraz prevažne v spodnej časti obrazovky. Škoda, že prvky obrazoviek pre kódy, rozpoznávanie textu a lupu nie sú jednotne usporiadané, takto je to podľa môjho názoru chaotické.

 • Tlačidlá Detected text, ktorým sa dostanete do náhľadu naposledy rozpoznaného textu, a Read/stop na pozastavenie či opätovné spustenie čítania sú ako jediné vo vrchnej časti obrazovky.
 • Auto-read – prepínač, ktorým povoľujete alebo zakazujete automatické čítanie po detegovaní textu. Čítač po poklepaní naň prečíta iba „o“ (neaktívne) alebo „i“ (aktívne).
 • Text detection mode – vyberáte šírku rozpoznaného textu – celý (full), úzky (Narrow) alebo maličký (micro). Všetky 3 možnosti sú ako samostatné prvky, pohybujete sa medzi nimi švihnutím prsta a aktivujete poklepaním. Tu by zasa bolo vhodnejšie, aby boli možnosti zoskupené do samostatného buď zoznamového rámika, alebo dialógu s prepínačmi ako v prípade kódov.
 • Torch – prepínač na zapnutie/ vypnutie baterky. Tu aplikácia stav korektne oznamuje. Nie je mi preto zrejmé, prečo sa tak nedeje aj v prípade Auto-read režimu.
 • Sound – turned on alebo turned off naznačuje, či bude pri detekcii textu aplikácia aj pípať ako pri zameriavaní kódu alebo nie.
 • Vibrations – to isté, len v tomto prípade sa to týka spustenia a zastavenia vibrácií.

Lupa (Magnifier)

Funkcie lupy veľmi dobre neviem posúdiť, keďže sama ju využívam len minimálne. Popíšem tak najmä jej ovládanie.

V tomto prípade sú prvky rozdelené aj do vrchnej, aj do spodnej časti displeja. Navrchu nájdete:

 • Voice commands – ovládanie hlasovými príkazmi,
 • Turn on torch mode – zapnutie prisvetlenia,
 • Switch to front camera – prepnutie na prednú kameru mobilu,
 • Freeze – tlačidlo, ktorým zmrazíte nasnímaný obraz.

Väčšinu obrazovky zaberá potom zväčšený text. Pod ním sa však nachádza posúvač a 4 tlačidlá. Tie sú nadesignované tak, že menia parameter, ktorý pomocou posúvača zvyšujete alebo znižujete. Takže napríklad po poklepaní na kontrast posúvačom upravujete jeho hodnotu.

 • Zoom – posúvač a pod ním rovnomenné tlačidlo, ktorým zvyšujete zväčšenie.
 • Brightness – slúži na úpravu jasu.
 • Contrast – po poklepaní naň posúvačom môžete upraviť hodnotu kontrastu.
 • Color – vyberáte, či chcete mať farby v normálnom režime, invertované alebo čierno-biely režim.

Záver

Seeing Assistant Home ponúka viacero užitočných funkcií. Za najužitočnejšiu považujem určite vytváranie vlastných QR kódov, tou totiž žiadna konkurencia nedisponuje.

Inak ma veľmi sklamalo rozpoznávanie čiarových kódov, pretože podľa mojich informácií na iPhonoch funguje spoľahlivo. Takisto ma nepresvedčilo ani OCR, ktoré je síce porovnateľné s konkurenciou, ale veľmi záleží na svetelných podmienkach a na kontraste písma oproti pozadiu. S tým ostatné aplikácie bojujú tiež, ale nie až do takej miery.

Nevýhodou môže byť aj prostredie v angličtine a to, že každá funkcionalita má svoje ovládacie prvky rozmiestnené inak. Pôsobí to nekonzistentne a musíte sa pri každej funkcii oboznamovať s jej ovládaním.

Konkurenciou sú určite Google Lookout a Envision AI. Obidve alternatívy majú používateľské prostredie v slovenčine, sú zadarmo a ponúkajú podobné funkcie. Ani 1 síce nemá detektor svetla, no prostredníctvom Google Lookoutu môžete skúmať v reálnom čase scénu okolo vás a s Envisionom vyhľadávať predmety a ľudí v okolí. Envision AI takisto rozpoznáva čiarové kódy a výsledky sú v jeho prípade rozhodne lepšie.

Záleží tak na vás, ktoré funkcie oceníte a čo je pre vás dôležité. Ja si Seeing Assistant Home nechávam len kvôli tvorbe QR. Ak by táto funkcionalita v budúcnosti pribudla v niektorej z konkurenčných aplikácií, nemám osobne dôvod Seeing naďalej používať.

Ak sa chcete niečo spýtať, píšte na Facebooku, Twitteri, e-mailom alebo do komentárov pod článkom.

Chcem odoberať newsletter

* označuje povinné položky


Začiarknutím potvrďte


Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v päte e-mailu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí na stránku Zásady ochrany osobných údajov.

Na prihlásenie sa k odberu newslettera používam službu Mailchimp. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že vaše údaje budú odoslané Mailchimpu na spracovanie.Viac zistíte tu (anglicky).


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.