Kategórie
Software

Clubhouse a čítače obrazovky

V predchádzajúcom článku Clubhouse – Stručný úvod pre začiatočníkov som písala všeobecne o tom, ako táto sociálna sieť funguje. Dnes sa pozriem na to, ako aplikácia spolupracuje s čítačmi obrazovky. Testovala som ju s telefónom Xiaomi

Redmi 10 Pro a čítačmi Talkback 9.1 a Jieshuo v najnovšej verzii.

 

Inštalácia a prvé spustenie

 

Clubhouse nainštalujete klasicky z Obchodu Play.  Prostredie aplikácie je v anglickom jazyku.

Po prvom spustení sa ocitnete na obrazovke, kde je len jedno tlačidlo na spodnej strane displeja – Welcome In. To potvrdíte. Nasleduje zadanie telefónneho čísla. Používam dve SIM karty a aplikácia mi ponúkla z obidvoch na výber, takže som nemusela zadávať číslo ručne. Po poklepaní na číslo potvrdíte tlačidlo Next v spodnej časti obrazovky. Nasleduje zadanie overovacieho kódu, ten si sama aplikácia neprepíše, musíte ho zadať ručne. Kód je šesťmiestny a príde vám v SMS správe.

Na druhej obrazovke zadávate do dvoch korektne popísaných políčok vaše celé meno a pokračujete opäť tlačidlom Next. Ďalej si vyberáte vaše používateľské meno. Bohužiaľ sa stáva, že vami vybraný nick je už obsadený, no aplikácia na to neupozorní. Musíte tak skúšať, až kým vám ho nevezme a neprejdete pomocou tlačidla Next na ďalšiu stránku. Tu by ste mali pridať vašu profilovú fotografiu. Poklepete na tlačidlo Get a profile photo. Nachádza sa približne v strede displeja a aplikácia vám ponúkne dve možnosti:

 

 • Take a photo – môžete sa priamo odfotiť
 • Choose from gallery – vyberiete si profilovú fotografiu z galérie.

 

Skúsila som poklepať po tlačidle Next aj bez pridanej fotografie a pustilo ma to. Takže ak ju hneď pridať nechcete, môžete tento krok preskočiť.

Následne je potrebné udeliť Clubhousu prístup k vašim kontaktom. Po udelení povolenia vám ponúkne ľudí, ktorých si myslí, že by ste chceli sledovať. V spodnej časti displeja sú potom dve tlačidlá Look‘s good a Or select individually. Po poklepaní na prvé potvrdzujete, že súhlasíte s ponúknutými návrhmi. Druhým si môžete vybrať individuálne.

V ďalšom kroku sa dostanete do vašich kontaktov. Tu môžete pozvať ľudí, ktorí ešte na Clubhouse nie sú. Registrácia v sieti ale už nie je podmienená pozvánkou. Ak chcete niekoho pozvať, môžete buď kontakt vyhľadať napísaním jeho mena do editačného poľa Search, alebo si švihaním vybrať z ponúkaných možností. Pozvánku odošlete poklepaním na Invite. Vyberiete si aplikáciu, cez ktorú pozvánku odošlete. Mne to ponúklo Správy a Messenger. Po výbere jednej z možností sa pozvánka odošle.

V poslednom úvodnom kroku môžete začať sledovať ľudí, ktorí nie sú medzi vašimi kontaktmi podobne, ako keď sledujete niekoho na Twitteri. Clubhouse vám ponúkne nekonečný zoznam ľudí, ktorých si myslí, že by ste chceli sledovať. V hornej časti displeja nájdete ale editačné pole Find, kde môžete vyhľadávať konkrétneho človeka. Poklepete na vyhľadanú osobu a začiarknete políčko Follow. Ak ste si vybrali viacerých ľudí zo zoznamu, potvrdíte tlačidlo Follow v spodnej časti displeja.

 

Prostredie aplikácie

 

Vo vrchnej časti displeja nájdete 5 tlačidiel:

 

 • Search – vyhľadávanie,
 • Invites – pozvánky,
 • Upcoming events – nadchádzajúce udalosti,
 • Notifications – oznámenia / notifikácie,
 • My profile – môj profil.

 

Takmer celú obrazovku potom zaberajú miestnosti, v ktorých prebiehajú diskusie.

V spodnej časti obrazovky nájdete 3 tlačidlá:

 

 • Backchannel – pomocou neho môžete začať chat,
 • Start a room – po jeho potvrdení môžete vytvoriť vlastnú miestnosť,
 • Buddy list – zoznam vami sledovaných ľudí, ktorí boli naposledy online

 

Môj profil

 

Po poklepaní na tlačidlo My profile sa dostanete do svojho profilu. V ľavej časti obrazovky vidíte svoju fotografiu, ak ste ju pridali. Pod ňou počet Sledovaných (following) a sledovateľov (followers). Clubhouse odporúča pridať stručný popis samého seba – čím sa zaoberáte, záľuby a podobne. Nájdete tu takisto možnosť pripojiť účty z Instagramu a Twitteru a zoznam klubov, ktorých ste členom. Po poklepaní na tlačidlo Create club môžete vytvoriť vlastný.

 

Upcoming events a Notifications

 

Notifications (oznámenia) zhromažďujú všetky notifikácie od samotného Clubhousu, kto vás začal sledovať, aké udalosti chystajú vami sledovaní ľudia. Takisto kto sa na Clubhouse pripojil a koho môžete sledovať vy.

Upcoming events zasa upozorňujú na nadchádzajúce podujatia (udalosti, diskusie), ktoré budú prebiehať vo vami sledovaných jazykoch. Mne to ponúklo češtinu a slovenčinu, no môžete si jazyky aj dodatočne pridať.

 

Invites

 

Pri príchode na Clubhouse máte ako nový člen dve pozvánky. Môžete tak dať vedieť svojim známym, že niečo ako Clubhouse existuje. V minulosti ste sa inak ako cez pozvánku na túto sociálnu sieť nedostali, no to už dnes neplatí. Po poklepaní na Invites vám sieť ponúkne zoznam kontaktov, ktoré ešte na Clubhouse nie sú. Vedľa každého z nich je tlačidlo Invite (pozvať). Takže povedzme, že máte v kontaktoch Jožka Mrkvičku a chcete ho pozvať. Švihaním vyhľadáte jeho meno a po ďalšom švihnutí sa dostanete na tlačidlo Invite, ktoré poklepaním potvrdíte. Následne si len vyberiete aplikáciu, cez ktorú pozvánku odošlete.

 

Hallway (chodba)

 

V predchádzajúcom článku som popísala Clubhouse ako istú formu diskusného klubu. Kluby majú rôzne miestnosti a, samozrejme, vchádza sa do nich z chodby. Čiže Hallway je v tomto prípade zoznam odomknutých (aktívnych) miestností, do ktorých môžete vstúpiť. Prípadne ak práve miestnosť nie je aktívna, môžete si nastaviť upozornenie na prebiehajúcu diskusiu. Urobíte to tak, že poklepete na názov miestnosti, nájdete a potvrdíte začiarkavacie pole Get notified when the conversation begins (upozornenie, keď diskusia začne). O nadchádzajúcej diskusii môžete dať ostatným vedieť. Môžete ju zdieľať (share), tweetovať o nej, skopírovať si jej odkaz.

Ak dvomi prstami odrolujete úplne na koniec zoznamu miestností, ktoré vám ponúka samotná sociálna sieť, nájdete tlačidlo Explore to see more rooms (objavujte ďalšie miestnosti). Po jeho potvrdení vám Clubhouse ponúkne ešte viac miestností, no už aj povedzme v arabčine, japončine a podobne.

Pre vyhľadanie konkrétneho človeka či klubu odporúčam využiť tlačidlo Search (vyhľadávanie).

 

Aktívna miestnosť

 

Po vstupe do aktívnej miestnosti sa spustí priamo diskusia. Prostredie sa takisto zmení. Vo vrchnej časti nájdete prvok Hallway (Chodba). Po jeho odklepnutí sa dostanete do zoznamu miestností, ale diskusiu neopustíte. Predstavujem si to skôr ako pootvorenie dverí. Vedľa sú dve tlačidlá – Community Guidelines a ďalšie neoznačené tlačidlo.

Community Guidelines vás presmerujú na pravidlá. Otvoria sa v štandardnom internetovom prehliadači. Pomocou neoznačeného tlačidla sa dostanete do vášho profilu.

Švihaním ďalej nájdete názov klubu a miestnosti, v ktorej sa práve nachádzate. Väčšinu displeja zaberajú moderátori a poslucháči diskusie. Je len škoda, že účastníci nie sú označení príznakom. Pomocou čítača tak nezistíte, kto práve hovorí. Aj poslucháči sú rozdelení do viacerých kategórií – Folloved by speakers (sledovaní moderátormi) a Other in room (iní v miestnosti).

V spodnej časti displeja sa nachádzajú 3 tlačidlá – Leave Quietly (potichu opustiť), Ping someone into the Room (dostať niekoho do miestnosti), Raise hand (zdvihnúť ruku).

 

Ako sa prihlásiť o slovo

 

V predchádzajúcej časti som písala o tom, že ak sa chcete zapojiť do diskusie, je potrebné prihlásiť sa o slovo. Urobíte to poklepaním na tlačidlo Raise hand. Dostanete sa do dialógu, kde je potrebné znova potvrdiť tlačidlo Raise hand. Dialóg sa zobrazí len raz. Bohužiaľ, zatiaľ som neprišla na to, ako zistím, že mám zdvihnutú ruku a ako ju v prípade potreby dať dolu. Ak vás moderátor pozve na pódium, ozve sa zvuk a v hornej časti displeja sa zobrazí notifikácia. Tu máte dve možnosti:

 

 • Maybe later – možno neskôr – vzdáte sa možnosti aktívnej účasti
 • Accept – prijmete pozvanie a po udelení prístupu k mikrofónu budete môcť hovoriť.

 

Po dohovorení namiesto tlačidla Raise hand nájdete tlačidlo Mute. Tým vypnete mikrofón, aby ste ostatných nerušili. Ak budete chcieť znovu hovoriť, poklepete na tlačidlo Unmute.

Pokiaľ chcete miestnosť opustiť, poklepte na tlačidlo Leave Quietly. Tým sa dostanete opäť do „Chodby“, teda zoznamu miestností. Môžete sa do nej, ak je stále aktívna, kedykoľvek vrátiť.

 

Vlastná miestnosť

 

Pre vytvorenie vlastnej miestnosti poklepte na tlačidlo Start a room. Otvorí sa dialóg, kde si vyberáte tému (Add a topic) a typ miestnosti:

 

 • Open – otvorená pre akéhokoľvek člena Clubhousu,
 • Social – pre ľudí, ktorých sledujete,
 • Closed – iba pre pozvaných.

 

Ak vyberiete možnosť len pre pozvaných, treba ešte vybrať účastníkov cez tlačidlo Choose people. Vyhľadáte ich zadaním mena do editačného poľa Search.

Pre samotné vytvorenie poklepaním potvrďte tlačidlo Let’s go (poďme na to).

Dostanete sa do roly moderátora. Podľa typu miestnosti sa do nej budú postupne pridávať záujemcovia o diskusiu.

Ak sa niekto prihlási o slovo, vo vrchnej časti displeja sa vám o tom objaví správa. Udelíte ho potvrdením tlačidla Accept.

V Options potom nájdete možnosti ako ukončiť miestnosť, zmeniť status miestnosti, pozvať návštevníkov a podobne. V systéme Android, bohužiaľ, s čítačom nezistíte, kto je moderátor a kto iba hovoriaci (Speaker). Status zistíte len po poklepaní na meno daného človeka cez jeho profil.

Ak ako moderátor chcete niekoho konkrétneho pozvať do diskusie, prípadne ho z nej vylúčiť, alebo mu takisto udeliť moderátorské práva, poklepte a pridržte prst na jeho mene. Objavia sa príslušné možnosti.

 

Backchannel – chat

 

Clubhouse ponúka aj možnosť komunikovať písomne. Chat je rozdelený na dve karty – Chats a Requests. Konverzácie sa nachádzajú  na karte Chats.

Nový chat začnete poklepaním na New message. Clubhouse vám navrhne zasa nekonečný zoznam ľudí, o ktorých si myslí, že by ste im chceli písať. Preto odporúčam vyhľadať želaného človeka cez editačné pole vo vrchnej časti obrazovky. Medzi výsledkami sa pohybujete švihaním prsta a správnu osobu potvrdíte poklepaním na jej meno. Následne sa švihaním dostanete na tlačidlo Create (vytvoriť). Poklepete naň a vyhľadáte editačné pole Say something (povedzte niečo). Správu odošlete tlačidlom Send.

 

Záver

 

Z popisu sa možno zdá, že je Clubhouse komplikovaný a neprehľadný. Aj ja som mala na začiatku z neho taký pocit. Po preskúmaní jeho možností a overení niektorých menej zrozumiteľných vecí som však pochopila lepšie princíp jeho fungovania. Prístupnosť sa v systéme iOS a v Androide líši. Niektoré dialógy boli prístupné viac na telefóne s Androidom (napríklad v prípade udeľovania slova), iné zasa v iPhone (napríklad správne popísané tlačidlo Raise či unraise hand). S každou aktualizáciou sa prístupnosť mení. Niekedy sa zlepší, niekedy však aj zhorší.

V mnou testovanej verzii som bez problému zvládla inštaláciu, prvotné nastavenie či vytvorenie profilu. S menšími nedostatkami aj diskutovať, zvládla som rolu moderátora aj speakera či obyčajného poslucháča diskusie. Nie je to dokonalé, ale testovala som už aj oveľa menej prístupné aplikácie.

Ak máte nejakú otázku či pripomienku, prípadne by ste si chceli Clubhouse vyskúšať, píšte do komentárov pod článkom alebo e-mailom. Sledujte stránku aj na FacebookuTwitteri, kde sa dozviete vždy aj niečo navyše.

Jedna odpoveď na “Clubhouse a čítače obrazovky”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.