Google Keep – poznámky pod palcom

Google Keep som používala veľmi dlho na zapisovanie si nielen poznámok, ale aj spravovanie pripomienok a úloh. Pred asi rokom však z nejakého dôvodu odmietala fungovať s odčítačom obrazovky TalkBack. Pri pokuse zapísať si poznámku aplikácia padla. Preto som prešla na Microsoft To Do. Tá však primárne slúži len na zaznamenávanie si úloh, nie poznámok. Po aktualizácii Androidu na verziu 11 a TalkBacku som Google Keep stiahla opäť, aby som s potešením zistila, že už je zasa funkčná. Nevrátim sa k nej naplno, ostanem pri tom, že do nej budem zapisovať poznámky – napríklad doplňujúce informácie k článkom.

A pretože zásadne nerecenzujem niečo, čo mne samej nefunguje, tak teraz si jej výhody a nevýhody konečne môžem dovoliť priblížiť v tomto článku.

 

Inštalácia a prostredie Google Keep

 

Aplikácia je dostupná ako pre telefóny s Androidom, tak aj so systémom iOS. Stiahnuť sa tak dá zadarmo v Obchode PlayApp Store. Keďže ja používam telefón s Androidom, popis prostredia, prístupnosti a komfortu práce s aplikáciou sa vzťahuje práve naň.

Výhodou aplikácie aspoň z môjho pohľadu je, že je v slovenčine. Jej prostredie je veľmi jednoduché a prehľadné. Funguje na princípe post-it lístkov. To znamená, že keď si zapíšem poznámku, môžem si k nej priradiť aj farbu. Vyzerá to potom ako nástenka s prilepenými farebne rozlíšenými lístkami s rôznymi odkazmi. Poznámky je potom možné zdieľať aj s rodinou či kolegami.

Po prvom spustení sa dostanete na obrazovku, kde – samozrejme – žiadne poznámky nie sú. Vo vrchnej časti displeja sa nachádzajú tieto prvky:

 

 • Otvoriť priečinok s navigáciou – tu nájdete ponuku aplikácie.
 • Hľadajte poznámky – editačné pole na vyhľadávanie poznámok.
 • Zobrazenie s jedným stĺpcom – tu si nastavujete, či chcete mať „lístky nalepené“ v jednom stĺpci na šírku celého displeja, alebo sa zobrazia vo dvoch stĺpcoch, teda dva „lístky“ vedľa seba.
 • Prihlásili ste sa ako… názov účtu – tu si môžete pridať ďalší účet, prípadne spravovať kontá.

 

V spodnej časti displeja nájdete možnosti, akými spôsobmi si môžete vytvoriť samotnú poznámku:

 

 • Nová textová poznámka – klasická poznámka vo forme obyčajného textu.
 • Nová poznámka s nákresom – kto chce, môže si k poznámke niečo načrtnúť. Podľa mňa by sa takto dalo písať si poznámky rukou či nejakým stilusom.
 • Nová zvuková poznámka – tu si môžete nahrať poznámku vlastným hlasom.
 • Nový zoznam – jednoduchý spôsob, ako si napísať napríklad nákupný zoznam. Ja som to použila v šťastnejších časoch na spísanie si zoznamu potrebných vecí na dovolenku.
 • Nová fotografická poznámka – môžete si vytvoriť poznámku pomocou fotografie.

 

Na prvých dvoch screenshotoch vidno rozdiel medzi zobrazením s jedným a dvoma stĺpcami.

Google Keep - zobrazenie s jedným stĺpcom

Google Keep - zobrazenie s dvomi stĺpcami

 

Google Keep – zobrazenie s jedným stĺpcom

 

 

 

 

 

 

Poznámka s nákresom a fotografická poznámka

 

Priznám sa úprimne, že tieto dve funkcie Google Keep nevyužívam. Keďže mám len zvyšok zraku, osobne mi nedávajú zmysel. Aby bola recenzia kompletná, poďme sa ale aj na tieto možnosti pozrieť bližšie.

 

Poznámka s nákresom

 

Ak ste typ ľudí, ktorí si radi čmárajú a k poznámkam vytvárajú kresby, túto funkciu oceníte. Ako som spomenula, možno by sa tu dali písať si poznámky rukopisom pomocou prsta či dotykového pera. Po otvorení poznámky sa objaví ako keby papier či plátno, kde môžete okamžite začať kresliť. Predvolene je vybraný nástroj Pero s azúrovou farbou. Farbu aj hrúbku hrotu pera si viete prispôsobiť po poklepaní na Pero v dolnej časti displeja. Okrem toho máte na výber vymazávanie, výber, zvýrazňovač a označovač. Po poklepaní na tlačidlo Ďalšie možnosti (mimochodom, nachádza sa v pravom hornom rohu displeja) máte možnosť si zobraziť aj mriežku, odoslať alebo odstrániť nákres. Všetky možnosti sú prístupné aj pre odčítač obrazovky.

 

Fotografická poznámka

 

Poslúži napríklad, ak potrebujete odfotiť obal nejakého produktu, čo potrebujete kúpiť v obchode, alebo vyfotenie si harmonogramu prednášok, otváracích hodín a podobne. Po poklepaní na tlačidlo Nová fotografická poznámka sa objaví dialóg s možnosťami Pridať obrázok alebo Odfotiť. Ak poklepete na Pridať obrázok, aplikácia otvorí správcu súborov v zariadení, odkiaľ potom fotku vyberiete.

Ak zvolíte možnosť Odfotiť, dostanete sa do prostredia fotoaparátu. Po vyfotení sa zobrazí náhľad obrázka. Ak je v poriadku, potvrdíte tlačidlo OK. Ak nie ste spokojní, poklepaním na tlačidlo Opakovať máte možnosť obrázok znovu vyfotiť.

Po pridaní fotografie môžete ešte doplniť názov a text poznámky.

 

Nová textová poznámka a nový zoznam

 

Princíp vytvárania textovej poznámky a zoznamu je rovnaký. Podľa typu poznámky potvrdíte buď tlačidlo Nová textová poznámka, alebo Nový zoznam. Dostanete sa do editačného poľa pre písanie poznámky či prvej položky zoznamu. Nad ním sa nachádza pole pre názov poznámky. Rozdiel medzi jednoduchou poznámkou a zoznamom je v tom, že poznámka obsahuje iba jedno editačné pole, kde si môžete zapísať ľubovoľný text. Zoznam oproti tomu má zvlášť editačné pole pre každú položku. Na začiatku sa tak nachádzate v  poli pre prvú položku zoznamu. Ak chcete pridať ďalšiu, potvrdíte Pridať položku zoznamu. Pri každej položke je začiarkavacie pole. Po jeho začiarknutí sa ako keby označí za vybavenú a presunie sa do spodnej časti displeja. Ak si neprajete, aby sa už vybavené položky zobrazovali, poklepte na tlačidlo Zbaliť položky zoznamu. Tak vám ostanú len tie, ktoré je potrebné vybaviť.

Medzi všetkými prvkami na obrazovke sa presúvate švihaním prsta a potvrdzujete ich poklepaním.

 

Na screenshotoch je vidieť rozdiel medzi textovou poznámkou a zoznamom.

 

Google Keep - zoznam

Google Keep - poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuková poznámka

 

Princíp zvukovej poznámky je nasledovný: nahrám si poznámku, ktorú si potom uložím vo forme zvuku. Google Keep však ešte okrem toho urobí to, že nahratý zvuk prepíše do textu. Pri zvukovej poznámke tak máte jednak zvukový súbor s nahratou poznámkou a aj prepis do textovej podoby. Kvalita zvuku aj prepisu závisí od prostredia, v ktorom nahrávate, aj od toho, ako zrozumiteľne hovoríte. Po poklepaní na tlačidlo Zvuková poznámka je potrebné udeliť aplikácii súhlas so zaznamenávaním zvuku. Potom sa ozve zvuk, ako keď aktivujete hlasové zadávanie na klávesnici Gboard. Odporúčam začať hovoriť okamžite po zaznení zvuku.

Ak pridávate ktorýkoľvek typ poznámky, uložíte ju tak, že stlačíte tlačidlo Späť na telefóne. Iné tlačidlo pre uloženie nie je.

 

Pridanie pripomenutia

 

Aplikácia umožňuje, aby ste si z poznámky vytvorili aj jednoduchú úlohu a pridali k nej pripomienku. Urobíte tak poklepaním na tlačidlo Pripomenutie.

Môžete si vybrať, či chcete dostať pripomienku v určitom čase alebo na danom mieste.

Google Keep ponúka niekoľko preddefinovaných časov a dátumov. Ak vám ani jedna možnosť nevyhovuje, potvrdením Vybrať dátum a čas si volíte podľa seba.

Ak si vyberiete miesto, je potrebné zadať polohu, kde sa vám má poznámka pripomenúť.

Takisto si viete nastaviť, či sa má pripomienka v nejakej časovej periodicite opakovať.

 

Pripnutie poznámky

 

Predvolene sa každá nová poznámka umiestni do vrchnej časti obrazovky. Teda nové poznámky máte navrchu a staršie sa posúvajú smerom dolu. Ak ale potrebujete mať nejakú poznámku vždy vo vrchnej časti, zabezpečíte to poklepaním na možnosť Pripnúť. Poznámka tak ostane na prvom mieste, aj keď budete pridávať novšie poznámky.

 

Odstránenie a archivácia

 

Odstrániť a archivovať poznámku môžete dvomi spôsobmi:

Otvoríte poznámku a cez tlačidlo Akcia vyberiete možnosť odstrániť alebo švihaním nájdete možnosť archivovať.

Poklepete a pridržíte na poznámke prst, čím poznámku označíte. Potom poklepete na tlačidlo Ďalšie možnosti, kde vyberiete buď archivovať, alebo odstrániť. Takto sa dá odstrániť či archivovať aj väčšie množstvo poznámok naraz.

K odstráneným a archivovaným poznámkam sa dostanete cez tlačidlo Otvoriť ponuku s navigáciou > Kôš alebo Archív.

 

Tlačidlo Akcia

 

Pri vytváraní poznámok švihaním prsta narazíte na tlačidlo Akcia. Po jeho poklepaní sa dostanete do ponuky, ktorá je pre každý typ poznámky rovnaká. Nájdete tu tieto možnosti: odstrániť, vytvoriť kópiu, odoslať, spolupracovník, štítky a farba.

 

Odoslať a spolupracovník

 

Tieto dve položky sa zdajú byť rovnaké, no nie je to tak. Po poklepaní na Odoslať môžete text poznámky klasicky zdieľať cez všetky možné aplikácie a spôsoby zdieľania, ktoré vaše zariadenie ponúka.

Po potvrdení možnosti Spolupracovník môžete poznámku takisto zdieľať, avšak iba s ľuďmi, ktorí majú takisto Google Keep. Tu je potrebné udeliť aplikácii súhlas s používaním kontaktov a zadať e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete poznámku zdieľať. Ak človek má aplikáciu už nainštalovanú, poznámka sa mu objaví priamo v nej. Ak nemá, odošle sa mu pozvánka, aby si Google Keep nainštaloval.

 

Štítky

 

Sú to akoby značky pridané k jednotlivým poznámkam. Ak povedzme máte rozpracovaných viacero projektov, pomocou štítku si viete označiť, ku ktorému sa daná poznámka vzťahuje. Štítky je potrebné najprv vytvoriť. Urobíte to cez Otvoriť priečinok s navigáciou > Nastavenia > vytvoriť nový štítok. Dostanete sa do editačného poľa, kde zadáte jeho názov. Ak si chcete potom poznámku otagovať, urobíte tak práve cez tlačidlo Akcia > Štítky poklepaním na zvolený štítok.

Po pridaní štítku k poznámke si môžete cez Otvoriť ponuku s navigáciou > názov konkrétneho štítku vyfiltrovať otagované poznámky.

 

Farba poznámky

 

Google Keep ponúka možnosť cez tlačidlo Akcia priradiť poznámke farbu. Všetky farby odčítač korektne ohlasuje. Je len škoda, že iba v procese priraďovania. To znamená, že ak sa dostanem na poznámku, o ktorej viem, že je farebne odlíšená, odčítač mi jej farbu už neohlási na rozdiel od štítku.

 

Nastavenia

 

Po poklepaní na tlačidlo Otvoriť priečinok s navigáciou švihaním prsta položku Nastavenia vyhľadáme a poklepeme na ňu.

Nájdeme tu tieto položky:

 

 • Pridávať nové položky na spodok – po poklepaní na prepínač sa nové poznámky budú pridávať do spodnej časti obrazovky, staršie ostanú hore.
 • Presúvať začiarknuté položky na spodok – toto sa týka zoznamov. Po zapnutí sa budú už začiarknuté vybavené položky presúvať do spodnej časti obrazovky, aby neprekážali.
 • Motív – môžete si vybrať tmavý, svetlý alebo podľa nastavenia telefónu.
 • Predvolené nastavenia pripomenutia – tu si viete preddefinovať, čo pre vás znamená ráno, popoludní a večer a uľahčiť si tak pridávanie pripomienky k poznámke.
 • Zdieľanie – možnosť povoliť alebo zakázať zdieľanie poznámok.

 

Záver

 

Google Keep ponúka jednoduché, no napriek tomu dosť rozsiahle možnosti, ako pracovať s poznámkami. Keďže existuje aj aplikácia pre počítače a aj webové rozhranie, poznámky mám prepojené naprieč všetkými platformami. Nie je to teda len obyčajný poznámkový blok. Aplikácia je úplne prístupná aj pre používateľov pracujúcich s odčítačom obrazovky. Ak teda potrebujete aplikáciu, kde si budete zapisovať poznámky, z vlastnej skúsenosti Google Keep môžem odporúčať.

Ak máte otázku, pripomienku či nejaký iný tip na podobnú aplikáciu, píšte do komentárov pod článkom, na Facebooku či e-mailom. Sledovať stránku a spojiť sa so mnou môžete aj prostredníctvom sociálnej siete Twitter.

Tento obsah bol zaradený v Software. Zálohujte si trvalý odkaz.

1 reakcia na Google Keep – poznámky pod palcom

 1. Spätné upozornenie: Google úlohy – aby ste na nič nezabudli - Technológie bez zrakuTechnológie bez zraku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.