O mne

Nechcem tu uvádzať celý životopis, ale aspoň zopár základných údajov:

 

2010-2015 – Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta odbor učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie

september – december 2015 – Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami pri UK – prepis prednášok do poznámkovej podoby pre študentov s poruchou jemnej motoriky

december 2015 – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím – vyhotovovanie zápisu z konferencie pre účastníkov so sluchovým znevýhodnením

február 2016 – august 2021 – SOFYS – administratívny pracovník v oblasti monitoringu médií – prepis zvukových nahrávok diskusií a spravodajských relácií do textovej podoby

jún – august 2021 – projekt stanem sa UčITeľom UK v Bratislave – prepis vyučovacích hodín do textovej podoby za účelom vypracovania metodických materiálov pre budúcich pedagógov

jún 2021 – Centrum bezbariérovej komunikácie – prepis podcastov pre potreby sluchovo znevýhodnených záujemcov

júl 2021 – projekt From education to inclusion ÚNSS – prepis videí ako podklad pre titulkovanie

December 2021 – Inštitút pre výskum práce a rodiny – prepis výskumných rozhovorov

 

neplatené projekty

 

Od februára 2021 doteraz – stránka Technológie bez zraku – testovanie hardwaru a softwaru a tvorba obsahu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením

November 2021 – test pomôcky pre zrakovo znevýhodnených OrCam MyEye 2