O mne

Pomôžem vám s prístupnosťou webu, prepíšem nahrávky do textovej podoby

 

Volám sa Michaela Dlhá. Na základnú školu som chodila do Bratislavy, a to konkrétne do Spojenej školy pre slabozrakých a nevidiacich. Za mňa najlepšia ZŠ, akú som si mohla priať (samozrejme, hodnotím to s odstupom času 😊).

Ako strednú školu som si vybrala Gymnázium J. Papánka v Bratislave. Áno, mala som na výber z viacerých gymnázií. Počas štúdia na strednej som dlho nevedela, kam ďalej navysokú školu. Nakoniec som sa rozhodla pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore história a občianska výchova.

Prístupnosť webu, prepis zvuku do textu – žiadny problém

 

Mojou záľubou a zároveň aj pracovnou náplňou je prístupnosť webu z hľadiska používateľov asistenčných technológií.

V tejto oblasti sa aj vzdelávam. Aktuálne sa pripravujem na certifikáciu WAS – Web Accesibility Specialist, neskôr na IAAP, čo je najvyšším medzinárodne uznávaným vzdelaním. V roku 2022 som získala aj certifikát na screenreader NVDA ako NVDA 2022 certified expert. Ovládam legislatívu v oblasti prístupnosti Českej aj Slovenskej republiky a takisto Európskej únie.

Dokážem otestovať web aj mobilnú aplikáciu nielen z hľadiska povinného súladu so zákonmi, ale aj ako reálny používateľ čítača obrazovky. Nedostanete odo mňa teda len zoznam formálnych chýb, ale aj odporúčania, aby stránka či aplikácia boli nielen prístupné, ale aj použiteľné. To totiž nie je vždy to isté.

Okrem toho takisto v rámci prístupnosti prepisujem zvukové nahrávky do textu. Z praxe mám veľmi dobre zvládnutý strojopis všetkými desiatimi, hoci som si nikdy počet úderov za minútu nemerala. Mojím heslom je rýchlosť a presnosť. Doteraz nahrávky prepisujem ručne.

Keďže som sa podieľala na viacerých projektoch, viem sa prispôsobiť vašim požiadavkám na formálnu úpravu prepisu. Inak napríklad vyzerá výstup z konferencie, inak štruktúra poznámok a úplne odlišne prepis výskumného rozhovoru či politickej diskusie. Samostatnou kategóriou, ktorej venujem obzvlášť pozornosť, je prepis videí na titulkovanie.

 

Čo ma baví?

 

Nielen prácou je človek živý. Preto rada a veľa čítam. Či už ide o články a knihy z odboru tvorby textov, alebo detektívky, sci-fi, thrillery, ale aj historické romány. Zaujíma ma aj slovenská literárna tvorba 19. storočia. Čítam v Braillovom písme aj audioknihy a aj knihy v elektronickej podobe.
Počúvam hudbu rôznych žánrov a zaujímajú ma podcasty najmä o technológiách a podnikaní (Appliště, Mobilecast či kanál Na volné noze). Kvôli novinkám vo svete technológií sledujem aj niekoľkých YouTuberov.

 

Platené projekty a zamestnania

 

Už zrejme tušíte, že sa moje kroky neuberali práve pedagogickým smerom. Tu uvádzam niekoľko projektov, na ktorých som sa po skončení štúdia podieľala.

 

 • september – december 2015 – Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami pri UK – prepis prednášok do poznámkovej podoby pre študentov s poruchou jemnej motoriky
 • december 2015 – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím – vyhotovovanie zápisu z konferencie pre účastníkov so sluchovým znevýhodnením
 • február 2016 – august 2021 – SOFYS – administratívny pracovník v oblasti monitoringu médií – prepis zvukových nahrávok diskusií a spravodajských relácií do textovej podoby
 • jún – august 2021 – projekt stanem sa UčITeľom UK v Bratislave – prepis vyučovacích hodín do textovej podoby za účelom vypracovania metodických materiálov pre budúcich pedagógov
 • júl 2021 – projekt From education to inclusion ÚNSS – prepis videí ako podklad pre titulkovanie
 • december 2021 – Inštitút pre výskum práce a rodiny – prepis výskumných rozhovorov
 • január 2022 doteraz – Centrum bezbariérovej komunikácie – prepis podcastov pre potreby sluchovo znevýhodnených ľudí
 • január 2022 doteraz – publikovanie článkov pre Portál Pélion
 • február 2022 – ambasádorka kompenzačnej pomôcky Sunuband
 • marec 2022 doteraz – Teiresiás (centrum pre študentov so špecifickými potrebami pri MU v Brne) – prístupnosť webu a mobilných aplikácií – knižničné katalógy, Dr. MAX, Zlatý erb a oveľa viac
 • Jún 2022 – Ikar – prepis rozhovorov z cyklu Láskavé rodičovstvo
 • júl – september 2022 – Inštitút pre výskum práce a rodiny – prepis výskumných rozhovorov

 

Neplatené projekty

 

 • máj 2020 doteraz – Blindrevue
 • február 2021 doteraz – stránka Technológie bez zraku – testovanie hardwaru a softwaru a tvorba obsahu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením
 • november 2021 – test pomôcky pre zrakovo znevýhodnených OrCam MyEye 2
 • február 2022 – test braillovského riadku Orbit reader
 • apríl 2022 – test prístupnosti mobilnej hry To the Dragon Cave

 

Pozrite si ponuku služiebNapíšte mi