O mne

Volám sa Michaela Dlhá. Na základnú školu som chodila do Bratislavy, a to konkrétne do Spojenej školy pre slabozrakých a nevidiacich. Za mňa najlepšia ZŠ, akú som si mohla priať (samozrejme, hodnotím to s odstupom času 😊).

Ako strednú školu som si vybrala Gymnázium J. Papánka v Bratislave. Áno, mala som na výber z viacerých gymnázií.

Počas štúdia na strednej som dlho nevedela, kam ďalej navysokú školu. Nakoniec som sa rozhodla pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore história a občianska výchova.

 

Čomu sa venujem?

 

Pracovne najmä práci s textom. Či už ide o prepis zvukovej nahrávky do textovej podoby, alebo o kontrolu po gramatickej, štylistickej a formálnej stránke. Som trošku fanatik, čo sa týka gramatiky. Nemám síce vyštudovaný slovenský jazyk, ale chcela a musela som sa rozvíjať v práci prepisovateľa (a stále musím). Z praxe mám takisto veľmi dobre zvládnutý strojopis všetkými desiatimi, hoci som si nikdy počet úderov za minútu nemerala. Osobne skôr trvám na kombinácii presnosti a rýchlosti.

Keďže som vystriedala viacero projektov, viem sa prispôsobiť vašim požiadavkám na formálnu úpravu prepisu. Inak napríklad vyzerá výstup z konferencie, inak štruktúra poznámok a úplne odlišne prepis výskumného rozhovoru či politickej diskusie. Samostatnou kategóriou, ktorej venujem obzvlášť pozornosť, je prepis videí na titulkovanie.

Druhou oblasťou je prístupnosť pre ľudí s postihnutím. Testujem stránky a aplikácie tak, aby spĺňali štandardy najmä pre používateľom so zrakovým znevýhodnením. Publikujem články na svoj blog Technológie bez zraku recenzie a testy hardwaru aj softwaru z hľadiska prístupnosti a používateľskej prívetivosti pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Ovládam zásady prístupnosti a tvorby obsahu pre čitateľov s poruchou zraku.

 

Čo ma baví?

 

Nielen prácou je človek živý. Preto rada a veľa čítam. Či už ide o články a knihy z odboru tvorby textov, alebo detektívky, sci-fi, thrillery, ale aj historické romány. Zaujíma ma aj slovenská literárna tvorba 19. storočia. Čítam v Braillovom písme aj audioknihy a aj knihy v elektronickej podobe.

Počúvam hudbu rôznych žánrov a zaujímajú ma podcasty najmä o technológiách a podnikaní (Appliště, Mobilecast či kanál Na volné noze). Kvôli novinkám vo svete technológií sledujem aj niekoľkých YouTuberov.

 

Platené projekty a zamestnania

 

Už zrejme tušíte, že sa moje kroky neuberali práve pedagogickým smerom. Tu uvádzam niekoľko projektov, na ktorých som sa po skončení štúdia podieľala.

 

 • september – december 2015 – Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami pri UK – prepis prednášok do poznámkovej podoby pre študentov s poruchou jemnej motoriky
 • december 2015 – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím – vyhotovovanie zápisu z konferencie pre účastníkov so sluchovým znevýhodnením
 • február 2016 – august 2021 – SOFYS – administratívny pracovník v oblasti monitoringu médií – prepis zvukových nahrávok diskusií a spravodajských relácií do textovej podoby
 • jún – august 2021 – projekt stanem sa UčITeľom UK v Bratislave – prepis vyučovacích hodín do textovej podoby za účelom vypracovania metodických materiálov pre budúcich pedagógov
 • jún 2021 – Centrum bezbariérovej komunikácie – prepis podcastov pre potreby sluchovo znevýhodnených záujemcov
 • júl 2021 – projekt From education to inclusion ÚNSS – prepis videí ako podklad pre titulkovanie
 • december 2021 – Inštitút pre výskum práce a rodiny – prepis výskumných rozhovorov
 • január 2022 doteraz – Centrum bezbariérovej komunikácie – prepis podcastu NA ROVINU o podnikaní a NA ROVINU o peniazoch
 • január 2022 doteraz – publikovanie článkov pre Portál Pélion
 • február 2022 – ambasádorka kompenzačnej pomôcky Sunuband
 • marec 2022 doteraz – Teiresiás (centrum pre ľudí so špecifickými potrebami pri MU v Grne) – prístupnosť webu a mobilných aplikácií

 

neplatené projekty

 

 • máj 2020 doteraz – Blindrevue
 • február 2021 doteraz – stránka Technológie bez zraku – testovanie hardwaru a softwaru a tvorba obsahu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením
 • november 2021 – test pomôcky pre zrakovo znevýhodnených OrCam MyEye 2
 • február 2022 – test braillovského riadku Orbit reader
 • apríl 2022 – test prístupnosti mobilnej hry To the Dragon Cave

 

Konkrétnejšie o tom, čo robím, sa dočítate tu spolu s možnosťami, ako sa so mnou spojiť.