O mne

Otestujem vám prístupnosť webu, aplikácií a dokumentov, prepíšem nahrávky do textovej podoby

Volám sa Michaela Dlhá a mojou záľubou a zároveň aj prácou je prístupnosť v dvoch rovinách.

 1. Prístupnosť webu z hľadiska používateľov asistenčných technológií

  Sú to najmä čítače obrazovky, ktoré používajú na prístup k informáciám používatelia s ťažkým zrakovým postihnutím – prakticky nevidiaci a úplne nevidiaci ľudia. Fungujú tak, že všetky informácie viditeľné na obrazovke prevedú do reči. Umožnia takmer úplne (povedala by som tak na 95 %) ovládať systém, surfovať na internete, čítať knihy v elektronickej podobe, vytvárať dokumenty, písať články, študovať.
  V tejto oblasti sa aj vzdelávam. Aktuálne sa pripravujem na certifikáciu WAS – Web Accesibility Specialist v medzinárodne uznávanej organizácii IAAP. V roku 2022 som získala aj certifikát na screenreader NVDA ako NVDA 2022 certified expert. Ovládam legislatívu v oblasti prístupnosti Českej aj Slovenskej republiky a takisto Európskej únie.
  Mojou výhodou je, že dokážem testovať web aj mobilnú aplikáciu nielen z hľadiska povinného súladu so zákonmi, ale aj ako reálny používateľ čítača obrazovky. Nedostanete odo mňa teda len zoznam formálnych chýb, ale aj odporúčania, aby stránka či aplikácia boli nielen prístupné, ale aj použiteľné. To totiž nie je vždy to isté.
 2. Prístupnosť pre nepočujúcich

  Druhou oblasťou, kde mám bohaté skúsenosti, je prepis reči do textu. Už viac ako 5 rokov sa venujem prepisom rôznych druhov nahrávok. Z praxe mám veľmi dobre zvládnutý strojopis všetkými desiatimi, hoci som si nikdy počet úderov za minútu nemerala. Mojím heslom je rýchlosť a presnosť. Doteraz nahrávky prepisujem ručne.
  Keďže som sa podieľala na viacerých projektoch, viem sa prispôsobiť vašim požiadavkám na formálnu úpravu prepisu. Inak napríklad vyzerá výstup z konferencie, inak štruktúra poznámok a úplne odlišne prepis výskumného rozhovoru či politickej diskusie. Samostatnou kategóriou, ktorej venujem obzvlášť pozornosť, je prepis videí na titulkovanie.

Certifikácie

Platené projekty a zamestnania

Napriek tomu, že mám vyštudovanú Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, je zjavné, že sa moje kroky neuberali práve pedagogickým smerom. Tu uvádzam niekoľko projektov, na ktorých som sa po skončení štúdia podieľala.

 • september – december 2015 – Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami pri UK – prepis prednášok do poznámkovej podoby pre študentov s poruchou jemnej motoriky
 • december 2015 – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím – vyhotovovanie zápisu z konferencie pre účastníkov so sluchovým znevýhodnením
 • február 2016 – august 2021 – SOFYS – administratívny pracovník v oblasti monitoringu médií – prepis zvukových nahrávok diskusií a spravodajských relácií do textovej podoby
 • jún – august 2021 – projekt stanem sa UčITeľom UK v Bratislave – prepis vyučovacích hodín do textovej podoby za účelom vypracovania metodických materiálov pre budúcich pedagógov
 • júl 2021 – projekt From education to inclusion ÚNSS – prepis videí ako podklad pre titulkovanie
 • december 2021 – marec 2023 – Inštitút pre výskum práce a rodiny – prepis výskumných rozhovorov
 • január 2022 doteraz – Centrum bezbariérovej komunikácie – prepis podcastov pre potreby sluchovo znevýhodnených ľudí
 • január 2022 doteraz – publikovanie článkov pre Portál Pélion
 • marec 2022 doteraz – Teiresiás (centrum pre študentov so špecifickými potrebami pri MU v Brne) – prístupnosť webu a mobilných aplikácií – knižničné katalógy, Dr. MAX, Zlatý erb, Moje daně iVysílání a oveľa viac
 • Jún 2022 – Ikar – prepis rozhovorov z cyklu Láskavé rodičovstvo
 • november 2022 doteraz – spolupráca na sprístupňovaní aplikácie Melvil vydavateľstva Jan Melvil Publishing
 • 2022 aj 2023 júl – Lektor na Letnej počítačovej škole pre študentov s ťažkým postihnutím zraku

Neplatené projekty

 • február 2021 doteraz – stránka Technológie bez zraku – testovanie hardwaru a softwaru a tvorba obsahu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením
 • november 2021 – test pomôcky pre zrakovo znevýhodnených OrCam MyEye 2
 • február 2022 – test brailového riadku Orbit reader
 • apríl 2022 – test prístupnosti mobilnej hry To the Dragon Cave
 • január 2023 doteraz – spolupráca na sprístupňovaní projektu Michelle Losekoot Posviť si
 • marec 2023 – test mobilného telefónu BlindShell Classic 2
 • Máj 2023 – lektor na Jarnej Agore – konferencii pre používateľov IT s ťažkým postihnutím zraku

Chcete so mnou spolupracovať? Pozrite si Ponuku služieb.

Alebo mi priamo napíšte, dohodneme sa.