Možnosti spolupráce

Ak máte o niektorú službu záujem, môžete ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu kontakt@technologiebezzraku.sk, prípadne vyplniť kontaktný formulár.

 

Kompletný CENNÍK nájdete tu.

 

Prepis zvuku do textovej podoby

 

Od roku 2015 sa profesionálne venujem prepisu audionahrávok do textovej podoby.
Mám skúsenosti s tvorbou poznámok pre študentov so špecifickými potrebami – s poruchou jemnej motoriky, prípadne nedoslýchavých a nepočujúcich študentov podľa štandardov sprístupňovania informácií pre danú kategóriu ľudí. Takisto som sa podieľala na tvorbe výstupov z konferencie pre nedoslýchavých a úplne nepočujúcich účastníkov.
Poznám zásady štylistiky a formálnu podobu výstupov pre zrakovo znevýhodnených čitateľov, pretože sa venujem takisto publikovaniu článkov v oblasti IT pre túto skupinu ľudí.
Od roku 2016 prepisujem nahrávky spravodajských relácií, politických a odborných diskusií do textovej podoby. Viem tak prepísať nahrávky z Vašich výskumov, rozhovorov podľa Vami zadaných kritérií.
Pri prepisoch nevyužívam žiadne programy, ktoré prepis urobia za mňa. Každú nahrávku prepisujem ručne, aby bol výstup čo najvernejší a najkvalitnejší.

Pri tvorbe poznámok sa zúčastním spolu s Vami na prednáškach osobne v rámci Bratislavy. Ak je prednáška online, viem sa pripojiť odkiaľkoľvek kamkoľvek. Takisto viem ponúknuť spoluprácu na tvorbe písomných prác. Teda môžem sa stať v prípade poruchy jemnej motoriky Vašimi rukami.

 

Čo zahŕňa tvorba poznámok?

 

 • Osobná / online účasť na prednáške,
 • Vyhotovenie poznámok priamo z prednášky,
 • Následná úprava štylistiky, gramatiky, formálnej a vizuálnej podoby a kontrola správnosti informácií,
 •  Odovzdanie v dohodnutom čase.

 

 

 

Čo zahŕňa prepis audionahrávky do textu?

 

 • Dohodneme si formu sprístupnenia nahrávky,
 • Prepis podľa Vami zadaných kritérií,
 •  Kontrola formálnej stránky a správnosti prepisu,
 • Odovzdanie v dohodnutom čase,
 • Forma práce: buď dohoda o vykonaní činnosti, prípadne zmluva o dielo.

 

 

Posúdenie webovej stránky z hľadiska prístupnosti pre nevidiacich používateľov

 

Ako nevidiaca používateľka počítačov informácie získavam do veľkej miery zo stránok a rôznych webov. Takisto dlho nakupujem takmer výlučne cez internet. Baví ma tiež skúšať rôzne aplikácie a stránky nielen z hľadiska ponúkaných služieb či produktov alebo informácií, ale aj po stránke prístupnosti. Viem tak Vašu stránku zhodnotiť, či je prístupná aj pre nevidiaceho návštevníka. Takisto som absolvovala školenie o sprístupňovaní informácií pre ľudí s postihnutím.

 

Čo to obnáša?

 

 • Zhodnotenie prístupnosti prihlásenia / registrácie a to najmä overovanie cez recaptchu,
 •  Zhodnotenie prístupnosti tlačidiel, editačných polí, začiarkavacích polí, prepínačov, grafických prvkov, popisov obrázkov,
 • Zhodnotenie celkového komfortu orientácie na stránke.

 

Neviem posúdiť stránku z hľadiska slabozrakého používateľa a takisto nie som programátorka. Navrhnuté zlepšenia teda sama neviem implementovať priamo do stránky.

 

 

Kontrola záverečnej práce, webovej stránky a iných textov z hľadiska gramatiky, štylistiky a formálnej úpravy

 

Ponúkam kontrolu záverečných prác a iných textových informácií tak, aby:

 

 • boli gramaticky správne,
 • Štylisticky v poriadku,
 • Zodpovedali citačným normám Vašej vysokej školy,
 • Forma práce: zmluva o dielo