Možnosti spolupráce

Tvoríte videá a chcete k nim titulky?

Máte nahratú prednášku, konferenciu, rozhovor, podcast, diskusiu a potrebujete vyhotoviť zápis spolu s formálnou úpravou?

Máte webovú stránku či mobilnú aplikáciu a boli by ste radi, aby z nej mali zážitok všetci používatelia, a to aj tí, ktorí majú poruchu zraku?

 

Nechajte to na mňa a ušetríte čas aj stres.

 

Aktuálny cenník vo formáte PDF nájdete tu.

 

Cenovú ponuku v prípade dlhodobej spolupráce si dohodneme individuálne.

 

Prepis audionahrávok do textovej podoby

 

Od roku 2015 sa profesionálne venujem prepisu audionahrávok do textovej podoby. Mám skúsenosti s tvorbou poznámok pre študentov so špecifickými potrebami – s poruchou jemnej motoriky, prípadne nedoslýchavých a nepočujúcich ľudí podľa štandardov sprístupňovania informácií pre danú skupinu. Takisto som sa podieľala na tvorbe výstupov z konferencie pre nedoslýchavých a úplne nepočujúcich účastníkov.

Poznám zásady štylistiky a formálnu podobu výstupov pre zrakovo znevýhodnených čitateľov, pretože sa venujem takisto publikovaniu článkov v oblasti prístupnosti IT.

Od roku 2016 prepisujem nahrávky spravodajských relácií, politických a odborných diskusií do textovej podoby. Viem tak prepísať nahrávky z Vašich výskumov, rozhovorov alebo podcastov podľa Vami zadaných kritérií. Pri prepisoch nevyužívam žiadne programy, ktoré prepis urobia za mňa. Každú nahrávku prepisujem ručne, aby bol výstup čo najvernejší a najkvalitnejší.

 

Čo zahŕňa prepis audionahrávky do textu?

 

 • Dohodneme si formu sprístupnenia nahrávky,
 • Prepis podľa Vami zadaných kritérií,
 •  Kontrola formálnej stránky a správnosti prepisu,
 • Odovzdanie v dohodnutom čase.

Viac o tom, ako prepis prebieha a aké technické prostriedky využívam

Posúdenie webovej stránky či mobilnej aplikácie pre Android z hľadiska prístupnosti pre používateľov čítača obrazovky

 

Ako nevidiaca používateľka počítačov informácie získavam do veľkej miery zo stránok a rôznych webov. Takisto dlho nakupujem takmer výlučne cez internet. Baví ma tiež skúšať rôzne aplikácie a stránky nielen z hľadiska ponúkaných služieb či produktov alebo informácií, ale aj po stránke prístupnosti.

V tejto oblasti sa aktívne Vzdelávam. V súčasnosti sa pripravujem na skúšky WAS = Web Accesibility Specialist a neskôr aj certifikáciu od IAAP, čo je najvyššie možné vzdelanie. Sledujem aj európsku a slovenskú legislatívu v tejto sfére. Viem tak Vašu stránku zhodnotiť, či je prístupná aj pre nevidiaceho návštevníka.

 

Čo to obnáša?

 

 • Zhodnotenie prístupnosti prihlásenia / registrácie a to najmä overovanie cez recaptchu,
 •  Zhodnotenie prístupnosti tlačidiel, odkazov, editačných polí, začiarkavacích polí, prepínačov, grafických prvkov, popisov obrázkov, štruktúry nadpisov, oblastí stránky, ovládania prostredníctvom klávesnice,
 • V prípade mobilných aplikácií posúdenie reakcie čítača obrazovky na dotyk, popis a správnu funkčnosť editačných polí, prepínačov, začiarkavacích polí, tlačidiel, pohybu po nadpisoch, funkčnosti odkazov,
 • Zhodnotenie celkového komfortu orientácie na stránke alebo v mobilnej aplikácii,
 • Navrhnutie riešení na zlepšenie alebo úplné sprístupnenie testovaného prostredia,
 • Kontrola zapracovaných úprav.

 

Forma spolupráce

 

Nie som živnostník. Môžeme preto spolupracovať formou:

 

 1. dohody o vykonaní činnosti / dohody o vykonaní práce,
 2. zmluvy o dielo, príkaznej zmluvy,
 3. akéhokoľvek kratšieho úväzku.

 

Viac o platených aj neplatených projektoch

Ozvite sa a určite sa dohodneme.